Նորություններ

Պարզաբանումներ <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցեր

17.03.2018

1. Ո՞րն է <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրի նպատակը:

Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը` այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով:

2. Ի՞նչ մոդելներ կարող են կիրառվել միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքում :

ա) Արդեն գործող նախադպրոցական հաստատություններում նախակրթարանի հիմնում` առաջին հերթին անապահով ընտանիքների երեխաների ընդգրկմամբ` նոր խմբերի բացման կամ գոյություն ունեցող խմբերի լրացման միջոցով:
բ) Ուսումնական այլ հաստատություններում 3.5-4 ժամ տևողությամբ նախադպրոցական կրթական ծառայությունների կազմակերպում (առանց քնի և տաք սննդի, կամ երեխաները սնունդը բերում են իրենց հետ):

3. Ովքե՞ր կարող են ընդգրկվել նախադպրոցական ծրագրերում:

Նախադպրոցական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են հաջորդ ուսումնական տարում առաջին դասարան գնացող 5-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները:

4. Որքա՞ն է հաստատությանը տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը:

Հաստատությանը տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը կազմում է 22000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

5. Ի՞նչ աղբյուրներից է առաջանում դրամաշնորհի գումարը:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքի շուրջ 75 տոկոսը պետք է կազմի դրամաշնորհի գումարը, իսկ մնացած 25 տոկոսը` համայնքի և ծնողական ներդրումները:

6. Ի՞նչ ծախսեր են իրականացվում դրամաշնորհային միջոցներով:

Դրամաշնորհային միջոցներով հիմնականում իրականացվում են հաստատության ծրագրի ներդրումային ծախսերը, որոնք նախատեսված են հաստատության կարողությունների հզորացման համար և ներառում են տարածքի մասնակի նորոգման, բարեկարգման, կահավորման, ուսուցողական նյութերի, գույքի, սարքավորումների ձեռքբերման և այլ ծախսեր:

7. Որո՞նք են այն ծախսերը, որ դրամաշնորհային միջոցներով նախատեսված չեն:

Դրամաշնորհային միջոցներով նախատեսված չեն դաստիարակի աշխատավարձի, սննդի ծախսերը և կատարվող շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված աշխատավարձը:

8. Ի՞նչ ներդրումներ են պահանջվում հաստատություններից միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքում:

Հաստատություններից պահանջվում է կատարել ծրագրի արժեքի 25 տոկոսի չափով ներդրում՝ համայնքի և ծնողների ներգրավման կամ այլ հնարավոր միջոցներով: Այդ ներդրումները hիմնականում պետք է ուղղվեն դաստիարակի աշխատավարձի վճարմանը և այլ անհրաժեշտ ծախսերին/աշխատանքներին, որոնք նախատեսված չեն դրամաշնորհի միջոցներից (տես հարց 7): Դրանք կարող են լինել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ոչ կանխիկ (այլ ձևերով):

9. Արդյո՞ք միկրոծրագիրը խրախուսում է համայնքի, ծնողների լայն մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը:

Միկրոծրագրի իրականացման արդյունավետությունն ու հետագա շարունակությունը էապես կախված են համայնքի և ծնողների՝ ծրագրում ակտիվ ներգրավվածություն ունենալու հանգամանքից: Միկրոծրագիրը խրախուսում է համայնքի, ծնողների լայն մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը (ֆինանսական, բարեգործական և աշխատուժ/ֆիզիկական մասնակցություն): Այն պետք է ուղղված լինի ընտանիքի և համայնքի նախադպրոցական կրթության հիմնական կարիքներին, ինչպես նաև ապահովի իրականացվող միկրոծրագրի շարունակականությունը դրամաշնորհի ավարտից հետո:

10. Ինչպիսի՞ն կարող են լինել համայնքի և ծնողների մասնակցության ձևերը միկրոծրագրերում:

Համայնքի և ծնողների մասնակցության ձևերը միկրոծրագրերում կարող են լինել ինչպես դրամական (համայնքի անդամներից, տեղական իշխանություններից, ծնողներից, այլ աղբյուրներից), այնպես էլ ոչ դրամական (գույք, սարքավորումներ կամ աշխատուժի ձևով): Այդ ներդրումները պետք է օգտագործվեն աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու և այլ ծախսերի համար (էլեկտրականություն, վառելիք, ջեռուցում, ջուր/կոյուղի, հաղորդակցման ծառայություններ, սնունդ և այլն): Խրախուսվում է նաև շահառու երեխաների ծնողների և համայնքի անդամների ներգրավվումը միկրոծրագրի իրականացմանը որպես խոհարարներ, դայակներ, ինչպես նաև նրանց անվարձահատույց մասնակցությունը հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը:

 

Նորություններ

12.07.2019 Աշխատանքային այց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հուլիսի 10-ին աշխատանքային այցով Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում (ՀՊՄՀ) էին ԿԳՄՍ նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկումն էր: Ներկաները ՀՊՄՀ միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար, դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Մարիաննա Հարությունյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ շրջանակներում... 11.07.2019 Ամփոփվում են Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են ‹‹Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի›› (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցները ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման ընթացքում իրականացնում են մոնիտորինգային այցեր, որոնց շրջանակներում հուլիսի 10-ին ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղել են շինհրապարակում, ծանոթացել հիմնանորոգման... 09.07.2019 Նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններում մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում ‹‹Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում հունիս և հուլիս ամիսների ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցեր են կատարել Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական...