Նորություններ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ը ներկայացնում է ընթացիկ տարում իրականացվող և նախատեսվող աշխատանքները

28.03.2018

  Ներկայացնենք 2018 թվականի ընթացքում <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում մեկնարկած և նախատեսվող գործունեության ամփոփ պատկերը:
Վարկային ծրագրի <<Դպրոցին՝ երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ենթաբաղադրիչի շրջանակներում այս տարի նախակրթարանների ստեղծման միկրոծրագրեր կիրականացվեն Վայոց ձորի մարզում և Երևան քաղաքում: Հավելյալ նախակրթարաններ կարող են ստեղծվել նաև Լոռու մարզում` հաշվի առնելով մարզի որոշ համայնքների կարիքները: Ստեղծվող նախակրթարաններում իրականացվելու են համապատասխան տարածքների բարեկարգման, գույքով համալրման աշխատանքներ, ձեռք են բերվելու անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութեր, խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ և այլն: 2018 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին միկրոծրագրեր իրականացնելու նպատակով Վայոց ձորի մարզում և Երևան քաղաքում իրականացվել են համապատասխան խթանման և իրազեկման աշխատանքներ: Այժմ ընթացքում են միկրոծրագրերի իրականացման համար դիմած հաստատությունների հայտերի գնահատման աշխատանքները: Ընտրված հաստատություններին դրամաշնորհների տրամադրումն ու պայմանագրերի կնքումը նախատեսվում է սույն թվականի մայիս ամսին: Նորաբաց հաստատությունները նախատեսվում է գործարկել 2018-2019 ուսումնական տարեսկզբից` սեպտեմբերից: Միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքին անդրադարձը հասանելի է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կայքում տեղ գտած հրապարակումներում:
Նորաստեղծ նախակրթարաններում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նախադպրոցական տարիքի երեխաների արդյունավետ նախապատրաստմանը տարրական կրթությանը: Նախակրթարանների ստեղծմանը զուգընթաց խորհրդատվական կազմակերպության կողմից իրականացվելու է դրանցում ընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկայի գնահատում ու դրա վրա ազդող գործոնների հետազոտություն՝ ծրագրի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:
<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը>> ենթաբաղադրիչի շրջանակներում 5 ավագ դպրոցներում ամփոփվում են հիմնանորոգման աշխատանքները: 2018թ. մարտի-1-ի դրությամբ իրականացվել է շինմոնտաժային աշխատանքների շուրջ 77%-ը: Նշված օբյեկտները շահագործման կհանձնվեն 2018 թվականի երկրորդ կիսամյակում: Արարատի, Նոյեմբերյանի և Հրազդանի N1 ավագ դպրոցները շահագործման կհանձնվեն 2018 թվականի հունիսին, իսկ Մեծամորի N2 և Մարտունու ավագ դպրոցները՝ հոկտեմբերին: Հիմնանորոգման ընթացքը պարբերաբար լուսաբանվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքում համապատասխան հոդվածների հրապարակման միջոցով:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվում է նաև բոլոր հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում հիմնել բնագիտական չորս առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն և կենսաբանություն) լաբորատորիաներ: 2018 թվականի հունիս-օգոստոս ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել լաբորատոր սարքավորումների և անհրաժեշտ կահույքի ձեռքբերման և գնման գործընթացը: 2018 թվականին կմեկնարկեն նաև երկրորդ փուլով հիմնանորոգման ենթակա ավագ դպրոցներում համապատասխան աշխատանքների իրականացման համար կազմակերպությունների ընտրության և պայմանագրերի կնքման գործընթացները:
