Նորություններ

Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբ

02.08.2021

30.07.2019թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու վեց բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան բուհերի պաշտոնական կայքերում: Ստորև ներկայացվում է բուհերի դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում առ 30.07.2021թ. շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ հրապարակումների ցանկը:

1. Երևանի պետական համալսարան
• Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում –
http://www.ysu.am/uploaded/Laborator_kahuyq.pdf

• Լաբորատոր անալիտիկ սարքավորումների ձեռքբերում –
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/11/ICB_publication.pdf?fbclid=IwAR3TMuunFHUnkfPmCdVJomnOttK9JPPEBJlTFPglF8xOar0hJyTTzffSsC8

• Լաբորատոր քիմիական նյութերի և պարագաների ձեռքբերում –
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2021/04/Qim_nyuteri_mrtsuyt.pdf

• Տպագրական աշխատանքների իրականացում –
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2021/07/Qim_nyuteri_mrc.pdf


2. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
• Գրենական պիտույքների ձեռքբերում

- https://brusov.am/hy/content/_erevani_v_bryusovi_anvan_petakan_lezvahasarakagitakan_

hamalsaran_himnadramy_eplh_ir_koghmic_irakanacvogh_haylingvoteq_h/#sthash.H2t6N77w.nMFJd0HL.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.xJFo5NgF.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.unWY8ukG.dpbs

• Լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի և Ուսանողների տեխնոլսարանի համար կահույքի ձեռքբերում -
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_tsragrov_kahuyqi_gnman_gnanshman_

ardyunqnery_/#sthash.4dGqmHwc.GsMGjUu1.dpbs

• Գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների,

Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային

ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_dramashnorhayin_

tsragri_shrjanaknerum_ajakcutyun_haylingvoteq_kentroni_st/#sthash.563lbTAR.o2PzRYxV.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող և

«Բանավոր թարգմանության տեսություններ», «Աղբյուր և թիրախ լեզուների տիպաբանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev_banavor_targmanutyan

_tesutyunne/#sthash.84emEXcw.7JagPtnf.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Բանավոր համընթաց թարգմանություն»,

«Մասնագիտական գործունեություն և մասնագիտական էթիկա» կառուցամասերի

անհատ խորհրդատուի ընտրություն https://brusov.am/hy/announcement/_

hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_banavor_hamyntac_targmanutyun_masnagitakan

_gortsuneutyun_ev_masnagi/#sthash.NDEMVuqr.9DDQvBXw.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Ոլորտային տերմինաբանություն»,

«Բանավոր հաջորդական թարգմանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրության –
https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_olortayin_terminabanutyun_banavor_hajordakan_targmanutyun

_karucamas/#sthash.PqD4L1Qp.RlDbpw4J.dpbs

• Գիտակրթական միջոցառումների սրահի համար կահույքի ձեռքբերում 
https://brusov.am/hy/announcement/haylingvoteq_tsragri_shrjanaknerum_

gnvogh_kahuyqi_paymanagri_shnorhman_haytararutyun#sthash.oEZ9XC2C.XflWkFam.dpbs

• Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում-
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_tsragri_

shrjanaknerum_anckacrats_hamakargchayin_sarqavorumneri_gnman_hama/#sthash.fwuMdGHt.bykH7Dfz.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգողի և

«Բառագիտություն» ու «Տիպաբանություն» ուղղությունների մշակման անհատ խորհրդատուի ընտրություն-
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev_baragitutyun_u_tipabanutyun#sthash.1waLqlZY.tj79yFM1.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան քերականագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն-
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_qerakanaget_anhat_khorhrdatui_ynt/#sthash.KuURhYXk.DqA3emG3.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի կորպուսային լեզվաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն-
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_korpusayin_lezvaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.0wVYoFGw.SVzljFvZ.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան իմաստաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն -
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_imastaban_anhat_khorhrdatui_yntru/#sthash.kpvEIYzD.5PSf456y.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս վիճակագրագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_vichakagraget_anhat_khorhrdatu/#sthash.P6sxXRTT.RsexWPpC.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակող աշխատանքային խմբի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (օպերացիոն համակարգեր,

UNIX/LINUX և օբյեկտային ծրագրավորման իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakogh_ashkhatanqayin_khmbi_teghekatvakan_tekhnologianeri_operacion_ha/#sthash.jM72siOH.HxT7jjET.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման (ծրագրավորման հիմունքներ

և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_tsragravorman_tsragravorman_himunqner_ev_a/#sthash.y4Owpb3T.3bau49QJ.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս տեսաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_tesaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.IGJWm1Gw.7Y8lEynE.dpbs

• «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային

փաստաթղթի վերամշակման և ամբողջականացման աշխատանքների համակարգման ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_

steghtsum_tsragri_shrjanaknerum_hayereni_orpes_

otar_lezvi_imacutyan_makardaknery_ts/#sthash.a1vHJAdU.pP2WhST8.dpbs

• «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի վերամշակման և ամբողջականացման` լեզվի գործառույթների դրսևորման և ընդհանուր հասկացությունների լեզվական կաղապարների ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum

