Հայտարարություններ

Վերապատրաստող կազմակերպությունների սեմինար-խորհրդակցություն

13.12.2015

Սույն թվականի նոյեմբերի 24-25-ը <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Աղվերան հյուրանոցում տեղի ունցավ սեմինար-խորհրդակցություն: Սեմինար-խորհրդակցության նպատակն էր քննարկել իրականացրած վերապատրաստումների արդյունքները և աջակցել վերապատրաստող կազմակերպություններին բարձրացնելու մատուցած ծառայությունների որակը և դասավանդման արդյունավետությունը
Սեմինարի գլխավոր զեկուցողը միջազգային փորձագետ Վլադիմիր Բրիլերը մանրամասն ներկայացրեց վերապատրաստումներն արդյունավետ իրականացնելու ուղիները և միջազգային փորձը, ինչպես նաև վերապատրաստող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները:
Սեմինարի սկզբում համառոտ ներկայացվեցին ատեստավորման կարգում կատարված փոփոխությունները և իրականացված վերապատրաստումների ամբողջ գործընթացը: Սեմինարի ընթացքում վերապատրաստող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացրեցին իրականացված վերապատրաստումների արդյունքները, հիմնախնդիրները և իրենց առաջարկները` գործընթացը բարելավելու ուղղությամբ:
Սեմինար-խորհրդակցության ընթացքում արվեցին հետևյալ առաջարկները.
սահմանել անհրաժեշտ հավելյալ ժամանակ վերապատրաստվողներին գնահատելու համար կամ գնահատումն ընդգրկել վերապատրաստման ծրագրի մեջ` նախատեսելով ժամաքանակ,
կիրառել միևնույն, միասնական գնահատման մեթոդները,
ուսուցիչների վերապատրաստումները իրականացնել հունիս ամսին, քանի որ այն ուսուցիչների համար համեմատաբար քիչ ծանրաբեռնված ամիս է:
հստակեցնել ուսուցիչներին տրվող վկայականի իրավական նշանակությունը,
ԿԳ նախարարության համապատասխան բաժիններում հստակեցնել ատեստավորման և վերապատրաստման հարցերին առնչվող պատասխանատվությունների շրջանակը,
միջոցներ ձեռնարկել վերապատրաստող կազմակերպությունների համագործակցությունն ապահովելու համար,
ստեղծել հավասար հնարավորություններ մասնավոր և պետական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման համար: 

Նորություններ

23.06.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման այցերը: Այցերի համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում»... 22.06.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Շիրակի մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման աշխատանքները: «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի... 15.06.2021 Աշխատանքային այցեր ՀԲ երևանյան գրասենյակի խորհրդատու- շինարարի մասնակցությամբ Հունիսի առաջին տասնօրյակում Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում ՀԲ երևանյան գրասենյակի խորհրդատու- շինարար Ալեքսանդր Թովմասյանը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների հետ համատեղ աշխատանքային այցեր է իրականացրել Երևանի թիվ 42, 142 ավագ դպրոցներում և ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանում: Հիշեցնենք, որ վերոնշյալ ավագ դպրոցներում շարունակվում են սեյսմակայուն հիմնանորոգման շինաշխատանքները: Այցի նպատակը շինարարական...