Նորություններ

Ամփոփվում է «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում 8 ավագ դպրոցների սեյսմակայուն հիմնանորոգումը

13.01.2022

Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում 2-րդ փուլով իրականացվող 8 ավագ դպրոցների սեյսմակայուն հիմնանորոգումը ամփոփման փուլում է: Նշենք , որ 2021 թ. ընթացքում ավարտվել են երկրորդ փուլով վեց ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները Երևանում, Գյումրում, Արթիկում և Վաղարշապատում, իսկ Սևանի ավագ դպրոցի հիմնանորոգումը ամփոփվել է 2022թ.-ի հունվարին: Այժմ ամփոփման փուլում է Գորիսի ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները: Հավելենք, որ իրականացվող հիմնանորոգման ընթացքը մշտապես լուսաբանվել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքում համապատասխան հոդվածների հրապարակման միջոցով: Նշենք, որ Վաղարշապատի ավագ դպրոցի հիմնանորոգումը իրականացվել է տնտեսումների արդյունքում, մասնավորապես Ծրագրի 2-րդ փուլով նախատեսված է եղել 7 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում, սական ‹‹Կրթական ծրագրերի կետրոն›› ԾԻԳ-ի կողմից գնումների գործընթացի գրագետ կազմակերպման և ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարման և տնտեսումների արդյունքում իրականացավ դպրոցի սեյսմակայուն հիմնանորոգումը: ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են դպրոցների մասնաշենքերի սեյսմակայունությանն ուղղված ամրացման, տանիքների կառուցման, պատուհանների տեղադրման, շենքերի հիմքերի ուժեղացման և ամրացման աշխատանքներ: Իրականացվել են նաև ջեռուցման համակարգի մոնտաժման և տեղակայման աշխատանքներ, սանհանգույցների սալիկապատման աշխատանքներ, կառուցվել են արտաքին և ներքին աստիճաններ ու թեքահարթակներ: Բարեկարգվել են դպրոցների հարակից տարածքները: Կառուցվել են խաղահրապարակներ, ֆուտբոլի և թենիսի մարզահրապարակներ, մարզադահլիճներ, հանդիսությունների դահլիճներ: Իրականացվել են անհրաժեշտ կոմունիկացիաների անցկացման աշխատանքներ:Նշենք, որ «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգված դպրոցներում ևս ստեղծվել են ժամանակակից ռեսուրսներով կահավորված բնագիտական առարկաների գծով լաբորատորիաներ: Ժամանակակից կահավորմանը զուգահեռ քիմիայի և կենսաբանության լաբորատորիաներում իրականացվել են նաև ջրամատակարարման և ջրահեռացման մոնտաժային աշխատանքներ: Հիմնանորոգման նախագծերը մշակելիս «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից պահպանվել են ներառական կրթության կազմակերպման բոլոր պահանջները, այսինքն` վերակառուցված դպրոցների շենքերն ունեն հարմարեցված միջավայր:«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի ներկայացուցիչները հիմնանորոգման ընթացքում մշտադիտարկումներ են իրակակացրել հիմնանորոգվող տեղամասերում, դիտարկել շինարարության ընթացքն ու իրականացված աշխատանքները: Նշենք, որ հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացվում են համաձայն սեյսմիկ անվտանգության չափանիշների:

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...