Նորություններ

Հեռավար մագիստրոսական կրթության մեկնարկը Հայաստանում

18.07.2016

 Հուլիսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Հանդիպման նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: Ծրագրի ղեկավար, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Թերեզա Խեչոյանը ներկաներին  ծանոթացրեց  ՆՄՀ շրջանակներում <<Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ>> դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքներին: Դրամաշնորհային  ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերին «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի իրականացումը  միտված  է  ՀՀ-ում հեռավար կրթության  ներդրմանն ու զարգացմանը, տեղեկատվական հաղորդակցական  տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման միջոցով մագիստրոսական կրթության հասանելիության ապահովմանը, միասնական կրթական տարածքի ստեղծմանը: Վերոնշյալ նպատակները իրագործվելու են <<Բիզնեսի կառավարում>> մասնագիտությամբ մագիստրոսական հեռավար կրթության ներդրմամբ: Այս մագիստրոսական ծրագրի ավարտին համատեղ դիպլոմի շնորհումը իրականացվելու է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  և դրամաշնորհային ծրագրի կոնսորցիումի մասնակից ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից (ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ): Կոնսորցիումի մյուս մասնակիցը  ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտն է (ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ): Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է  հեռավար ուսուցման հարթակի տեղադրում, բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում և հեռավար դասընթացների կառուցում, համատեղ դիպլոմի ձևաչափի մշակում: Հեռավար ուսուցման մագիստրոսական ծրագրի ստեղծումը իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրով սահմանված 4 փուլերի համաձայն: Առաջին փուլի ավարտին կատարված մշտադիտարկման արդյունքում ներկաներն արձանագրեցին, որ ավարտվել են համապատասխան գրենական պիտույքների և գրասենյակային կահույքի, համակարգչային և էլեկտրոնային ծրագրերի ձեռքբերումը: Ավարտվել էր նաև ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված համակարգչային և կենցաղային սարքավորումների մի մասի մատակարարումը: Բուհը ,  մեկնարկել է հեռավար կրթությանն առնչվող փաստաթղթերի մշակումը: : Ծրագրով նախատեսված կարևորագույն  բաղադրիչը ս.թ. հունիսի 23-ին կոնսորցիումի մասնակից երկու բուհերի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև հեռավար կրթության զարգացման  հուշագրի կնքումն էր, որն ուղղված է ՀՀ-ում հեռավար ուսուցման հիմքերի ամրապնդմանն ու հեռավար ուսուցման ազգային համակարգի զարգացմանն ու ինտեգրմանը: Հուշագիրը միտված է նաև հեռավար ուսուցմանը համահունչ նորմատիվ իրավական ակտերի մշակմանը: Ծրագրի շրջանակներում մշակվելիք նորմատիվ իրավական փաստաթղթերը թե առանցքային նշանակություն կունենան դրամաշնորհին մասնակից բուհերի տեսանկյունից, թե կարևորագույն խթան կհանդիսանան Հայաստանի բարձրագույն կրթության տարածքում հեռավար կրթության զարգացման համար:: Հավելենք, որ (ՆՄՀ) շրջանակներում 2013թ. ին «Կրթական ծրագրերի» ԾԻԳ-ի և ՊԿԱ միջև դրամաշնորհային պայմանագրով իրականացվել են միջազգային կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր Լիտվայի Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի հետ <<Էլեկտրոնային հանրային կառավարում>> և <<Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում>> մասնագիտություններով: Այս ծրագիրըմիտված էր Հայաստանի մասնավոր և պետական հատվածներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառության տարածմանը: Բացի դրանից, այն՝ որպես արտասահմանյան բուհի հետ կրկնակի դիպլոմի ծրագիր, ՀՀ բուհերի միջազգայնացմանն ուղղված կարևոր քայլ էր:

 

Նորություններ

23.11.2022 Աշխատանքային այցեր ՀՀ մարզերի ուսումնական հաստատություններում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատակիցները նոյեմբեր ամսվա ընթացքում  այցեր են իրականացրել ՀՀ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և  Կոտայքի մարզերում: Աշխատանքային այցերի նպատակն էր միկրոծրագրերի իրականացման հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատությունների կողմից... 22.11.2022 Ամփոփվել է Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային մրցույթի հայտերի ընդունման գործընթացը Նոյեմբերի 22-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը›› բաղադրիչի աշխատակիցներն ամփոփեցին Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային մրցույթի հայտերի ընդունման գործընթացը: Հիշեցնենք, որ ս.թ. սեպտեմբերի 19-ից Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում մեկնարկել էր դրամաշնորհային մրցույթի հայտերի ներկայացման գործընթացը, որի վերջնաժամկետը... 16.11.2022 Կրթությունն ունի բավարար ներուժ՝ դառնալու Հայաստանի մրցակցային առավելություններից մեկը. Ազգային ժողովն ընդունեց կրթության զարգացման՝ մինչև 2030 թվականի ծրագիրը Ազգային ժողովի լիագումար նիստում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց ‹‹Հայաստանի Հանրապետության կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» օրենքը: Հարցը զեկուցել է ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը՝ նշելով, որ ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 5-ին Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է «ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» օրենքը, որից հետո նախարարությունը սերտորեն համագործակցել է ԱԺ...