Նորություններ

Աշակերտների հետաքրքրվածությունը նոր տեխնոլոգիաներով՝ դպրոցական առարկաների արդյունավետ ուսուցումը խթանելու միջոց

21.02.2018

Հայաստանի շատ դպրոցներում, երբ աշակերտները լաբորատոր փորձի կարիք են ունենում, նախ մոտենում են համակարգիչներին և միանում են ցանցին՝ թեմատիկ հասանելի փորձերը դիտելու համար, ուսուցիչներից շատերն էլ գործնական աշխատանքների իրականացման այլընտրանքային ձև ընտրում են վիրտուալ լաբորատորիաները: Տևական ժամանակ առցանց միջոցներից օգտվելը տարերային բնույթ էր կրում, էլեկտրոնային բովանդակությունն էլ ճնշող մեծամասնությամբ հայալեզու չէր ու հարմարեցված չէր հանրակրթության ուսումնական ծրագրերին: Այսօր աշակերտների և ուսուցիչների համար http://esource.armedu.am/ հասցեով հասանելի են հայալեզու և առարկայական ծրագրերին համապատասխան կառուցված ինտերակտիվ վիրտուալ լաբորատորիաներ` ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար: Այդ լաբորատորիաները ստեղծվել են <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրում հանրակրթության համակարգում>> ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում, երկրաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաների համար: Դրանք իրենցից ներկայացնում են ինտերակտիվ վիրտուալ լաբորատորիաներ` ուղեկցված համարժեք տեսական մասով: Նշված առարկաներից յուրաքանչյուրի կազմի մեջ մտնող ուսումնական նյութը ներկայացվում է ցուցադրություն, լաբորատոր աշխատանք, գործնական աշխատանք, ինտերակտիվ աշխատանք բաժիններով: Վիրտուալ լաբորատորիաների ստեղծման ընթացքին անդրադարձը հասանելի է նաև Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի նախորդ հրապարակումներում: Վիրտուալ լաբորատորիաները` շատ բարենպաստ միջավայրում, հնարավորություն են տալիս աշակերտներին նմանակելու իսկական լաբորատորիաներում անցկացվող փորձերը: Ինտերակտիվ դասընթացները պարունակում են բազմաթիվ նկարներ, անիմացիաներ, ունեն առարկայական նյութի ձայնային ուղեկցում: Վիրտուալ լաբորատորիայում աշակերտին տրամադրվում են նյութեր, տարաներ և գործիքներ, որոնց ընտրությունը կատարվում է մկնիկի օգնությամբ: Փորձի ընթացքում աշակերտի կողմից կատարված գործողությունները հսկվում են, արվում են համապատասխան դիտողություններ, տրվում ցուցումներ: Համակարգն ընձեռում է նաև լրացուցիչ հնարավորություններ` ծանոթանալ փորձի նկարագրությանը, ուսումնասիրել փորձում առկա նյութերի փոխազդեցությունը, ստանալ տեղեկություններ նյութերի և նրանց հատկությունների մասին: Մանկավարժների հավաստմամբ` վիրտուալ լաբորատորիաները օգնում են դպրոցներին լրացնելու իրական սարքավորումների պակասը:
Նշենք, որ այս նոր գործիքների օգտագործումը նպաստում է ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը: Այսօր հայաստանյան շատ դպրոցներում դրանք դասապրոցեսի անբաժանելի մասն են կազմում: Ծրագրի հաջողության վկայություն է նաև այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ամիս աճում է ինտերակտիվ վիրտուալ լաբորատորիաներից օգտվող աշակերտների և ուսուցիչների թիվը: Եթե 2016 թվականին,երբ դրանց գործարկումը նոր էր մեկնարկում, կայքի այցելուների թիվը ամսական միջինում 200-300 էր, ապա 2018 թվականին արդեն շուրջ 7000 աշակերտ դասպատրաստումն իրականացնում է էլեկտրոնային կրթական նյութերի օգնությամբ(նկ.1) : Առարկաների դիտումների վճակագրությունը նույնպես փաստում է լաբորատորիաների կարևորության և արդյունավետության մասին: Ինտերակտիվ վիրտուալ լաբորատորիաները ամենից շատ օգտագործվում են <<ֆիզիկա>> առարկայի շրջանակներում ( նկ.2): Էլեկտրոնային կրթական նյութերից ամենից հաճախ օգտվում են 7-րդ դասարանի աշակերտները ( նկ. 3): Նկատելի է նաև դիտումների տևողության աճը (նկ.4): Ըստ վիճակագրության՝ պարզ է դառնում, որ <<քիմիա>> առարկայի <<գործնական աշխատանք>> բաժինը, որը ներառում է քիմիական փորձերը, առանձնակի հետաքրքրություն է առաջացրել աշակերտների շրջանում (ամսական շուրջ 8000 դիտում, նկ.5) :
Վիրտուալ լաբորատորիաների առաքելությունն ուսումնական գործընթացի գրագետ և մատչելի կազմակերպմանն օժանդակելն է։ Էլեկտրոնային կրթական նյութերը լրացնելով ուսուցման ավանդական ձևերը, ուսուցումը դպրոցում դարձնում են ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ: Մասնագետները վստահ են, որ ուսուցման այս մեթոդն ավելի գրավիչ է աշակերտների համար, որոնց հետաքրքրվածությունը նոր տեխնոլոգիաներով հաջողությամբ կարող է օգտագործվել նաև դպրոցական դասական առարկաների՝ առավել արդյունավետ ուսուցանման նպատակներով:


 

Նորություններ

12.12.2018 Գինեգործական կրթության գիտաուսումնաարտադրական բազա ՆՄՀ դրամաշնորհով Դեկտեմբերին 12-ին Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ համայնքի ուսումնափորձնական տնտեսությունում տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի (ՀԱԱՀ) Գինեգործական կրթության գիտաուսումնաարտադրական բազայի պաշտոնական բացումը: Գինեգործական կրթության գիտաարտադրական բազան ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում: Գինեգործական կրթության... 23.11.2018 Նոր նախակրթարան Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվան թիվ 196 դպրոցում   Նոյեմբերի 19-ին Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվան թիվ 196 դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նորաստեղծ նախակրթարանի պաշտոնական բացման արարողությանը ներկա էին ՀՀ ԿԳՆ հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Աննա Ստեփանյանը, Դավթաշեն վարչական շրջանի... 20.11.2018 «Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցում» մեկնարկեցին հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները Նոյեմբերի 19-ից ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի «Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցում» մեկնարկեցին հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները, որոնք իրականացվում են կանադական հեղինակավոր Ագենս Յունիվերսարի Դե Լա Ֆրանկոֆոն կազմակերպության կողմից վերապատրաստված և միջազգային հավաստագիր ստացած տեղական դասախոսների կողմից՝ նույն կազմակերպության կողմից մշակված յոթ մոդուլներով: Հիշեցնենք , որ հասցեական վերապատրաստումներն ընթանում են մի...