Նորություններ

Տեղի ունեցավ ՀՀ ԿԳՆ վարկային եվ դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստը

01.02.2019

Հունվարի 30-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում տեղի ունեցավ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստը՝ օրակարգային 5 և ընթացիկ հարցերով: Նիստի օրակարգում ընդգրկված առաջին և երկրորդ հարցերը վերաբերում էին ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրերի 2018 թվականի ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվությունների և 2019 թվականի ամփոփ բյուջեի հաստատմանը: Կառավարման խորհրդի կողմից նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո ՀՀ ԿԳՆ ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Գ. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2018 թվականի ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվությունները, որոնք քննարկվեցին և հաստատվեցին կառավարման խորհրդի կողմից: Հավելենք, որ նշված հաշվետվությունները համաձայն սահմանված կարգի ներկայացվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարություն։ Անդրադառնալով ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2019 թվականի ամփոփ բյուջեի, ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի նախահաշվի և հաստիքացուցակի հաստատմանը՝ Գ. Հովհաննիսյանը ընդգծեց, որ 2019թ.-ին նախատեսված ծախսերը և ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի նախահաշիվը ընդունվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից և ընդգրկվել են 2019 թ.-ի բյուջեի մասին օրենքում: Դրանք նույնպես հաստատվեցին կառավարման խորհրդի կողմից: Այնուհետև օրակարգային երրորդ հարցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի տնօրենի պաշտոնակատարը ներկայացրեց ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2019թ-ի. աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը : ՀՀ ԿԳ նախարար Ա. Հարությունյանը մի շարք հարցեր բարձրացրեց նախատեսված գործողությունների ժամկետների վերաբերյալ. մասնավորապես, պարզաբանվեցին նախակրթարանների ստեղծման, առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման, ավագ դպրոցներին լաբորատոր սարքավորումների տրամադրման, նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման ժամկետները: Նիստի ընթացքում քննարկում ծավալվեց բնագիտական ուղղություններով լաբորատորիաների կարիք ունեցող դպրոցների ցանկի վերաբերյալ: ՀՀ ԿԳՆ հանրակրթության վարչության պետ Ա. Արշակյանը փաստեց, որ ցանկն ամփոփված է համաձայն դպրոցներից ստացված տվյալների՝ դրանում ներառված են բոլոր այն ավագ դպրոցները, որոնք ունեցել են լաբորատորիաների կարիք ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից: Հավելենք, որ բացի լաբորատոր սարքավորումներից, դպրոցներին տրամադրվելու է նաև համապատասխան լաբորատոր կահույք: Կառավարման խորհրդի անդամները հետաքրքրվեցին հանրակրթության առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման մեխանիզմների մասին: Հարցի շուրջ ծավալվեց ակտիվ քննարկում, բարձրացվեցին վարկային ծրագրով առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման և Եվրոմիության ծրագրով բնագիտական առարկաների ծրագրերի և չափորոշիչների վերանայման աշխատանքների համադրման, դրանից բխող` դասագրքերի վերանայման և այլ հարցեր: ‹‹Կրթության ազգային ինստիտուտի›› տնօրեն Ն. Ղուկասյանը կարևորեց աշխատանքների կազմակերպումը միջառարկայական կապերի պահպանման անհրաժեշտության համատեքստում: Քննարկումն ամփոփվեց ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի 2019թ.-ի ընթացքում նախատեսվող գործողությունների գնումների պլանի հաստատմամբ: Նիստի ավարտին քննարկվեց ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրով նախատեսված 7 ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով միջազգային մրցակցային գնման մրցութային փաթեթը: Գ. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց, որ ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրով նախատեսված 7 ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար նախատեսված է կազմակերպել մրցույթ՝ միջազգային մրցակցային գնման եղանակով: Այդ նպատակով ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոնի›› կողմից կազմվել է մրցութային փաթեթ Համաշխարհային բանկի աշխատանքների գնման ստանդարտ փաթեթի հիման վրա, որը հաստատվել է Համաշխարհային բանկի կողմից: Քննարկում ծավալվեց հիմնանորոգման ենթակա դպրոցների ընտրության չափանիշների և ցանկի վերաբերյալ: Ներկաները կարծիքներ փոխանակեցին ավագ դպրոցների հիմնանորոգման կարիքների վերաբերյալ` փաստելով ծրագրի անհրաժեշտությունը: ՀՀ ԿԳ նախարարը կարևորեց մրցույթի թափանցիկության ապահովումը: Գ. Հովհաննիսյանը, փաստեց, որ մրցութային հայտերի բացումը իրականացվում է բաց ռեժիմով և դրան կարող են ներկա լինել հետաքրքված կառույցներն ու անհատներ: Նիստն ավարտվեց 7 ավագ դպրոցների՝ Գյումրի քաղաքի ակադեմիական վարժարանի, Երևանի ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի, Արթիկի թիվ 3, Սևանի, Գորիսի թիվ 1, Երևանի թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցների, հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար պատրաստված միջազգային մրցակցային գնման մրցութային փաթեթի հաստատմամբ: 

Նորություններ

12.07.2019 Աշխատանքային այց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հուլիսի 10-ին աշխատանքային այցով Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում (ՀՊՄՀ) էին ԿԳՄՍ նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկումն էր: Ներկաները ՀՊՄՀ միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար, դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Մարիաննա Հարությունյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ շրջանակներում... 11.07.2019 Ամփոփվում են Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են ‹‹Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի›› (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցները ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման ընթացքում իրականացնում են մոնիտորինգային այցեր, որոնց շրջանակներում հուլիսի 10-ին ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղել են շինհրապարակում, ծանոթացել հիմնանորոգման... 09.07.2019 Նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններում մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում ‹‹Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում հունիս և հուլիս ամիսների ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցեր են կատարել Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական...