Նորություններ

ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով 2019 թվականի հուլիսի 30-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու 6 բուհերն ամփոփում են ծրագրերի իրականացման մեկ տարին

30.07.2020

2019 թվականի հուլիսի 30-ին «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում վեց բուհերի՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի, Հայ-ռուսական համալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հետ կնքվել են դրամաշնորհային պայմանագրեր, որոնցով վերջիններս մեկնարկել են դրամաշնորհային ծրագրերի կենսագործումը: Նշված բուհերից երկուսի՝ Երևանի պետական համալսարան և Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի, կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերը կոնսորցիում ծրագրեր են՝ որպես գործընկերներ ունենալով գիտահետազոտական ինստիտուտների:
Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ ծրագրերի ուղղությունները համահունչ են ՆՄՀ Համակարգող խորհրդի կողմից ներկա շրջափուլի համար գերակա սահմանված հիմնարար գիտական, տեխնոլոգիական, ինժեներական և մաթեմատիկական (STEM) ուղղությանը:
Այժմ` դրամաշնորհային ծրագրերի մեկնարկից մեկ տարի անց, դրամաշնորհառու բուհերն արձանագրում են առաջընթացի սահմանված մի շարք ցուցիչներ: Հարկ է նշել, որ դրամաշնորհառու բուհերի կողմից ծրագրերի շրջանակներում հիմնվող լաբորատորիաների, ինչպես նաև այլ ենթակառուցվածքների ստեղծման նպատակով բուհերի կողմից արդեն իսկ առանձնացվել, տրամադրվել և վերանորոգվել են համապատասխան տարածքներ, ինչպես նաև ձեռք են բերվել ծրագրով նախատեսված գույքի, սարքավորումների մի մասը:
Բուհերի կողմից իրականացվող նորարարական ծրագրերը մեծապես կարևորվում են ոչ միայն վերջիններիս կրթական, գիտական ու հետազոտական կարողությունների հզորացման, իրականացվող դասավանդման և ուսումնառության համար գործնական հենք ապահովելու, այլ նաև բուհ-աշխատաշուկա և կրթություն-գիտություն-բիզնես կապի ապահովման տեսանկյունից: Ստեղծվող ենթակառուցվածքների առաքելությունը կրթության, գիտության և արտադրության միջև կամուրջներ ստեղծելն է՝ հիմք ընդունելով կրթության կազմակերպման և գիտական հետազոտությունների իրականացման միջազգային արդիական փորձն ու մոտեցումները:
Փաստենք, որ դրամաշնորհային ծրագրերի կարևոր բաղադրիչ է նաև կրթական բովանդակության ստեղծումը: Անդրադառնալով վերոնշյալ շրջափուլով դրամաշնորհառու վեց բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի բովանդակությանը՝ հարկ է նշել, որ դրանց շրջանակներում նախատեսվում է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած նորարարական կենտրոնների ստեղծում, ինչպես նաև նոր կրթական բովանդակության մշակում և ներդրում: Մասնավորապես, ՃՇՀԱՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում» կրթական ծրագրի արդիականացում՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ, ԵՊՀ-ի դրամաշնորհային ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծելու Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոն՝ համալրված լաբորատոր անալիտիկ արդի սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն կտա պատրաստել նոր ստեղծված դեղապատրաստուկների և նրանց բաղադրիչների կառուցվածքային հետազոտությունների և արդեն շուկայում իրացվող դեղամիջոցների որակի հետազոտման ու գնահատման ուղղությամբ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան մասնագետներ՝ միաժամանակ ներդնելով նաև համապատասխան մագիստրոսական ծրագիրը: Իր նորարարությամբ առանձնանում է նաև Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի կողմից իրականացվող ծրագիրը, որի հիմնական նպատակներն են զարգացնել տեխնոլոգիահենք լեզվահասարակագիտական կրթությունը և հետազոտությունը Հայաստանում՝ գլոբալ զարգացումների համատեքստում, պատրաստել կենսական կարևորության մասնագետներ հաշվողական լեզվաբանության, համընթաց թարգմանության, կրթության գնահատման և թեստավորման ոլորտներում՝ տեխնոլոգիական հենքով միջոլորտային կրթական ծրագրերի իրականացմամբ, ինչպես նաև զարգացնել թվային միջավայրում և ծրագրակազմերում հայերենի լիարժեք կիրառականությունը, ներդնել հայերենի իմացության մակարդակների գնահատման գործիքակազմ:
ԵՊԲՀ-ում դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կստեղծվի «Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն»՝ համալրված բժշկական լաբորատոր արդի սարքավորումներով, ՀՌՀ-ում՝ «Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման» կրթական և գիտական գերազանցության կենտրոն»՝ ևս հագեցած ժամանակակից գերհզոր սարքավորումներով, ինչպես նաև բարելավված և ներդրված կրթության նոր բովանդակությամբ: Ինչ վերաբերում է ՀԱԱՀ-ին, ապա այնտեղ նախատեսվում է «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»-ի ստեղծում, որը, համապատասխանելով արդի պահանջներին, խթան կհանդիսանա այս ոլորտի կրթական և գիտական գործընթացների բարեփոխման և արդիականացման համար, կնպաստի ոլորտի մրցունակ մասնագետների պատրաստմանն ու բուհ-աշխատաշուկա կապի ամրապնդմանը:
Այսպիսով, ևս մեկ անգամ կարող ենք փաստել, որ ՆՄՀ շրջանակներում դրամաշնորհների ձևով բուհերում իրականացվող ծրագրերը, իրենց բնույթով լինելով նորարարական, մեծապես նպաստում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կարողությունների զարգացմանը՝ հնարավորություն տալով վերջիններիս գործարար ոլորտի հետ փոխշահավետ համագործակցային կապերի սերտացմանը, բուհերում ձեռնարկատիրական գործունեության և նորարարական աշխատանքների ծավալմանն ու հետագա ապրանքայնացմանը, ինչպես նաև պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացմանը: Համոզված ենք՝ կատարված աշխատանքի արդյունավետության հետագա ցուցանիշները կլինեն ստեղծված հնարավորությունների կիրառումը և դրանցում երիտասարդ մասնագետների մասնակցության խթանումը, իսկ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շարունակական համագործակցության արդյունքում ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիաներն ու գերազանցության կենտրոնները մոտ ապագայում որակի նոր չափանիշ կդառնան տվյալ բնագավառների համար:

