Աշխատակազմ

Արմինե
Խաչատրյան

Ենթաբաղադրիչի ղեկավար

Հեռ՝ +37410575690(32)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2015թվականից մինչ օրս ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության (ԿԳՆ) Ծրագրերի Կենտրոն, Ծրագրերի իրականացման գրասենյակում (ԾԻԳ) ենթաբաղադրիչի ղեկավար

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ


1988-1992 թթ.Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, Լեզուների ֆակուլտետ, անգլերեն/ֆրանսերեն լեզվի մասնագետի որակավորում

Արմինե
Կարապետյան

Դրամաշնորհների համակարգող

Հեռ՝ +37410 575690(30)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ում աշխատում է 2012 թվականից: ՙԿրթության որակ և համապատասխանություն՚ վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում համակարգում է նախադպրոցական միկրոծրագրերի իրականացման խթանման աշխատանքները:ՙԿրթության բարելավում՚ վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակում է նախադպրոցական միկրոծրագրերի իրականացման խթանման աշխատանքների համակարգումը:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` տնտեսագետ

Ռուզաննա
Խաչատրյան

Դրամաշնորհների համակարգող

Հեռ՝ +37410575690(31)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


Կրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ում աշխատում է 2006 թվականից: ՙԿրթության որակ և համապատասխանություն՚ վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում համակարգել է նախադպրոցական միկրոծրագրերի իրականացման աշխատանքները:
ՙԿրթության բարելավում՚ վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակում է համակարգել նախադպրոցական միկրոծրագրերի իրականացման աշխատանքները:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ


1982-1986թթ. Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մասնագիտական որակավորումը` նախադպրոցական մանկավարժության ուսուցիչ, հոգեբան, նախադպրոցական դաստիարակության մեթոդիստ

Արմեն
Մարտիրոսյան

Դրամաշնորհների համակարգող

Հեռ՝ +37410 575690(33)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ում աշխատում է 1999 թվականից: ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ում աշխատանքների շրջանակը ընդգրկել է ՙԴպրոցների բարելավման ծրագրի՚ ուսուցիչների վերապատրաստմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը, այնուհետև համակարգել է ուսուցիչ վերապատրաստող կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհները:


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

1981-1986թթ.ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ:Մասնագիտական որակավորումը` պատմաբան, պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