Աշխատակազմ

Գրիգոր
Բաղդասարյան

Ենթաբաղադրիչի ղեկավար

Հեռ՝ +37410575690(63)

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>-ում աշխատում է 2017 թվականից:<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>-ում աշխատանքների շրջանակներն ընդգրկում է՝ վերահսկել և ղեկավարել ենթաբաղադրիչի գործողությունների իրականացումը, տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել ավագ դպրոցների տնօրեններին ծրագրի  իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների շուրջ, մշակել տարեկան աշխատանքային պլանը, ենթաբաղադրիչի ժամանակացույցերը, ԿԾԿ ԾԻԳ –ի ֆինանսական բաժնի հետ մեկտեղ պատրաստել ենթաբաղադրիչի տարեկան բյուջեն:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

Մասնագիտական որակավորումը՝ ինժեներ-շինարար

Ռաֆայել
Արզումանյան

Վերանորոգման աշխատանքները համակարգող/ճարտարագետ

Հեռ՝ +37410575690(40)

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>-ում աշխատում է 2017 թվականից:
<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> -ում աշխատանքների շրջանակներն ընդգրկում է՝ ստուգել խորհրդատուների կողմից պատրաստված բոլոր հաշվետվությունները, կատարել դիտողություններ և առաջարկներ դրանց բարելավման համարՙհամակարգել ենթաբաղադրիչի գործողությունների մշտադիտարկումը և գնահատումը:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

Մասնագիտական որակավորումը՝ ինժեներ-շինարար