Նորություններ

ԾԻԳ -ի ուշադրության կենտրոնում բնապահպանական կրթությունն է

06.09.2017

     Սեպտեմբերի 4 ին ՄԱԿ-ի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ Բնապահպանական կրթական ցանցի (ԲԿՑ) հանդիպումը: Հանդիպման առանցքում բնապահպանական կրթության, ուսուցման և ուսման մոտեցումների և մոդելների առավել համապարփակ քննարկումն էր: Նիստը վարում էր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիտտա Մուրադյանը: Նիստին հրավիրված էին ԲԿՑ անդամ միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հիշեցնենք, որ ԲԿՑ-ն քաղաքացիական հասարակության, պետական, կրթական և միջազգային ավելի քան 15 կառույցների միություն է, որի հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանում դպրոցական բոլոր մակարդակներում և համայնքներում բնապահպանական կրթության խրախուսման և ուժեղացման աշխատանքներին: Ի հավելումն նշենք, որ այս պահին ցանցին աջակցում են այնպիսի միջազգային կազմակերպություններ, ինչպիսիք են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ԳՄՀԸ-ն, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը և Բնության միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը և այլն : Հանդիպման շրջանակներում ներկայացված ելույթների և քննարկումների նպատակը բնապահպանական կրթության բարելավմանն ուղղված քայլերն ու առաջարկներ էին : Հանդիպման ընթացքում զեկուցմամբ հանդես եկավ նաև <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավար Կարենը Մելքոնյանը: Զեկուցման հիմքում Ազգային կրթակարգի արժևորումն էր, որտեղ բնապահպանական կրթությունը առանձնակի տեղ է զբաղեցնում :Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավարը նշեց. <<Մենք կիսում ենք «Էյ Թի Փի» ԲՀ-ի այն գաղափարը, որ բնապահպանական կառավարման գլխավոր բաղադրիչը կրթությունն է բոլոր մակարդակներում. ուսուցում կյանքի ողջ ընթացքում՝ նախակրթարանից մինչև համալսարան>>: . Նա շեշտեց , որ Ազգային կրթակարգը լինելով հանրակրթության բովանդակությունը սահմանող և դրա ներդրմանն ու իրականացմանը միտված նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ, առանձնկի կարևորվում է բնության ընկալումը, թե տարրական կրթության և, թե միջին ու ավագ դպրոցում: ՙ<<Դպրոցական բոլոր մակարդակներում բնապահպանական կրթության (ԲԿ) խրախուսման և ուժեղացման ուղղված աշխատանքները մշտապես շարունակվում են>>, հավելեց ԾԻԳ ներկայացուցիչը: Կ.Մելքոնյանի խոսքով՝ Ազգային կրթակարգում հանրակրթական ծրագրի բովանդակությանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելիս շեշտադրվել է բնապահպանության գործընթացներում անհատի և համայնքի դերը գիտակցող անձի ձևավորումը, բնության երևույթների, օրնաչափությունների և օրենքների իմացությունը: Կ. Մելքոնյանը անդրադառնալով առարկայական համալիր ծրագրերին նշեց, << Սույն կրթակարգով սահմանված 9 ուսումնական բնագավառների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում <<բնություն և բնական գիտություններ>> ոլորտը: Հավելելով՝ <<Միջին դպրոցի բնություն, բնական գիտություններ բնագավառը նպատաուղղված է երկրագնդի, որպես ամբողջական էկոհամակարգի, բնության համակարգային կառուցվածքի առանձին համակարգերի միջև կապերի և փոխազդեցությունների ընկալմանը, շեշտադրելով Հայաստանն ու հայրենի բնությունը>>: <<Մենք հավատում ենք, որ կկարողանանք մեծացնել մի նոր՝ բնության նկատմամբ բարյացակամ և բնապահպանական տեսանկյունից կրթված սերունդ>>, ամփոփեց իր ելույթը ԾԻԳ ներկայացուցիչը:
Այսպիսով՝ Ազգային կրթակարգը նպաստելու է անհատի բայորահոգեբանական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորմանը և կենցաղում պատասխանատու վարքագիծ դրսևորող անձի ձևավորմանը:
 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...