_tsragri_shrjanaknerum_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_makardaknery/#sthash.VbRKTeaf.h4IaLX1h.dpbs

• «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի վերամշակման և ամբողջականացման՝ բառապաշարի և հնչյունաքերականական գիտելիքի մշակման ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում https://brusov.am/hy/announcement/haylingvoteq_gerazancutyan

_kentroni_steghtsum_tsragri_shrjanaknerum_hayereni_orpes_otar_

lezvi_imacutyan_makardaknery_ts/#sthash.iINXZc0T.DtSMYe1K.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի շրջանակում բնական լեզուների

ավտոմատ մշակման մոդուլի մշակման ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում https://brusov.am/hy/announcement/_dramashnorhayin_tsragri

_shrjanaknerum_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavr/#sthash.8e7SnzC4.jdODRfte.dpbs
• Գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողական տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերում
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_tsragri_

shrjanaknerum_anckacrats_gitakrtakan_mijocarumneri_srahi_ev_usano/#sthash.UiJmv5QI.wy2fRHaa.dpbs

• Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum

_tsragri_shrjanaknerum_hamyntac_targmanutyan_ev_testavorman_lingafonayin_k/#sthash.s4uHbae7.ilLJBOsw.dpbs

• Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hamyntac_targmanutyan_ev_testavorman_lin/#sthash.jVfSduIB.RVFc5oVB.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ծրագրի ներդրմանը աջակցող հաշվողական

լեզվաբանության ուղղությամբ միջազգային անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձռքբերում -
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_nerdrman_ashkhatanqnerin_ajakcogh_mijazgayinkhorhrdatui_yntrutyan_ardyun#sthash.lPR1HE9N.FWYcyIn8.dpbs

3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

• Լսարանային կահույքի ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2019/12/contract_award_goods.pdf

• Լսարանային սենյակի համար մուլյաժների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/01/Contract_Award_Goods-_2.pdf

• Կենսանվտանգության անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/05/Contract_Award_Consultancy.pdf

• Կենսանվտանգության ուղղությամբ վերապատրաստման համար գրենական պիտույքների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/05/Contract_Award_goods.pdf

• Կենսանվտանգության ուղղությամբ վերապատրաստման համար սուրճի ընդմիջման ապրանքների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/06/Cont_Award_Goods.pdf
• Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/12/Contract_Award_Goods-1.pdf
• Մասնագիտական գրականության ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/03/Contract_Award_%D4%B2%D6%85%D6%85%D5%AF%D5%BD.pdf
• Կլինիկայի համար սարքավորումների և մուլյաժների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/04/Contract_Award_Goods-1.pdf
• Կլինիկայի համար նյութերի և պարագաների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/07/Contract_Award_Goods_

%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80.pdf
4. Հայ-ռուսական համալսարան

• Կահույքի ձեռքբերում
http://rau.am/rus/anons/genayin-tchartaragituthyan-genomi-khmbagrman-ev-3-rd-serndi-seqvenavorman-krthakan-ev-gitakan-gerazantsuthjean-kentron

• Գրենական պիտույքների առաջին խմբաքանակի ձեռքբերում http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7723/files/Teghekatvutyun_dram.cragir.pdf
• Լաբորատոր սարքավորումների առաջին խմբաքանակի և նյութերի ձեռքբերում
http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7757/files/lab.rau.pdf
• Լաբորատոր սարքավորումների երկրորդ խմբաքանակի ձեռքբերում http://www.rau.am/uploads/blocks/7/79/7938/files/hrh_2020.pdf
• Լաբորատոր սարքավորումների երրորդ ձեռքբերում https://rau.am/uploads/blocks/8/80/8066/files/grant_genom_2020.pdf
• Համակարգչային սարքավորումների/ էլեկտրոնային տեխնիկայի ձեռքբերում
http://molbiol.sci.am/ed_depofbio
http://www.molbiol.sci.am/sources/announcement_2.pdf
• Լաբորատոր նյութերի և պարագաների ձեռքբերում
https://rau.am/am/event/tender-info
• Գրենական պիտույքների երկրորդ խմբաքանակի ձեռքբերում
https://rau.am/uploads/post/editor_image/dramashnorhayin-cragri-shrjanaknerum_1621865857.pdf
• Գենոմային ճարտարագիտության և սեքվենավորման պրակտիկ դասընթացների և հետազոտական ուղեցույցների մշակում
http://molbiol.sci.am/ed_depofbio
http://www.molbiol.sci.am/sources/andranik_chavushyan.pdf
http://www.molbiol.sci.am/sources/nelli_babayan.pdf

5․ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» (ՃՇՀԱՀ) հիմնադրամ
• Գրենական պիտույքներ
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/03/Contract_Award_Grenakan.pdf

• Լաբորատոր սարքավորումների և հարմարանքների ձեռքբերում
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/06/Contract-Award-ICB.pdf:

• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝

նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Ասֆալտբետոնի կազմի նախագծման ուսումնական ձեռնարկ»- ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/%D5%8A%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB-%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Կառուցվածքների սեյսմակայունութուն ուսումնական ձեռնարկ»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/2-Contract_Award_Consultancy-Tigran-Dadayan.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Ճանապարհաշինարարական նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր գնահատման ուսումնագործնական մեթոդական ուղեցույցի»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/3-Contract_Award_Consultancy-Gevorg-Voskanyan.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Կամուրջների գործիքային մշտադիտարկման մեթոդական ուղեցույցի»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/4-Contract_Award_Consultancy-Artashes-Sargsyan.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի որոշումը քայքայման և ոչ քայքայման եղանակներով մեթոդական ուղեցույցի»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/5-Contract_Award_Consultancy-Hovhannes-Avagyan.pdf
• «Ճանապարհաշինարարական նյութեր և տեխնոլոգիաներ», «Ավտոճանապարհների և քաղաքային փողոցների նախագծման հատուկ դասընթաց», «Գեոդեզիական ժամանակակից սարքերի կիրառությունը բնագավառում», «Շինարարական նախագծերի կառավարում», «Առաձգականության և պլաստիկության տեսություն», «Ճանապարհային պատվածքների նախագծման ժամանակակից մեթոդներ», «Ավտոճանապարհների նախագծում», «Գեոտեխնիկա» դասընթացների՝ Moodle էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ թվայնացում ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2021/02/1-Contract_Award_Consultancy-Siranuysh-Sevyan.pdf
• «Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», «Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն», «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում», «Էլեկտրամատակարարում», «Կապակցող նյութեր», «Գեոդեզիան տրանսպորտային ուղիների շինարարության բնագավառում», «Հիդրոլոգիա, հիդրոմետրիա», «Հիդրավլիկա» դասընթացների՝ Moodle էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ թվայնացում այդ թվում բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեթոդական վերապատրաստման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2021/02/2-Contract_Award_Consultancy-Ruzanna-Sargsyan.pdf
• «Օդանավակայաններ», «Ավտոճանապարհների շինարարության տեխնոլոգիա», «Կամուրջների շահագործում և վերականգնում», «Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր», «Ավտոճանապարհների շահագործում», «Տրանսպորտային թունելներ և մետրոպոլիտեն», «Շինարարական մեխանիկա», «Մաթեմատիկայի հատուկ դասընթաց» դասընթացների՝ Moodle էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ թվայնացում այդ թվում բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեթոդական վերապատրաստման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2021/02/3-Contract_Award_Consultancy-Anna-Grigoryan.pdf
• Ձեռնարկների տպագրության
https://nuaca.am/%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%be-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/%d5%b7%d5%ab%d5%b6-%d5%ac%d5%a1%d5%a2


6․ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
• Գրասենյակային կահույք
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/Grasenyak.pdf

• Գրենական պիտույքներ
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/grenakan_NMH.pdf

• Լաբորատոր կահույք
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/labkah_NMH.pdf

• Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերում
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/comp.pdf
• Կենդանիների պահպանման և խնամքի սարքեր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/3.pdf
• Սարքավորումներ՝ կրիոպահպանման և կենսաքիմիական հետազոտությունների համար
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/5.pdf
• Բջիջների հաշվիչ և դրանց կենսակայունության անալիզատոր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/2.pdf
• Հոսքային բջջային ցիտոմետր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/4.pdf
• Վիրաբուժական և էլեկտրաֆիզիոլոգիական սարքավորումներ կենդանիների հետազոտության համար
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/6.pdf
• Բջիջների էլեկտրապորատոր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/1.pdf
• Ստերեոլիթոգրաֆիայով աշխատող 3Դ տպիչի ձեռքբերում
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/ster.pdf
• Կենդանիների և կենդանի հյուսվածքների միջամտությունների անցկացման և մոնիթորինգի սարքավորումների ձեռքբերում
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/kend.pdf
• ճշգրիտ և թիրախային միջամտությունների սարքավորումների ձեռքբերում
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/chshgrittir.pdf

 

Նորություններ

14.07.2024 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի այցը Արարատի մարզ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այցելել է Արարատի մարզ, հետևել մի շարք համայնքների նոր կառուցվող, հիմնանորոգվող և վերակառուցվող ուսումնական հաստատություններում ընթացող աշխատանքներին: Նախարարին ուղեկցել են ԿԳՄՍՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի տնօրեն Գրիշա Հովհաննիսյանը, Արարատի մարզպետի աշխատակազմի Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մարտին Մանուկյանը, մարզպետարանի և պատասխանատու շինարարական ընկերությունների ներկայացուցիչներ:Այցի համատեքստում... 11.07.2024 Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ 22.05.2023թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու երկու և 14.06.2023թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու երեք բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան... 03.07.2024 Արմավիրի մարզում մեկնարկել են ԲՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումները Արմավիրի մարզում հունիսի 29-ից «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի աջակցությամբ մեկնարկել է ԲՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստման դասընթացը՝ լաբորատոր սարքավորումների գործարկման և բնագիտական լաբորատորիաների ուղղությամբ ուսուցիչների կարողությունների զարգացման նպատակով: Ծրագրի շրջանակում իրականացվելու է «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» և «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» առարկաների շուրջ 1000...