Նորություններ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանն ամփոփում է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը

27.12.2017

2015 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում մեկնարկել էր ««Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը: Այսօր արդեն ծրագրի աշխատանքներն ամփոփվել են, ինչի առիթով դեկտեմբերի 25-ին մշտադիտարկման ամփոփիչ այց իրականացվեց ՀԱՊՀ ՀՀ ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների կողմից: ՀԱՊՀ-ի Գիտության և գիտատեխնոլոգիական համագործակցության գծով պրոռեկտոր, ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը և դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Արմինե Ավետիսյանը ներկայացրեցին ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը խոսեց կատարված հսկայածավալ աշխատանքի մասին, ծրագրի իրականացման փուլերի, գործընկերների, ներդրումների, ինչպես նաև ծրագրից ակնկալվող արդյունքների և նպատակների մասին։ Ծրագրի շրջանակներում մշակվել և հրատարակվել է բուհի գիտակրթական ինովացիոն գործունեության երկարաժամկետ պլանը, ինովացիոն գործունեության հայեցակարգը, ստեղծվել և գործում է ինովացիոն խորհուրդը: Բուհի գործունեության արդյունքների ապրանքայնացման և առևտրայնացման նպատակով, բացի վերոնշյալ ռազմավարական շրջանակից, ստեղծվել են նաև կոնկրետ գործիքներ՝ ինովացիոն ծառայությունն ու ինովացիոն պորտալը: Ւնովացիոն ծառայությունը գործելու է իբրև բուհը տնտեսությանը և այլ շահառուներին կապող այն օղակը, որ կարգավորելու է գիտական գործունեության արդյունքների առևտրայնացմանն առնչվող առաջարկի և պահանջարկի հարցերը: Ծառայության աշխատակիցները վերապատրաստվել են, այդ թվում՝ արտերկրի համապատասխան կառույցներում, ծառայությանը հատկացված տարածքը վերանորոգվել է, հագեցվել անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով: Ինովացիոն պորտալը, յուրօրինակ գույքագրում իրականացնելով բուհում առկա ենթակառուցվածքների, հնարավորությունների և ներուժի, ամբողջական պատկերացում է տալիս բուհի գիտահետազոտական գործունեության և ծառայությունների մասին: Դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Արմինե Ավետիսյանը ներկայացրեց ծրագրի շրջանակներում ինովացիոն պորտալի ստեղծման աշխատանքները: Վեբ հենքով աշխատող ինովացիոն պորտալը մեկ միասնական տեղեկատվական միջավայրում է միավորում համալսարանի ուսումնահետազոտական բազաները, լաբորատորիաները՝ հստակ ներկայացնելով դրանցում առկա սարքավորումների նկարագիրը, լաբորատորիաներում հնարավոր գիտահետազոատական աշխատանքների ցանկը: Առաջիկայում կիրականացվի նաև լաբորատորիաների և սարքավորումների ծառայությունների միավոր արժեքների հաշվարկն ու ներկայացումը արտաքին շահառուների համար: Պորտալում նաև մեկտեղված է ՀԱՊՀ գիտական գործունեության արդյունքները, դասախոսությունները, կրթական ծրագրերը, արդեն իսկ էլեկտրոնային տարբերակով հասանելի են շուրջ 1700 գիտական հոդվածները՝ I.polytechnic.am հասցեում: Առաջիկայով նախատեսվում է ինովացիոն պորտալը կիրառել նաև որպես գիտական հոդվածների ներկայացման և փորձաքննության գործիք:
Դրամաշնորհային ծրագրի մյուս ուղղությունը բուհի ինովացիոն գործունեության համար անհրաժեշտ և դեռևս բուհում բացակայող լաբորատոր հենքի զարգացումն էր: Այս շրջանակներում ստեղծվել է փորձագիտական կենտրոն, որի կազմում վերազինվել կամ ամբողջությամբ հիմնվել են յոթ լաբորատորիաներ:

