Նորություններ

Հայալեզու առցանց ռեսուրսներ և գործիքներ հեռավար կրթության կազմակերպման համար

01.04.2020

Նոր կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում աշխարհն արտառոց իրավիճակում է հայտնվել։ Ստեղծված իրադրությունը մեծ մարտահրավեր է ոչ միայն պետությունների, տնտեսության, առողջապահական համակարգի, այլ նաև կրթական համակարգի համար։ Երկրում հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում կրթական հաստատությունները ստիպված են առցանց սկզբունքով ուսուցում իրականացնել՝ ապահովելու աշակերտների կրթության անընդհատությունը։ Ուսուցման առցանց իրականացումը ենթադրում է նոր մոտեցումներ և ՏՀՏ նոր գործիքներ: Կրթական ծրագրերի կենտրոնը հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակի մարտահրավերները և միասնական լուծումներ գտնելու անհրաժեշտությունը, կրթական հաստատություններին աջակցություն ցուցաբերելով՝ առաջարկում է առցանց ուսուցման ամբողջական գործիքակազմ, որոնք ստեղծվել են «Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում:
Այսօր https://heravar.armedu.am/ հեռավար ուսուցման համալիր էջում ներառված է ՏՀՏ վերապատրաստումների https://icttraining.armedu.am/ մուդլ հարթակը, որը ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված լրամշակվել է և հարթակում մեկտեղվել են մեծ թվով դասընթացներ տարբեր առարկաներից , որոնք պատրաստված են ՏՀՏ գործիքների օգնությամբ՝ ՏՀՏ վերապատրաստումներ անցած մանկավարժների կողմից: Դասընթացները ամենօրյա դիտարկման են ենթարկվում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից, ֆիլտրվում են և յուրաքանչյյուր օր նորացվում են: Նշենք, որ «Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստումների արդյունքում Quizizz ծրագրով՝ հայտորոշիչ թեստերը, Kahoot ծրագրով՝ քվեարկությունները, համագործակցային փաթեթների գործածությունը և «MindMup» միջավայրում ստեղծված կրթական սցենարները այսօր վիրտուալ հարթակում իրականացվող շատ դասընթացների անբաժանելի մասն են կազմում: Հավելենք, որ 2018 և 2019 թվականների ընթացքում «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են մայրաքաղաքի և մարզային հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ավելի քան 2000 ներկայացուցիչներ: Այս վերապատրաստումների շնորհիվ է, որ այսօր հնարավոր դարձավ ՏՀՏ գործիքների կիրառությամբ հեռավար կրթության իրականացումը: Այսօր հեռավար ուսուցման համալիր էջում աշակերտների և ուսուցիչների համար http://esource.armedu.am/ հասցեով հասանելի են նաև հայալեզու և առարկայական ծրագրերին համապատասխան կառուցված ինտերակտիվ վիրտուալ լաբորատորիաները: Այդ լաբորատորիաները ստեղծվել են «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրում հանրակրթության համակարգում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում, երկրաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաների համար: Դրանք իրենցից ներկայացնում են ինտերակտիվ վիրտուալ լաբորատորիաներ` ուղեկցված համարժեք տեսական մասով: Նշված առարկաներից յուրաքանչյուրի կազմի մեջ մտնող ուսումնական նյութը ներկայացվում է ցուցադրություն, լաբորատոր աշխատանք, գործնական աշխատանք, ինտերակտիվ աշխատանք բաժիններով: Վիրտուալ լաբորատորիաները` շատ բարենպաստ միջավայրում, հնարավորություն են տալիս աշակերտներին նմանակելու իսկական լաբորատորիաներում անցկացվող փորձերը: Ինտերակտիվ դասընթացները պարունակում են բազմաթիվ նկարներ, անիմացիաներ, ունեն առարկայական նյութի ձայնային ուղեկցում: Վիրտուալ լաբորատորիայում աշակերտին տրամադրվում են նյութեր, տարաներ և գործիքներ, որոնց ընտրությունը կատարվում է մկնիկի օգնությամբ: Փորձի ընթացքում աշակերտի կողմից կատարված գործողությունները հսկվում են, արվում են համապատասխան դիտողություններ, տրվում ցուցումներ: Համակարգն ընձեռում է նաև լրացուցիչ հնարավորություններ` ծանոթանալ փորձի նկարագրությանը, ուսումնասիրել փորձում առկա նյութերի փոխազդեցությունը, ստանալ տեղեկություններ նյութերի և նրանց հատկությունների մասին: Այսօր, իհարկե, առարկաների դիտումների վիճակագրությունը նույնպես փաստում է լաբորատորիաների կարևորության և արդյունավետության մասին, նկատելի է նաև դիտումների տևողության աճը:Կարծում ենք, այս իրավիճակում ՏՀՏ գործիքներն ու վիրտուալ լաբորատորիաները կարող է դառնալ հենց այն հարթակները,  որոնք կկարողանան օգնել ուսուցիչներին՝ հեռավար կրթությունը պատշաճ մակարդակով ու որակով, միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխան կազմակերպելու համար:

 

Նորություններ

22.05.2020 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների վերապատրաստումները շարունակվում են Նոր կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում աշխարհն արտառոց իրավիճակում է հայտնվել։ Ստեղծված իրադրությունը մեծ մարտահրավեր է կրթական համակարգի համար։ Երկրում հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում կրթական հաստատությունները ստիպված են առցանց սկզբունքով ուսուցում իրականացնել՝ ապահովելու աշակերտների կրթության անընդհատությունը։ Ուսուցման առցանց իրականացումը ենթադրում է նոր մոտեցումներ և ՏՀՏ նոր գործիքներ: Կրթական ծրագրերի կենտրոնը հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակի մարտահրավերները շարունակում է... 22.05.2020 Ավագ դպրոցները համալրվեցին <<Աշխարհագրություն>> առարկայի համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով 2020 թվականի փետրվարից մայրաքաղաքում և ՀՀ բոլոր մարզերում մեկնարկել է ավագ դպրոցներին բնագիտական առարկաների գծով լաբորատոր սարքավորումների տրամադրման գործընթացը: Բնագիտական առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն և կենսաբանություն) լաբորատորիաները ստեղծվում են Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի... 15.05.2020 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով: Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը: Մայիսի 15-ին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Գեղարքունիքի, Արմավիրի,Արարատի, Արագածոտնի Սյունիքի, մարզերի 21 կրթական...