Նորություններ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանն ամփոփում է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը

27.12.2017

2015 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում մեկնարկել էր ««Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը: Այսօր արդեն ծրագրի աշխատանքներն ամփոփվել են, ինչի առիթով դեկտեմբերի 25-ին մշտադիտարկման ամփոփիչ այց իրականացվեց ՀԱՊՀ ՀՀ ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների կողմից: ՀԱՊՀ-ի Գիտության և գիտատեխնոլոգիական համագործակցության գծով պրոռեկտոր, ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը և դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Արմինե Ավետիսյանը ներկայացրեցին ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը խոսեց կատարված հսկայածավալ աշխատանքի մասին, ծրագրի իրականացման փուլերի, գործընկերների, ներդրումների, ինչպես նաև ծրագրից ակնկալվող արդյունքների և նպատակների մասին։ Ծրագրի շրջանակներում մշակվել և հրատարակվել է բուհի գիտակրթական ինովացիոն գործունեության երկարաժամկետ պլանը, ինովացիոն գործունեության հայեցակարգը, ստեղծվել և գործում է ինովացիոն խորհուրդը: Բուհի գործունեության արդյունքների ապրանքայնացման և առևտրայնացման նպատակով, բացի վերոնշյալ ռազմավարական շրջանակից, ստեղծվել են նաև կոնկրետ գործիքներ՝ ինովացիոն ծառայությունն ու ինովացիոն պորտալը: Ւնովացիոն ծառայությունը գործելու է իբրև բուհը տնտեսությանը և այլ շահառուներին կապող այն օղակը, որ կարգավորելու է գիտական գործունեության արդյունքների առևտրայնացմանն առնչվող առաջարկի և պահանջարկի հարցերը: Ծառայության աշխատակիցները վերապատրաստվել են, այդ թվում՝ արտերկրի համապատասխան կառույցներում, ծառայությանը հատկացված տարածքը վերանորոգվել է, հագեցվել անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով: Ինովացիոն պորտալը, յուրօրինակ գույքագրում իրականացնելով բուհում առկա ենթակառուցվածքների, հնարավորությունների և ներուժի, ամբողջական պատկերացում է տալիս բուհի գիտահետազոտական գործունեության և ծառայությունների մասին: Դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Արմինե Ավետիսյանը ներկայացրեց ծրագրի շրջանակներում ինովացիոն պորտալի ստեղծման աշխատանքները: Վեբ հենքով աշխատող ինովացիոն պորտալը մեկ միասնական տեղեկատվական միջավայրում է միավորում համալսարանի ուսումնահետազոտական բազաները, լաբորատորիաները՝ հստակ ներկայացնելով դրանցում առկա սարքավորումների նկարագիրը, լաբորատորիաներում հնարավոր գիտահետազոատական աշխատանքների ցանկը: Առաջիկայում կիրականացվի նաև լաբորատորիաների և սարքավորումների ծառայությունների միավոր արժեքների հաշվարկն ու ներկայացումը արտաքին շահառուների համար: Պորտալում նաև մեկտեղված է ՀԱՊՀ գիտական գործունեության արդյունքները, դասախոսությունները, կրթական ծրագրերը, արդեն իսկ էլեկտրոնային տարբերակով հասանելի են շուրջ 1700 գիտական հոդվածները՝ I.polytechnic.am հասցեում: Առաջիկայով նախատեսվում է ինովացիոն պորտալը կիրառել նաև որպես գիտական հոդվածների ներկայացման և փորձաքննության գործիք:
Դրամաշնորհային ծրագրի մյուս ուղղությունը բուհի ինովացիոն գործունեության համար անհրաժեշտ և դեռևս բուհում բացակայող լաբորատոր հենքի զարգացումն էր: Այս շրջանակներում ստեղծվել է փորձագիտական կենտրոն, որի կազմում վերազինվել կամ ամբողջությամբ հիմնվել են յոթ լաբորատորիաներ:

Մասնավորապես, ժամանակակից սարքավորումներով համալրված այս կենտրոնը միավորում է <<Հեռահաղորդակցական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների>>՚՚ <<Գիտաարտադրական>> (երեք առանձին լաբորատորիաներ), <<Այլընտրանքային էներգիայի>> և <<Կառուցվածքային հետազոտությունների>> լաբորատորիաները: Վերոնշյալ լաբորատորիաներն արդեն օգտագործվում են տեսական և գործնական պարապմունքների, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ: Ա. Գրիգորյանը խոսեց ձեռք բերված լաբորատոր սարքավորումների կարևորության մասին փաստելով, որ դրանք կնպաստեն գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձացմանը:
<< Մենք համոզված ենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրի արդյունքում ստեղծված այս ենթակառուցվածքները էլ ավելի կընդլայնեն բուհում ձևավորված ստեղծագործ մթնոլորտը>>,-հավելեց նա:
Ներկաները շրջայցն ավարտեցին <<Կառուցվածքային հետազոտությունների լաբորատորիայում>>, որտեղ ծրագրի շրջանակներում օգոստոսի 17-ին տեղադրվել է ռենտգենակառուցվածքային դիֆրակտոմետրը: Այն հնարավորություն է տալիս մեծ ճշտությամբ և լայն սահմաններում ուսումնասիրել տարաբնույթ նյութերի կառուցվածքները: Ընդ որում հնարավոր է հետազոտություններ կատարել նաև նանոչափերի համար: Սարքն իր բնույթով եզակի է Հայաստանում, ինչի վկայությունն է կարճ ժամանակահատվածում մեծ թվով պայմանագրերի առկայությունը:Փորձագիտական կենտրոնի ստեղծումը և նման արդիական սարքավորումների առկայությունը համալսարանում կբարձրացնի իրականացվող ուսումնահետազոտական աշխատանքների որակն ու արդյունավետությունը, կնպաստի գիտահետազոտական նոր ուղղությունների խթանմանն ու ձևավորմանը, գործարար ոլորտի հետ փոխշահավետ համագործակցային կապերի սերտացմանը, համալսարանի գիտական ու նորարարական աշխատանքների ծավալմանն ու հետագա ապրանքայնացմանը, ինչպես նաև պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացմանը:
Դրամաշնորհային ծրագիրն ամբողջացնելու նպատակով իրականացվել են նաև նորարարության գործիքները կրթական գործընթացում ներդնելուն ուղղված քայլեր: Մասնավորապես, դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը կարևորեց դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Նորարարության դպրոցի» հիմնումը և երկամսյա դասընթացների կազմակերպումը, ինչը հաջողությամբ իրականացվել էր ծրագրի երկրորդ փուլում: «Նորարարության դպրոցի» հիման վրա մշակված համապատասխան «Նորարարություն» դասընթացի առարկայական ծրագիրն արդեն ներդրված է բուհի ուսումնական գործընթացում՝ ասպիրանտական ուսուցման մակարդակում, հաջորդ ուսումնական տարվանից այն կգործի նաև իբրև դասախոսների վերապատրաստման կարևոր բաղադրիչ:
Այսպիսով՝ իրականացված ծրագիրը հնարավոր է դարձնում էականորեն ընդլայնել երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոլիտեխնիկական համալսարանի դերը տնտեսության՝ տեխնոլոգիական զարգացում պահանջող ոլորտներում: Կատարված աշխատանքի արդյունավետության հետագա ցուցանիշները պետք է լինեն ստեղծված հնարավորությունների կիրառումը և դրանցում երիտասարդ մասնագետների մասնակցության խթանումը:

 

Նորություններ

09.04.2018 Ինովացիոն ակուստիկ լաբորատորիա` Երևանի պետական կոնսերվատորիայում Ապրիլի 5-ին Երևանի պետական կոնսերվատորիայում տեղի ունեցավ Ինովացիոն ակուստիկ լաբորատորիայի պաշտոնական բացումը: <<Ինովացիոն ակուստիկ լաբորատորիան>> ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում: Լաբորատորիայի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ՀՀ Կրթության փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը, Կրթական ծրագրերի կենտրոն... 04.04.2018 Ամփոփիչ մշտադիտարկում՝ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում 2018 թվականի մարտին Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի հավելյալ շրջափուլի շրջանակներում Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան (ԵՊԿ) ավարտեց 2017-ի հունվարին մեկնարկած նորարարական ծրագրի իրականացումը: Այս առիթով ապրիլի 3-ին մշտադիտարկման ամփոփիչ այց իրականացվեց Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա՝ <<Ինովացիոն ակուստիկ լաբորիատորիա>> դրամաշնորհային ծրագրի ավարտն ամրագրելու նպատակով: Դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող, ԵՊԿ-ի Որակի ներքին ապահովման բաժնի ղեկավար... 29.03.2018 Հինգ ավագ դպրոցների հիմնանորոգումն ընթացքում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը>> ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գրիշա Բաղդասարյանը, համակարգողներ Ռաֆայել Արզումանյանը և Նարեկ Պողոսյանը շինարարության ողջ ընթացքում իրականացվող այցերի շրջանակներում մարտ ամսին իրականացրել են այցեր ՀՀ մարզեր` «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ իրականացնելու նպատակով: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները...