Աշխատակազմ

Գրիգոր
Բաղդասարյան

Ենթաբաղադրիչի ղեկավար

Հեռ՝ +37410575690(63)

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>-ում աշխատում է 2017 թվականից:<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>-ում աշխատանքների շրջանակներն ընդգրկում է՝ վերահսկել և ղեկավարել ենթաբաղադրիչի գործողությունների իրականացումը, տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել ավագ դպրոցների տնօրեններին ծրագրի  իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների շուրջ, մշակել տարեկան աշխատանքային պլանը, ենթաբաղադրիչի ժամանակացույցերը, ԿԾԿ ԾԻԳ –ի ֆինանսական բաժնի հետ մեկտեղ պատրաստել ենթաբաղադրիչի տարեկան բյուջեն:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

Մասնագիտական որակավորումը՝ ինժեներ-շինարար

Նունե
Ասրյան

Ենթաբաղադրիչի համակարգող

Հեռ՝ +37410575690(62)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն, ԾԻԳ՚ -ում աշխատում է 2014 թվականից:Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` աջակցել ենթաբաղադրիչի ղեկավարին ծրագրի իրականացման և մոնիտորինգի հարցում, տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել ավագ դպրոցներին կազմակերպչական հարցերի հետ կապված,  մասնակցել ենթաբաղադրիչի տարեկան բյուջեի պատրաստմանը,համակարգել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող գործողությունների մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացները:


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ / ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ 

Խ.Աբովյանի անվան Հակական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության  ֆակուլտետ. մասնագիտական որակավորումը՝ պատմության և իրավունքի մասնագետ, դասընթացավար

Ռաֆայել
Արզումանյան

Վերանորոգման աշխատանքները համակարգող/ճարտարագետ

Հեռ՝ +37410575690(40)

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>-ում աշխատում է 2017 թվականից:
<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> -ում աշխատանքների շրջանակներն ընդգրկում է՝ ստուգել խորհրդատուների կողմից պատրաստված բոլոր հաշվետվությունները, կատարել դիտողություններ և առաջարկներ դրանց բարելավման համարՙհամակարգել ենթաբաղադրիչի գործողությունների մշտադիտարկումը և գնահատումը:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

Մասնագիտական որակավորումը՝ ինժեներ-շինարար