Աշխատակազմ

Լիլիթ
Շավարշյան

ենթաբաղադրիչի համակարգող

Հեռ՝ +37410575690(43)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՐՁ


«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատել է ԾԻԳ-ի հիմնադրման տարեթվից: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում իրականացրել և համակարգել է մի շարք ծրագրեր` «Դպրոցների բարելավման ծրագիրը», «Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագիրը» և այլն: 

2010թ. ընդգրկվել է «Կրթության որակ և համապատախանություն» երկրրոդ վարկային ծրագրում, որպես ուսուցիչների վերապատրաստման ենթաբաղադրիչի համակարգող, 2015թ. «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում աշխատում է որպես «Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով» ենթաբաղադրիչի համակարգող: 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ


1987-1992թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ, մասնագիտական որակավորումը` ռոմանագերմանական բանասիրության և անգլերեն լեզվի մասնագետ

Շուշանիկ
Ղազարյան

Ենթաբաղադրիչի համակարգող

Հեռ՝ +37410575690(44)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2015 թվականից:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

1992-1997թթ. - Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մասնագիտական որակավորումը` մաթեմատիկ