Հայտարարություններ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային ծրագրի շրջանակներում՝ բնագիտական (քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, աշխարհագրություն) և ինժեներական (ինֆորմատիկա) լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերման մրցույթին մասնագիտական աջակցության տրամադրման նպատակով հայտարարված անհատ խորհրդատուների ընտրության մրցույթի շրջանակներում պայմանագրերի շնորհման ծանուցում

25.08.2022

Պայմանագրի շրջանակը
Մասնագիտական աջակցություն ՀՀ հանրակրթական դպրոցների համար բնագիտական (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն) եվ ինժեներական (ինֆորմատիկա) լաբորատոր սարքավորումների եվ նյութերի ձեռքբերման նպատակով
Հաղթող ճանաչված մասնակիցներն՝ ըստ ոլորտների
Ֆիզիկա
Անհատ խորհրդատու Անուշ Դանիելյան
Հասցե ք. Քաջարան
Ընտրության մեթոդը Անհատ խորհրդատուի ընտրություն/բաց/
Տևողությունը 2022թ. օգոստոս – 2024թ. դեկտեմբեր

Քիմիա
Անհատ խորհրդատու Արմեն Գալստյան
Հասցե ք. Երևան
Ընտրության մեթոդը Անհատ խորհրդատուի ընտրություն/բաց/
Տևողությունը 2022թ. օգոստոս – 2024թ. դեկտեմբեր

Անհատ խորհրդատու Քնարիկ Բդոյան
Հասցե ք. Երևան
Ընտրության մեթոդը Անհատ խորհրդատուի ընտրություն/բաց/
Տևողությունը 2022թ. օգոստոս – 2024թ. դեկտեմբեր

Կենսաբանություն
Անհատ խորհրդատու Մերի Հովսեփյան
Հասցե ք. Երևան
Ընտրության մեթոդը Անհատ խորհրդատուի ընտրություն/բաց/
Տևողությունը 2022թ. օգոստոս – 2024թ. դեկտեմբեր

Աշխարհագրություն
Անհատ խորհրդատու Նարեկ Հարությունյան
Հասցե ք. Երևան
Ընտրության մեթոդը Անհատ խորհրդատուի ընտրություն/բաց/
Տևողությունը 2022թ. օգոստոս – 2024թ. դեկտեմբեր

Ինժեներական (ինֆորմատիկա)
Անհատ խորհրդատու Արթուր Թադևոսյան
Հասցե ք. Երևան
Ընտրության մեթոդը Անհատ խորհրդատուի ընտրություն/բաց/
Տևողությունը 2022թ. օգոստոս – 2024թ. դեկտեմբեր

Մրցույթին հայտ ներկայացրած մասնակիցներն՝ ըստ ոլորտների
Ֆիզիկա
• Անանիկյան Տաթևիկ
• Օհանյան Հրայր
• Դանիելյան Անուշ
• Գաբրիելյան Պողոս
Քիմիա
• Գալստյան Արմեն
• Համբարձումյան Լիլիթ
• Մուրադյան Գայանե
• Բդոյան Քնարիկ
• Ներսիսյան Գոհար
Կենսաբանություն
• Հարությունյան Ռուբինա
• Քսաջիկյան Նարինե
• Հովսեփյան Մերի
• Ավագյան Արամ
Աշխարհագրություն
• Սամվելյան Ներսես
• Հովհաննիսյան Հայկուհի
• Տոնոյան Թեհմինե
• Հարությունյան Նարեկ
Ինժեներական (ինֆորմատիկա)
• Ափինյան Արուս
• Պողոսյան Աննա
• Թադևոսյան Արթուր
• Սահակյան Գոհար
• Ավագյան Արամ
• Ստեփանյան Ռուզաննա
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...