Նորություններ

Պարզաբանումներ <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցեր

17.03.2018

1. Ո՞րն է <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրի նպատակը:

Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը` այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով:

2. Ի՞նչ մոդելներ կարող են կիրառվել միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքում :

ա) Արդեն գործող նախադպրոցական հաստատություններում նախակրթարանի հիմնում` առաջին հերթին անապահով ընտանիքների երեխաների ընդգրկմամբ` նոր խմբերի բացման կամ գոյություն ունեցող խմբերի լրացման միջոցով:
բ) Ուսումնական այլ հաստատություններում 3.5-4 ժամ տևողությամբ նախադպրոցական կրթական ծառայությունների կազմակերպում (առանց քնի և տաք սննդի, կամ երեխաները սնունդը բերում են իրենց հետ):

3. Ովքե՞ր կարող են ընդգրկվել նախադպրոցական ծրագրերում:

Նախադպրոցական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են հաջորդ ուսումնական տարում առաջին դասարան գնացող 5-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները:

4. Որքա՞ն է հաստատությանը տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը:

Հաստատությանը տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը կազմում է 22000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

5. Ի՞նչ աղբյուրներից է առաջանում դրամաշնորհի գումարը:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքի շուրջ 75 տոկոսը պետք է կազմի դրամաշնորհի գումարը, իսկ մնացած 25 տոկոսը` համայնքի և ծնողական ներդրումները:

6. Ի՞նչ ծախսեր են իրականացվում դրամաշնորհային միջոցներով:

Դրամաշնորհային միջոցներով հիմնականում իրականացվում են հաստատության ծրագրի ներդրումային ծախսերը, որոնք նախատեսված են հաստատության կարողությունների հզորացման համար և ներառում են տարածքի մասնակի նորոգման, բարեկարգման, կահավորման, ուսուցողական նյութերի, գույքի, սարքավորումների ձեռքբերման և այլ ծախսեր:

7. Որո՞նք են այն ծախսերը, որ դրամաշնորհային միջոցներով նախատեսված չեն:

Դրամաշնորհային միջոցներով նախատեսված չեն դաստիարակի աշխատավարձի, սննդի ծախսերը և կատարվող շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված աշխատավարձը:

8. Ի՞նչ ներդրումներ են պահանջվում հաստատություններից միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքում:

Հաստատություններից պահանջվում է կատարել ծրագրի արժեքի 25 տոկոսի չափով ներդրում՝ համայնքի և ծնողների ներգրավման կամ այլ հնարավոր միջոցներով: Այդ ներդրումները hիմնականում պետք է ուղղվեն դաստիարակի աշխատավարձի վճարմանը և այլ անհրաժեշտ ծախսերին/աշխատանքներին, որոնք նախատեսված չեն դրամաշնորհի միջոցներից (տես հարց 7): Դրանք կարող են լինել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ոչ կանխիկ (այլ ձևերով):

9. Արդյո՞ք միկրոծրագիրը խրախուսում է համայնքի, ծնողների լայն մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը:

Միկրոծրագրի իրականացման արդյունավետությունն ու հետագա շարունակությունը էապես կախված են համայնքի և ծնողների՝ ծրագրում ակտիվ ներգրավվածություն ունենալու հանգամանքից: Միկրոծրագիրը խրախուսում է համայնքի, ծնողների լայն մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը (ֆինանսական, բարեգործական և աշխատուժ/ֆիզիկական մասնակցություն): Այն պետք է ուղղված լինի ընտանիքի և համայնքի նախադպրոցական կրթության հիմնական կարիքներին, ինչպես նաև ապահովի իրականացվող միկրոծրագրի շարունակականությունը դրամաշնորհի ավարտից հետո:

10. Ինչպիսի՞ն կարող են լինել համայնքի և ծնողների մասնակցության ձևերը միկրոծրագրերում:

Համայնքի և ծնողների մասնակցության ձևերը միկրոծրագրերում կարող են լինել ինչպես դրամական (համայնքի անդամներից, տեղական իշխանություններից, ծնողներից, այլ աղբյուրներից), այնպես էլ ոչ դրամական (գույք, սարքավորումներ կամ աշխատուժի ձևով): Այդ ներդրումները պետք է օգտագործվեն աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու և այլ ծախսերի համար (էլեկտրականություն, վառելիք, ջեռուցում, ջուր/կոյուղի, հաղորդակցման ծառայություններ, սնունդ և այլն): Խրախուսվում է նաև շահառու երեխաների ծնողների և համայնքի անդամների ներգրավվումը միկրոծրագրի իրականացմանը որպես խոհարարներ, դայակներ, ինչպես նաև նրանց անվարձահատույց մասնակցությունը հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը:

 

Նորություններ

10.02.2020 Ամփոփվեց դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում Փետրվարի 7-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայ-Ռուսական համալսարանում (ՀՌՀ): Հանդիպման ընթացքում ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արսեն Առաքելյանը ծանոթացրեց ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող ««Գենային... 07.02.2020 Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 5-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» (ՀԱԱՀ) հիմնադրամ: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական... 07.02.2020 ՀՊՄՀ-ում բացվել է ապագա, մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիա «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամում (ՀՊՄՀ) փետրվարի 6-ին բացվել է ապագա մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիան և երկու հետազոտական լսարանները՝ համալրված համապատասխան գույքով, մասնագիտական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով, ինչպես նաև ստեղծվել է էլեկտրոնային կրթական հարթակը՝ մշակված ուսումնաօժանդակ նյութերով և վիրտուալ գրադարանով: Այս ժամանակակից ենթակառուցվածքը...