Նորություններ

ԾԻԳ-ի ուշադրության կենտրոնում նախադպրոցական կրթությունն է

02.10.2017

Նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակն է՝ հիմք ստեղծել երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և ինտելեկտուալ զարգացման համար, նրան նախապատրաստել դպրոցին: Կարևորելով մարզերի և գյուղական համայքների երեխաների համար նախադպրոցական կրթության հնարավորություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ը 2015թ.-ից <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով: <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող միկրոծրագրերը նպատակաուղղված են նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը: Նշենք, որ նախադպրոցական միկրոծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են 4-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները: Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքում 2015-2017թթ.-ի ընթացքում ստեղծվել են 80 նախակրթական հաստատություններ, իրականացվել են համապատասխան տարածքների բարեկարգման, գույքով համալրման աշխատանքներ, ձեռք են բերվել անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութեր, խաղալիքներ, պիտույքներ և այլն:
2015թ.-ի հուլիսի 31-ին <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և մարզային կրթական հաստատությունների միջև կնքված պայամանագրերով ՀՀ Կոտայքի 13, Շիրակի 12 և Գեղարքունիքի 8 համայնքների կրթական հաստատություններում սկիզբ դրվեց նախակրթարանների ստեղծմանը: Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքմանը հաջորդեցին վերանորոգման աշխատանքները: Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքումից 3 ամիս անց միկրոծրագրերն արդեն կյանքի էին կոչվել: Ըստ պայմանագրերի, միկրոծրագրերի ընդհանուր արժեքի շուրջ 75 տոկոսը կազմում է դրամաշնորհի գումարը, իսկ մնացած 25 տոկոսը` համայնքի և ծնողական ներդրումները: ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչը փաստում է. <<Ծրագրի շնորհիվ կարողանում ենք հոգալ այն երեխաների կրթական կարիքները, ովքեր բնակվում են գյուղական համայնքներում կամ մարզերում, որտեղ առակա կամ հասանելի չեն նախադպրոցական հաստատությունները>>:
Միկրոծրագրերի իրականացումը պարբերական բնույթ է կրում: 2016թ.-ին ԾիԳ-ի ուշադրության կենտրոնում սահմանամերձ համայնքներն էին:
2016-ի հունիսի 29-ին միկրոծրագրերի իրականացման նպատակով պայմանագրեր կնքվեցին Արմավիրի 12, Լոռու 6 Տավուշի 6 համայնքների կրթական հաստատությունների հետ: Նախակրթարանները գործում են 2016թ.-ի նոյեմբերի մեկից: Նշենք, որ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավան, Վազաշեն, Ոսկեպար և Դովեղ համայնքներում նախադպրոցական միկրոծրագրերն ամբողջապես իրականացվել են դրամաշնորհային միջոցներից` ի տարբերություն այլ միկրոծրագրերի, որտեղ պարտադիր է համայնքի ներդրումը: Նախակրթարաններն արդարացրել են ծնողների սպասումները: Նրանք գոհ են, թե՛ դաստիարակներից , թե՛ նախակրթարաններում երեխաների ստացած գիտելիքներից: Նրանք մեծ ոգևորությամբ են ընդունում արդեն գործող կառույցների կարևորությունը: <<Այստեղ սաները հասցրել են հաշվել սովորել, տարբերել տարվա եղանակներն ու գույները, ավելի ինքնուրույն և շփվող են դարձել>>, նշում են դաստիարակները: Դպրոցի տնօրենների խոսքով՝ նախադպրոցական տարիքի երեխան հմուտ մասնագետների շնորհիվ նախակրթարանում ստանում է անհրաժեշտ գիտելիքներ և ապահովվում է նրա սահուն անցումը դպրոց: Նրանք կարևորում են դպրոցներում իրականացված ծրագրերի նշանակությունը սաների հետագա կրթության և դաստիարակության գործում` վստահեցնելով, որ հարմարավետ պայմանները բարձրացնում են ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը և որակը:
Այսօր իրականացման փուլում են միկրոծրագրերը Արագածոտնի 8, Սյունիքի 3, Արարատի 9 և Գեղարքունիքի 3 համայնքների կրթական հաստատություններում : Հավելենք, որ միկրոծրագրերի իրականացումը շարունակվելու է 2018-2019թթ. Երևանում, Վայոց Ձորի մարզում և այլ մարզերում՝ ըստ անհրաժեշտության: <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում ակնկալվում է մինչև 2019 թվականը հիմնել շուրջ 120 նախակրթական հաստատություններ, որի արդյունքում նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թիվը կավելանա 2400-ով:

 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...