Նորություններ

Աշխատանքային հանդիպում ԵՊԲՀ-ում

12.06.2017

       Հունիսի 12-ին Երևանի պետական բժշկական համալսարանում (ԵՊԲՀ) տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Հանդիպման նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԵՊԲՀ դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Արամ Բայկովը ՀՀ ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ծանոթացրեց ՆՄՀ շրջանակներում հիմնվող <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման ընթացիկ աշխատանքներին: Նա ներկայացրեց, որ ԵՊԲՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ընթացքում է Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը՝ հագեցած գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մոդելներով, սիմուլյատորներով և ծախսանյութերի պաշարով: Սույն թվականի հունիսին ավարտվում է դրամաշնորհային ծրագրի հինգերորդ փուլը, որի ավարտին կատարված մշտադիտարկման արդյունքում ծրագրի համակարգողի հավաստմամբ բուհն ավարտել է գերազանցության կենտրոնի տարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով ընկերության ընտրությունը և հունիսի 19-ին նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանն ուղղված պայմանագրի կնքումը վերջինիս հետ: Հիշեցնենք, որ նախորդ փուլերում իրականացվել էր կենտրոնի համար նախատեսված տարածքի վերակառուցման ու վերանորոգման աշխատանքների նախագծումը: Պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո կմեկնարկեն վերանորոգման աշխատանքները: Առաջիկայում նախատեսվում է ձեռք բերել նաև ստոմատոլոգիական սարքավորումներն ու վարժասարքերը, որոնք լայն կիրառման սարքավորումեր են` թե կրթական, թե բուժական նշանակությամբ: Ստոմատոլոգիական վարժասարքերի եւ ծախսանյութերի ձեռքբերման նպատակով մշակվել են մրցութային փաստաթղթերը, դրանք դիտարկվել և հաստատվել են մասնագիտական աջակցության խորհրդատուի և ԿԾԿ ԾԻԳ-կողմից: Ընթացքում է հայտահրավերի հրապարակումը միջազգային ամսագրում, որից հետո կիրականացվի մրցութային հայտերի ընդունումն ու գնահատումը: ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացուցիչները ծրագրի համակարգող Արամ Բայկովի հետ քննարկեցին անհրաժեշտ ստոմատոլոգիական սարքավորումների և վարժասարքերի ձեռք բերման և դրանց կիրառության հետ կապված մի շարք հարցեր: Ա. Բայկովի հավաստմամբ բուհն իրականացրել է նաև աշխատաշուկայի ներկայիս պահանջներին համապատասխան <<Ստոմատոլոգիա>> մասնագիտության նորացված կրթական ծրագրի և ուսումնական պլանի մշակում, որը հաստատվել է ԵՊԲՀ-ի ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից: Նորացված կրթական ծրագրի առարկայական նկարագրերը համապատասխանեցվել են նաև ՀՀ Որակավորման ազգային շրջանակին (ՈԱՇ): Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է չորս մասնագիտական առարկաներից՝ մանկական, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի հայալեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում, կազմում, և տպագրում: Այս փուլում իրականացվել է վերոնշյալ ուսումնամեթոդական գրականությանը ներկայացված միասնական պահանջների կանոնակարգում և հաստատում ԵՊԲՀ-ի ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից: Սա հանդիսացել է ուղենշային փաստաթուղթ թե ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ձեռնարկների համար, թե բուհի կողմից կամայական ուսումնամեթոդական գրականության մշակման և տպագրման ընթացքում: Հավելենք, որ Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը ոչ միայն կնպաստի ստոմատոլոգիական կրթության որակի բարձրացմանը այլև թույլ կտա զարգացնել ուսանողների գործնական հմտությունները և նվազագույնի հասցնել բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:

 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...