Նորություններ

Ամփոփվում է ԵԳՀ դրամաշնորհային ծրագրի չորրորդ փուլը

22.06.2018

Հունիսի 19-ին աշխատանքային այցով Երևանի Գլաձոր համալսարանում (ԵԳՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ԿԳՆ ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Երևանի Գլաձոր համալսարանի կողմից 2016 թվականից մեկնարկած Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: Խմբի անդամներին ողջունեց բուհի ռեկտոր, ի.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ժ. Ջհանգիրյանը: Նա ընդգծեց, որ այս դրամաշնորհային ծրագիրը լավ խթան է կրթության արդիականացման տեսանկյունից: Ներկաները շրջայցը սկսեցին կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայից, եղան իրավաբանական կլինիկայում, քննարկեցին դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված հետագա աշխատանքների և գործընթացների կազմակերպմանն առնչվող մի շարք հարցեր: ԵԳՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ռիմա Այդինյանը ներկաներին ծանոթացրեց ՆՄՀ շրջանակներում <<Իրավագիտություն մասնագիտության արդիականացում>> դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքներին: Ծրագրի ղեկավարի խոսքով դրամաշնորհային ծրագիրը միտված է Հայաստանում <<Իրավագիտություն>> մասնագիտության մրցունակության բարձրացմանը և իրավագիտության բնագավառում մասնագիտական գիտելիքներով օժտված կադրեր պատրաստելու նոր հնարավորությունների ստեղծմանը:
Նշենք, որ 2018 թվականի հունիսին ավարտվում է «Իրավագիտություն մասնագիտության արդիականացում» դրամաշնորհային ծրագրի չորրորդ փուլը: Այս փուլի մշտադիտարկման արդյունքում ներկաներն ամրագրեցին, որ ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված լաբորատոր սարքավորումների մի մասի մատակարարումն իրականացված է, ինչպես օրինակ՝ համեմատական մանրադիտակ, ստերեոմանրադիտակ, մատնադրոշմային փորձաքննության համար և փաստաթղթերի փորձաքննության համար նախատեսված սարքավորումներ և ծրագրեր , որոնց մատակարարումն իրականացվել է նախորդ մշտադիտարկման այցից հետո, տեղադրված էին համապատասխան լաբորատորիայում: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի նախորդ փուլերում են իրականացվել լաբորատորիայի տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները, նախատեսված գույքի, համակարգչային և այլ տեխնիկայի ձեռքբերումը: Նորաստեղծ լաբորատորիայում, դիտարկելով լաբորատոր սարքավորումները, ԿԾԿ ԾԻԳ-ին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերող անհատ խորհրդատու Տիգրան Պողոսյանը քննարկեց լաբորատոր սարքավորումների գործարկման և պահպանման հետ կապված մի շարք հարցեր:
Ծրագրի համատեքստում մշակվել է կրիմինալիստիկական ուսումնական կաբինետի և լաբորատորիայի կիրարման համար փաստաթղթային հենքը: Մշակվել և տպագրվել է <<Կրիմինալիստիկական գործունեություն>> մագիստրոսական ծրագրի ձեռնարկը: Ծրագրի ղեկավարը նշեց նաև, որ ընթացքում է իրավագիտություն մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակման և վերանայման գործընթացը իրավաբանական կրթությունը նորովի կազմակերպելու համար: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարի հավաստմամբ մասնագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) արդիականացման արդյունավետության ապահովման նպատակով իրականացվել են հանդիպումներ ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ, ձևավորվել է աշխատանքային խումբ և ներգրավել է անհատ խորհրդատու, իրականացվել են հարցումներ, դրանք վերլուծության փուլում են և առաջիկայում հարցումների համադրմամբ, վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա կմշակվեն առաջարկներ:
Ռիմա Այդինյանի հավաստմամբ պատրաստ է ՄԿԾ արդիականացման ուղղությամբ իրականացվող վերապատրաստումների պլան-ժամանակացույցը. վերապատրատումները իրականացվելու են 2 փուլով և կմեկնարկեն հաջորդ շաբաթ>>,- հավելեց ծրագրի ղեկավարը:
Ծրագրի ղեկավարը նշեց, որ ամփոփվել են նաև <<Կրիմինալիստիկական գործունեություն>> մագիստրոսական կրթական ծրագրի նկարագրի և ուսումնական պլանի վերամշակման աշխատանքները և իրականացվել են նորացված ուսումնական պլանի դասընթացներին համապատասխան մասնագետների հավաքագրման աշխատանքները:
Հավելենք, որ ժամանակակից սարքավորումներով զինված լաբորատորիայից և կլինիկայից օգտվելու հնարավորություն կունենան ոչ միայն ԵԳՀ-ի ուսանողները և դասախոսները, այլև այս ոլորտի այլ մասնագետներն ու սովորողները՝ համաձայն բուհի դրամաշնորհային ծրագրով ամրագրված սկզբունքների և նպատակ ունենալով ընդլայնել ստեղծվող ենթակառուցվածքների արդյունավետ կիրառման հնարավորությունները:
 

Նորություններ

20.02.2019 Խթանման աշխատանքներ ՀՀ մարզերի կրթական հաստատություններում «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթածրագիրը: Ենթածրագրի աշխատանքների համատեքստւմ ՀՀ վեց մարզերի համայնքներում այս տարի ևս կմեկնարկի նախակրթարանների նոր միկրոծրագրերի իրականացումը: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային... 16.02.2019 Կրիմինալիստիկական ուսումնափորձագիտական կենտրոն ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 15-ին Երևանի ‹‹Գլաձոր›› համալսարանում տրվեց Կրիմինալիստիկական ուսումնափորձագիտական կենտրոնի› մեկնարկը, որը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի(ՀԲ) համաֆինանսավորմամբ, ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում: Կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ՀՀ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ... 14.02.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքում են <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: Հիշեցնենք, որ 2017 թվականին կազմակերպվել էր <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթը, որն ամփոփվել էր 2018-ի առաջին եռամսյակում: Նշենք նաև, որ ըստ նախագծի ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի շինարարական աշխատանքների տևողությունը կազմում է շուրջ...