Մասնավորապես, ժամանակակից սարքավորումներով համալրված այս կենտրոնը միավորում է <<Հեռահաղորդակցական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների>>՚՚ <<Գիտաարտադրական>> (երեք առանձին լաբորատորիաներ), <<Այլընտրանքային էներգիայի>> և <<Կառուցվածքային հետազոտությունների>> լաբորատորիաները: Վերոնշյալ լաբորատորիաներն արդեն օգտագործվում են տեսական և գործնական պարապմունքների, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ: Ա. Գրիգորյանը խոսեց ձեռք բերված լաբորատոր սարքավորումների կարևորության մասին փաստելով, որ դրանք կնպաստեն գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձացմանը:
<< Մենք համոզված ենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրի արդյունքում ստեղծված այս ենթակառուցվածքները էլ ավելի կընդլայնեն բուհում ձևավորված ստեղծագործ մթնոլորտը>>,-հավելեց նա:
Ներկաները շրջայցն ավարտեցին <<Կառուցվածքային հետազոտությունների լաբորատորիայում>>, որտեղ ծրագրի շրջանակներում օգոստոսի 17-ին տեղադրվել է ռենտգենակառուցվածքային դիֆրակտոմետրը: Այն հնարավորություն է տալիս մեծ ճշտությամբ և լայն սահմաններում ուսումնասիրել տարաբնույթ նյութերի կառուցվածքները: Ընդ որում հնարավոր է հետազոտություններ կատարել նաև նանոչափերի համար: Սարքն իր բնույթով եզակի է Հայաստանում, ինչի վկայությունն է կարճ ժամանակահատվածում մեծ թվով պայմանագրերի առկայությունը:Փորձագիտական կենտրոնի ստեղծումը և նման արդիական սարքավորումների առկայությունը համալսարանում կբարձրացնի իրականացվող ուսումնահետազոտական աշխատանքների որակն ու արդյունավետությունը, կնպաստի գիտահետազոտական նոր ուղղությունների խթանմանն ու ձևավորմանը, գործարար ոլորտի հետ փոխշահավետ համագործակցային կապերի սերտացմանը, համալսարանի գիտական ու նորարարական աշխատանքների ծավալմանն ու հետագա ապրանքայնացմանը, ինչպես նաև պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացմանը:
Դրամաշնորհային ծրագիրն ամբողջացնելու նպատակով իրականացվել են նաև նորարարության գործիքները կրթական գործընթացում ներդնելուն ուղղված քայլեր: Մասնավորապես, դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը կարևորեց դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Նորարարության դպրոցի» հիմնումը և երկամսյա դասընթացների կազմակերպումը, ինչը հաջողությամբ իրականացվել էր ծրագրի երկրորդ փուլում: «Նորարարության դպրոցի» հիման վրա մշակված համապատասխան «Նորարարություն» դասընթացի առարկայական ծրագիրն արդեն ներդրված է բուհի ուսումնական գործընթացում՝ ասպիրանտական ուսուցման մակարդակում, հաջորդ ուսումնական տարվանից այն կգործի նաև իբրև դասախոսների վերապատրաստման կարևոր բաղադրիչ:
Այսպիսով՝ իրականացված ծրագիրը հնարավոր է դարձնում էականորեն ընդլայնել երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոլիտեխնիկական համալսարանի դերը տնտեսության՝ տեխնոլոգիական զարգացում պահանջող ոլորտներում: Կատարված աշխատանքի արդյունավետության հետագա ցուցանիշները պետք է լինեն ստեղծված հնարավորությունների կիրառումը և դրանցում երիտասարդ մասնագետների մասնակցության խթանումը:

 

Նորություններ

11.10.2018 ՀՀ ԿԳՆ նախարարը ներկա է գտնվել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի նախակրթարանի բացմանը Հոկտեմբերի 9-ին Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի բաց դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով: ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը շրջայցով Գեղարքունիքի մարզում էր: Նա ներկա գտնվեց Ծաղկունքի բաց դպրոցի նախակրթարանի պաշտոնական բացման արարողությանը: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին համայնքի ղեկավար Պ.... 10.10.2018 ՀՀ ԿԳՆ նախարարի ուշադրության կենտրոնում նախադպրոցական կրթությունն է Սեպտեմբեր–հոկտեմբեր ամիսներին ՀՀ Լոռու մարզի 4, Վայոց Ձորի մարզի 3 Գեղարքունիքի 1 համայնքների և Երևանի թվով 9 կրթական հաստատություններում տեղի է ունեցել նախակրթարանների բացում, որոնք ստեղծվել են «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: Հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ ԿԳ նախարար Արայիկ Հարությունյանը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի տնօրեն Գ, Հովհաննիսյանի և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել է Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20... 04.10.2018 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը ծանոթացել է ԿՏԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներին Հոկտեմբերի 3-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը շրջայց է իրականացրել <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին հատկացված նոր տարածքում, որը հիմնովին վերակառուցվում է «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի տնօրեն Գրիշա Հովհաննիսյանի ուղեկցությամբ շրջելով շինհրապարակում և ծանոթանալով հիմնանորոգման ընթացիկ աշխատանքներին` ՀՀ ԿԳՆ նախարարը ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների հետ...