 

Նորություններ

10.08.2020 Պարզաբանում #1 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից Դպրոցների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ NCB – 1-1.3.5 մրցույթի շրջանակներում ստաց Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից Դպրոցների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով hայտարարված թիվ NCB – 1-1.3.5 մրցույթի շրջանակներում ստացված հարցադրումների վերաբերյալ Հարց 1 Հարգելի՛ գործընկեր, Համաձայն մրցույթի առաջին չափաբաժնում բերվող համակարգչի տեխնիկական բնութագրի՝ հոսանքի սնուցման բլոկի (Power Supply) համար պահանջվում է նվազագույնը 250W հզորություն: Հաշվի առնելով համակարգչի համար առաջադրված մյուս տեխնիկական պահանջները՝ նման հզորությամբ... 03.08.2020 Նորաստեղծ բնագիտական առարկաների լաբորատորիաներ՝ Վանաձորում 2020 թվականի փետրվարից մայրաքաղաքում և ՀՀ բոլոր մարզերում մեկնարկել է ավագ դպրոցներին բնագիտական առարկաների գծով լաբորատոր սարքավորումների տրամադրման գործընթացը: Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցը այն 99 ավագ դպրոցներից մեկն է, որտեղ բնագիտական առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն և կենսաբանություն) լաբորատորիաները արդեն իրականություն են: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն››... 31.07.2020 Ամփոփվեց դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում Հուլիսի 31-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը՝ ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում (ՀԱԱՀ): «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ...