Նորություններ

Ռենտգենյան դիֆրակտոմետր` ՆՄՀ դրամաշնորհով

13.09.2017

    Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում (ՀԱՊՀ) ընթացքում է Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) «Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» դրամաշնորհային ծրագիրը: Նշենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերին «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի իրականացումը միտված է համալսարանի գիտական ու նորարարական աշխատանքների ծավալմանն ու հետագա ապրանքայնացմանը: Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակի ստեղծումը կնպաստի գիտական հետազոտությունների կիրառական արդյունավետություն բարձրացմանը ու դրանց արդյունքների առևտրայնացման նախապայմանների ստեղծմանը: Ծրագիրն արդեն ավարտական փուլում է: Դրա շրջանակներում ստեղծվել են մի շարք նոր լաբարատորիաներ: Ծրագրի կարևոր բաղադրիչ է փորձագիտական-չափագի¬տական ծառայություններ մատուցող՝ արդիական գիտահետազոտական սարքա¬վո¬րումներով համալրված <<Փորձագիտական կենտրոնի>> հիմնումը, որի մաս է կազմում <<Կառուցվածքային հետազոտությունների լաբորատորիան>>: Այժմ իրականացվում են լաբորատորիայի գործարկման աշխատանքները :
Այս լաբորատորիայում օգոստոսի 17-ին տեղադրվել է ռենտգենակառուցվածքային դիֆրակտո¬մետրը: Այն հնարավորություն կտա մեծ ճշտությամբ և լայն սահմաններում ուսումնասիրել ինչպես Պոլիտեխնոպարկում մշակված, այնպես էլ արտադրությունում կիրառվող տարաբնույթ նյութերի կառուցվածքները: Ընդ որում հնարավոր կլինի հետազո¬տություններ կատարել նաև նանոչափերի համար: Սարքավորումը ձեռք է բերվել սույն թվականի ապրիլի 13-ին <<PANalytical B.V.>> ընկերության հետ ստորագրված պայմա¬նագրի արդյունքում։ Օգոստոսի 22-ին Երևան է ժամանել <<PANalytical B.V.>> ընկերության ներկայացուցիչ Իգոր Կոլդրան և իրականացրել սարքի տեղադրման ու կարգաբերման (ինստալյացիա) աշխատանքնե¬րը: Նշենք նաև, որ սեպտեմբերի 4-ից 8-ը լաբորատորիայի աշխատակիցների համար իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ <<PANalytical B.V.>> ընկերության կողմից: Փորձագիտական կենտրոնի ստեղծումը և նման արդիական սարքավորումների առկայությունը համալսարանում կբարձրացնի իրականացվող ուսումնահետազոտական աշխատանքների որակն ու արդյունավետությունը, կնպաստի գիտահետազոտական նոր ուղղությունների խթանմանն ու ձևավոր¬մանը, գործարար ոլորտի հետ փոխշահավետ համագործակցային կապերի սերտացմանը, ինչպես նաև պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացմանը:
 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...