Նորություններ

Պարզաբանումներ <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցեր

17.03.2018

1. Ո՞րն է <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրի նպատակը:

Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը` այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով:

2. Ի՞նչ մոդելներ կարող են կիրառվել միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքում :

ա) Արդեն գործող նախադպրոցական հաստատություններում նախակրթարանի հիմնում` առաջին հերթին անապահով ընտանիքների երեխաների ընդգրկմամբ` նոր խմբերի բացման կամ գոյություն ունեցող խմբերի լրացման միջոցով:
բ) Ուսումնական այլ հաստատություններում 3.5-4 ժամ տևողությամբ նախադպրոցական կրթական ծառայությունների կազմակերպում (առանց քնի և տաք սննդի, կամ երեխաները սնունդը բերում են իրենց հետ):

3. Ովքե՞ր կարող են ընդգրկվել նախադպրոցական ծրագրերում:

Նախադպրոցական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են հաջորդ ուսումնական տարում առաջին դասարան գնացող 5-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները:

4. Որքա՞ն է հաստատությանը տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը:

Հաստատությանը տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը կազմում է 22000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

5. Ի՞նչ աղբյուրներից է առաջանում դրամաշնորհի գումարը:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքի շուրջ 75 տոկոսը պետք է կազմի դրամաշնորհի գումարը, իսկ մնացած 25 տոկոսը` համայնքի և ծնողական ներդրումները:

6. Ի՞նչ ծախսեր են իրականացվում դրամաշնորհային միջոցներով:

Դրամաշնորհային միջոցներով հիմնականում իրականացվում են հաստատության ծրագրի ներդրումային ծախսերը, որոնք նախատեսված են հաստատության կարողությունների հզորացման համար և ներառում են տարածքի մասնակի նորոգման, բարեկարգման, կահավորման, ուսուցողական նյութերի, գույքի, սարքավորումների ձեռքբերման և այլ ծախսեր:

7. Որո՞նք են այն ծախսերը, որ դրամաշնորհային միջոցներով նախատեսված չեն:

Դրամաշնորհային միջոցներով նախատեսված չեն դաստիարակի աշխատավարձի, սննդի ծախսերը և կատարվող շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված աշխատավարձը:

8. Ի՞նչ ներդրումներ են պահանջվում հաստատություններից միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքում:

Հաստատություններից պահանջվում է կատարել ծրագրի արժեքի 25 տոկոսի չափով ներդրում՝ համայնքի և ծնողների ներգրավման կամ այլ հնարավոր միջոցներով: Այդ ներդրումները hիմնականում պետք է ուղղվեն դաստիարակի աշխատավարձի վճարմանը և այլ անհրաժեշտ ծախսերին/աշխատանքներին, որոնք նախատեսված չեն դրամաշնորհի միջոցներից (տես հարց 7): Դրանք կարող են լինել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ոչ կանխիկ (այլ ձևերով):

9. Արդյո՞ք միկրոծրագիրը խրախուսում է համայնքի, ծնողների լայն մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը:

Միկրոծրագրի իրականացման արդյունավետությունն ու հետագա շարունակությունը էապես կախված են համայնքի և ծնողների՝ ծրագրում ակտիվ ներգրավվածություն ունենալու հանգամանքից: Միկրոծրագիրը խրախուսում է համայնքի, ծնողների լայն մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը (ֆինանսական, բարեգործական և աշխատուժ/ֆիզիկական մասնակցություն): Այն պետք է ուղղված լինի ընտանիքի և համայնքի նախադպրոցական կրթության հիմնական կարիքներին, ինչպես նաև ապահովի իրականացվող միկրոծրագրի շարունակականությունը դրամաշնորհի ավարտից հետո:

10. Ինչպիսի՞ն կարող են լինել համայնքի և ծնողների մասնակցության ձևերը միկրոծրագրերում:

Համայնքի և ծնողների մասնակցության ձևերը միկրոծրագրերում կարող են լինել ինչպես դրամական (համայնքի անդամներից, տեղական իշխանություններից, ծնողներից, այլ աղբյուրներից), այնպես էլ ոչ դրամական (գույք, սարքավորումներ կամ աշխատուժի ձևով): Այդ ներդրումները պետք է օգտագործվեն աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու և այլ ծախսերի համար (էլեկտրականություն, վառելիք, ջեռուցում, ջուր/կոյուղի, հաղորդակցման ծառայություններ, սնունդ և այլն): Խրախուսվում է նաև շահառու երեխաների ծնողների և համայնքի անդամների ներգրավվումը միկրոծրագրի իրականացմանը որպես խոհարարներ, դայակներ, ինչպես նաև նրանց անվարձահատույց մասնակցությունը հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը:

 

Նորություններ

17.05.2019 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով: Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը: Մայիսի 17-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Արմավիրի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի 18 կրթական... 07.05.2019 Ամփոփվում են Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են ‹‹Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի›› (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցները ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման ընթացքում իրականացնում են մոնիտորինգային այցեր, որոնց շրջանակներում մայիսի 8-ին ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղել են շինհրապարակում, ծանոթացել հիմնանորոգման... 06.05.2019 Մեկնարկել են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները Մայիսի 2-ից «Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում մեկնարկել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները: Հիշեցնենք, որ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շուրջ 4000 ներկայացուցիչների վերապատրաստումներ`...