Նորություններ

Տեղի ունեցավ ՀՀ ԿԳՆ վարկային եվ դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստը

01.02.2019

Հունվարի 30-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում տեղի ունեցավ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստը՝ օրակարգային 5 և ընթացիկ հարցերով: Նիստի օրակարգում ընդգրկված առաջին և երկրորդ հարցերը վերաբերում էին ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրերի 2018 թվականի ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվությունների և 2019 թվականի ամփոփ բյուջեի հաստատմանը: Կառավարման խորհրդի կողմից նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո ՀՀ ԿԳՆ ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Գ. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2018 թվականի ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվությունները, որոնք քննարկվեցին և հաստատվեցին կառավարման խորհրդի կողմից: Հավելենք, որ նշված հաշվետվությունները համաձայն սահմանված կարգի ներկայացվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարություն։ Անդրադառնալով ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2019 թվականի ամփոփ բյուջեի, ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի նախահաշվի և հաստիքացուցակի հաստատմանը՝ Գ. Հովհաննիսյանը ընդգծեց, որ 2019թ.-ին նախատեսված ծախսերը և ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի նախահաշիվը ընդունվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից և ընդգրկվել են 2019 թ.-ի բյուջեի մասին օրենքում: Դրանք նույնպես հաստատվեցին կառավարման խորհրդի կողմից: Այնուհետև օրակարգային երրորդ հարցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի տնօրենի պաշտոնակատարը ներկայացրեց ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2019թ-ի. աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը : ՀՀ ԿԳ նախարար Ա. Հարությունյանը մի շարք հարցեր բարձրացրեց նախատեսված գործողությունների ժամկետների վերաբերյալ. մասնավորապես, պարզաբանվեցին նախակրթարանների ստեղծման, առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման, ավագ դպրոցներին լաբորատոր սարքավորումների տրամադրման, նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման ժամկետները: Նիստի ընթացքում քննարկում ծավալվեց բնագիտական ուղղություններով լաբորատորիաների կարիք ունեցող դպրոցների ցանկի վերաբերյալ: ՀՀ ԿԳՆ հանրակրթության վարչության պետ Ա. Արշակյանը փաստեց, որ ցանկն ամփոփված է համաձայն դպրոցներից ստացված տվյալների՝ դրանում ներառված են բոլոր այն ավագ դպրոցները, որոնք ունեցել են լաբորատորիաների կարիք ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից: Հավելենք, որ բացի լաբորատոր սարքավորումներից, դպրոցներին տրամադրվելու է նաև համապատասխան լաբորատոր կահույք: Կառավարման խորհրդի անդամները հետաքրքրվեցին հանրակրթության առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման մեխանիզմների մասին: Հարցի շուրջ ծավալվեց ակտիվ քննարկում, բարձրացվեցին վարկային ծրագրով առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման և Եվրոմիության ծրագրով բնագիտական առարկաների ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման աշխատանքների համադրման, դրանից բխող` դասագրքերի վերանայման և այլ հարցեր: ‹‹Կրթության ազգային ինստիտուտի›› տնօրեն Ն. Ղուկասյանը կարևորեց աշխատանքների կազմակերպումը միջառարկայական կապերի պահպանման անհրաժեշտության համատեքստում: Քննարկումն ամփոփվեց ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2019թ.-ի ընթացքում նախատեսվող գործողությունների գնումների պլանի հաստատմամբ: Նիստի ավարտին քննարկվեց ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրով նախատեսված 7 ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով միջազգային մրցակցային գնման մրցութային փաթեթը: Գ. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց, որ ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրով նախատեսված 7 ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար նախատեսված է կազմակերպել մրցույթ՝ միջազգային մրցակցային գնման եղանակով: Այդ նպատակով ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոնի›› կողմից կազմվել է մրցութային փաթեթ Համաշխարհային բանկի աշխատանքների գնման ստանդարտ փաթեթի հիման վրա, որը հաստատվել է Համաշխարհային բանկի կողմից: Քննարկում ծավալվեց հիմնանորոգման ենթակա դպրոցների ընտրության չափանիշների և ցանկի վերաբերյալ: Ներկաները կարծիքներ փոխանակեցին ավագ դպրոցների հիմնանորոգման կարիքների վերաբերյալ` փաստելով ծրագրի անհրաժեշտությունը: ՀՀ ԿԳ նախարարը կարևորեց մրցույթի թափանցիկության ապահովումը: Գ. Հովհաննիսյանը, փաստեց, որ մրցութային հայտերի բացումը իրականացվում է բաց ռեժիմով և դրան կարող են ներկա լինել հետաքրքված կառույցներն ու անհատներ: Նիստն ավարտվեց 7 ավագ դպրոցների՝ Գյումրի քաղաքի ակադեմիական վարժարանի, Երևանի ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի, Արթիկի թիվ 3, Սևանի, Գորիսի թիվ 1, Երևանի թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցների, հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար պատրաստված միջազգային մրցակցային գնման մրցութային փաթեթի հաստատմամբ: 

Նորություններ

26.07.2021 Ուղեղի գերազանցության կենտրոնի ստեղծման ճանապարհին Հուլիսի 23-ին երկշաբաթյա մոնիտորինգային այցերի համատեքստում աշխատանքային այցով Երևանի պետական բժշկական համալսարանում (ԵՊԲՀ) էին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: Նշենք, որ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն է ստեղծվում, որը... 23.07.2021 Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման գերազանցության կենտրոնի ստեղծման աշխատանքներն ամփոփվում են «Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ»-ի ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա ամփոփիչ մշտադիտարկումների համատեքստում, հուլիսի 22-ին տեղի ունեցավ հանդիպում Հայ-Ռուսական համալսարանում (ՀՌՀ): Հանդիպման ընթացքում ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արսեն Առաքելյանը ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ծանոթացրեց ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ... 21.07.2021 Ամփոփիչ մշտադիտարկում Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում Հուլիսի 20-ին, Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) աշխատանքների համատեքստում, տեղի ունեցավ հանդիպում Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում (ՃՇՀԱՀ): Հանդիպման նպատակը ՃՇՀԱՀ-ում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր: Համալսարանում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՃՇՀԱՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Վարազդատ Հովհաննիսյանը: Նշենք, որ 2019 թվականի հուլիսից բուհում մեկնարկել է...