Նորություններ

«Կրթական ծրագրերի կենտրոնը›› տրամադրել է տեսացրիչներ մարզային դպրոցներին

21.01.2020

«Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստումներին զուգընթաց 2019 թվականին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը ՀՀ մարզային դպրոցներում իրականացրել է համակարգչային սարքավորումների թարմացումներ: Վերապատրաստված ուսուցիչների ձեռք բերած գիտելիքների օգտագործումը առարկաների դասավանդման ընթացքում առավել արդյունավետ դարձնելու, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինտերակտիվ դասավանդումը խթանելու նպատակով, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը 2019 թվականին նախաձեռնեց մարզերի կրթական հաստատություններում կարիքների գնահատման գործընթացը` ընդգկելով այն դպրոցները, որոնց ներկայացուցիչները վերապատրաստվել են 2018 թվականին: Կարիքների գնահատումը իրականացվեց ՀՀ մարզերի 387 դպրոցներում՝ փոխազդող տեսացրիչի(ինտերակտիվ պրոյեկտոր), փոխազդող գրատախտակի և դյուրակիր համակարգիչների առկայությունները պարզելու նպատակով: Կարիքների գնահատման արդյունքների հիման վրա 42 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից տրամադրվել է փոխազդող տեսացրիչներ, իսկ 63 ուսումնական հաստատությունների՝ տեսացրիչներ: Մարզային դպրոցների տնօրենները և մանկավարժները փաստում են, որ ուսուցման գործընթացում ՏՀՏ գործիքների ակտիվորեն կիրառման համար տեսացրիչները ուղղակի անհրաժեշտություն էին: Իսկ վերապատրաստված ուսուցիչները վստահեցնում են, որ էլ ավելի մեծ եռանդով կկիրառեն ստացած գիտելիքները ամենօրյա դասապրոցեսում:
Այսպիսով, 2018 թվականին վերապատրաստում անցած ՀՀ մարզերի բոլոր 387 դպրոցներն այսօր ապահովված են համապատասխան տեսացրիչներով: Հավելենք, որ նույն մեթոդաբանությամբ, ՏՀՏ վերապատրաստումներին զուգընթաց, կարիքների գնահատումը և համակարգչային սարքավորումների թարմացումները կիրականացվեն 2020-2021 թվականներին:
 

Նորություններ

10.02.2020 Ամփոփվեց դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում Փետրվարի 7-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայ-Ռուսական համալսարանում (ՀՌՀ): Հանդիպման ընթացքում ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արսեն Առաքելյանը ծանոթացրեց ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող ««Գենային... 07.02.2020 Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 5-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» (ՀԱԱՀ) հիմնադրամ: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական... 07.02.2020 ՀՊՄՀ-ում բացվել է ապագա, մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիա «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամում (ՀՊՄՀ) փետրվարի 6-ին բացվել է ապագա մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիան և երկու հետազոտական լսարանները՝ համալրված համապատասխան գույքով, մասնագիտական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով, ինչպես նաև ստեղծվել է էլեկտրոնային կրթական հարթակը՝ մշակված ուսումնաօժանդակ նյութերով և վիրտուալ գրադարանով: Այս ժամանակակից ենթակառուցվածքը...