Նորություններ

ԾԻԳ -ի ուշադրության կենտրոնում բնապահպանական կրթությունն է

06.09.2017

     Սեպտեմբերի 4 ին ՄԱԿ-ի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ Բնապահպանական կրթական ցանցի (ԲԿՑ) հանդիպումը: Հանդիպման առանցքում բնապահպանական կրթության, ուսուցման և ուսման մոտեցումների և մոդելների առավել համապարփակ քննարկումն էր: Նիստը վարում էր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիտտա Մուրադյանը: Նիստին հրավիրված էին ԲԿՑ անդամ միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հիշեցնենք, որ ԲԿՑ-ն քաղաքացիական հասարակության, պետական, կրթական և միջազգային ավելի քան 15 կառույցների միություն է, որի հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանում դպրոցական բոլոր մակարդակներում և համայնքներում բնապահպանական կրթության խրախուսման և ուժեղացման աշխատանքներին: Ի հավելումն նշենք, որ այս պահին ցանցին աջակցում են այնպիսի միջազգային կազմակերպություններ, ինչպիսիք են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ԳՄՀԸ-ն, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը և Բնության միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը և այլն : Հանդիպման շրջանակներում ներկայացված ելույթների և քննարկումների նպատակը բնապահպանական կրթության բարելավմանն ուղղված քայլերն ու առաջարկներ էին : Հանդիպման ընթացքում զեկուցմամբ հանդես եկավ նաև <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավար Կարենը Մելքոնյանը: Զեկուցման հիմքում Ազգային կրթակարգի արժևորումն էր, որտեղ բնապահպանական կրթությունը առանձնակի տեղ է զբաղեցնում :Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավարը նշեց. <<Մենք կիսում ենք «Էյ Թի Փի» ԲՀ-ի այն գաղափարը, որ բնապահպանական կառավարման գլխավոր բաղադրիչը կրթությունն է բոլոր մակարդակներում. ուսուցում կյանքի ողջ ընթացքում՝ նախակրթարանից մինչև համալսարան>>: . Նա շեշտեց , որ Ազգային կրթակարգը լինելով հանրակրթության բովանդակությունը սահմանող և դրա ներդրմանն ու իրականացմանը միտված նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ, առանձնկի կարևորվում է բնության ընկալումը, թե տարրական կրթության և, թե միջին ու ավագ դպրոցում: ՙ<<Դպրոցական բոլոր մակարդակներում բնապահպանական կրթության (ԲԿ) խրախուսման և ուժեղացման ուղղված աշխատանքները մշտապես շարունակվում են>>, հավելեց ԾԻԳ ներկայացուցիչը: Կ.Մելքոնյանի խոսքով՝ Ազգային կրթակարգում հանրակրթական ծրագրի բովանդակությանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելիս շեշտադրվել է բնապահպանության գործընթացներում անհատի և համայնքի դերը գիտակցող անձի ձևավորումը, բնության երևույթների, օրնաչափությունների և օրենքների իմացությունը: Կ. Մելքոնյանը անդրադառնալով առարկայական համալիր ծրագրերին նշեց, << Սույն կրթակարգով սահմանված 9 ուսումնական բնագավառների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում <<բնություն և բնական գիտություններ>> ոլորտը: Հավելելով՝ <<Միջին դպրոցի բնություն, բնական գիտություններ բնագավառը նպատաուղղված է երկրագնդի, որպես ամբողջական էկոհամակարգի, բնության համակարգային կառուցվածքի առանձին համակարգերի միջև կապերի և փոխազդեցությունների ընկալմանը, շեշտադրելով Հայաստանն ու հայրենի բնությունը>>: <<Մենք հավատում ենք, որ կկարողանանք մեծացնել մի նոր՝ բնության նկատմամբ բարյացակամ և բնապահպանական տեսանկյունից կրթված սերունդ>>, ամփոփեց իր ելույթը ԾԻԳ ներկայացուցիչը:
Այսպիսով՝ Ազգային կրթակարգը նպաստելու է անհատի բայորահոգեբանական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորմանը և կենցաղում պատասխանատու վարքագիծ դրսևորող անձի ձևավորմանը:
 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...