Նախորդ տարի ՏՀՏ գործիքների կիրառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով <<Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում>> ենթաբաղադրիչով մշակվեցին ՏՀՏ վերապատրաստման 7 մոդուլներ, որոնք նախատեսված են դպրոցների մանկավարժական և վարչական աշխատակազմի՝ ՏՀՏ ուղղությամբ շարունակական վերապատրաստումներ իրականացնելու համար: 2017 թվականի ընթացքում ձևավորվեց նաև տեղական վերապատրաստողների 30 հոգանոց թիմ` Երևանից և մարզերից, որոնք հաջողությամբ անցան վերապատրաստման դասընթացը և ստացան համապատասխան միջազգային վկայագրեր: 2018 թվականի տեղական վերապատրաստողների 30 հոգանոց թիմի կողմից մշակված մոդուլների հիման վրա կվերապատրաստվեն Երևանի և մարզերի դպրոցների շուրջ 500 ուսուցիչներ և վարչական աշխատողներ: Ընթացքում են վերապատրաստման կազմակերպչական աշխատանքները: Ամփոփվել է <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր շենքի հիմնանորոգման նպատակով կազմակերպության ընտրության մրցույթը, հաղթող կազմակերպության հետ ստորագրվել է պայմանագիր: Շենքի հիմնանորոգումը նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականի ընթացքում: 2018 թվականին կիրականացվեն նաև ԿՏԱԿ-ի տեխնիկական կարողությունների հզորացման համար նախատեսված նոր տվյալների մշակման կենտրոնի նախագծման աշխատանքները:
Անդրադառնալով կրթության բովանդակությանը` նշենք, որ <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի շրջանակներում 2018 թվականի ընթացքում մեկնարկել է հանրակրթության առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման համար կազմակերպության ընտրության գործընթացը, որը կամփոփվի 2018 թվականի հունիսին: Հանրակրթության առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման աշխատանքները կմեկնարկեն 2018 թվականի հուլիսին:
<<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի` բարձագույն կրթությանն առնչվող բաղադրիչի շրջանակներում 2018 թվականին շարունակվում է նորարարական ծրագրերի իրականացումը յոթ դրամաշնորհառու բուհերում: Այդ դրամաշնորհառու բուհերն են՝ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, Գլաձոր համալսարանը, Հյուսիսային համալսարանը, Շիրակի պետական համալսարանը, Երևանի պետական կոնսերվատորիան, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Հայկական պետական ինստիտուտը, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը: Երևանի պետական կոնսերվատորիան և Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ծրագրերը կամփոփեն 2018 թվականի գարնանը, մյուս հինգ բուհերը` մինչև տարեվերջ: Իրականացվող ծրագրերի արդյունքում բուհերը հագեցվում են արդիական լաբորատոր սարքավորումներով և տեխնիկայով, ներդնում կրթության ժամանակակից ձևեր և մեթոդներ, ստեղծում պայմաններ այլընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրների գոյացման, ինչպես նաև բուհերում ստեղծվող գիտելիքի առևտրայնացման համար: 2018 թվականի երկրորդ կիսամյակում կմեկնարկեն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման հերթական շրջափուլի կազմակերպման աշխատանքները: Բուհերում դրամաշնորհային ծրագրերի ընթացքին անդրադարձը մշտապես հասանելի է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կայքում տեղ գտած հրապարակումներում:
 

Նորություններ

10.02.2020 Ամփոփվեց դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում Փետրվարի 7-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայ-Ռուսական համալսարանում (ՀՌՀ): Հանդիպման ընթացքում ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արսեն Առաքելյանը ծանոթացրեց ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող ««Գենային... 07.02.2020 Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 5-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» (ՀԱԱՀ) հիմնադրամ: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական... 07.02.2020 ՀՊՄՀ-ում բացվել է ապագա, մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիա «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամում (ՀՊՄՀ) փետրվարի 6-ին բացվել է ապագա մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիան և երկու հետազոտական լսարանները՝ համալրված համապատասխան գույքով, մասնագիտական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով, ինչպես նաև ստեղծվել է էլեկտրոնային կրթական հարթակը՝ մշակված ուսումնաօժանդակ նյութերով և վիրտուալ գրադարանով: Այս ժամանակակից ենթակառուցվածքը...