Նորություններ

Աշխատանքային հանդիպում ԵՊԲՀ-ում

12.06.2017

       Հունիսի 12-ին Երևանի պետական բժշկական համալսարանում (ԵՊԲՀ) տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Հանդիպման նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԵՊԲՀ դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Արամ Բայկովը ՀՀ ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ծանոթացրեց ՆՄՀ շրջանակներում հիմնվող <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման ընթացիկ աշխատանքներին: Նա ներկայացրեց, որ ԵՊԲՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ընթացքում է Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը՝ հագեցած գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մոդելներով, սիմուլյատորներով և ծախսանյութերի պաշարով: Սույն թվականի հունիսին ավարտվում է դրամաշնորհային ծրագրի հինգերորդ փուլը, որի ավարտին կատարված մշտադիտարկման արդյունքում ծրագրի համակարգողի հավաստմամբ բուհն ավարտել է գերազանցության կենտրոնի տարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով ընկերության ընտրությունը և հունիսի 19-ին նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանն ուղղված պայմանագրի կնքումը վերջինիս հետ: Հիշեցնենք, որ նախորդ փուլերում իրականացվել էր կենտրոնի համար նախատեսված տարածքի վերակառուցման ու վերանորոգման աշխատանքների նախագծումը: Պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո կմեկնարկեն վերանորոգման աշխատանքները: Առաջիկայում նախատեսվում է ձեռք բերել նաև ստոմատոլոգիական սարքավորումներն ու վարժասարքերը, որոնք լայն կիրառման սարքավորումեր են` թե կրթական, թե բուժական նշանակությամբ: Ստոմատոլոգիական վարժասարքերի եւ ծախսանյութերի ձեռքբերման նպատակով մշակվել են մրցութային փաստաթղթերը, դրանք դիտարկվել և հաստատվել են մասնագիտական աջակցության խորհրդատուի և ԿԾԿ ԾԻԳ-կողմից: Ընթացքում է հայտահրավերի հրապարակումը միջազգային ամսագրում, որից հետո կիրականացվի մրցութային հայտերի ընդունումն ու գնահատումը: ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացուցիչները ծրագրի համակարգող Արամ Բայկովի հետ քննարկեցին անհրաժեշտ ստոմատոլոգիական սարքավորումների և վարժասարքերի ձեռք բերման և դրանց կիրառության հետ կապված մի շարք հարցեր: Ա. Բայկովի հավաստմամբ բուհն իրականացրել է նաև աշխատաշուկայի ներկայիս պահանջներին համապատասխան <<Ստոմատոլոգիա>> մասնագիտության նորացված կրթական ծրագրի և ուսումնական պլանի մշակում, որը հաստատվել է ԵՊԲՀ-ի ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից: Նորացված կրթական ծրագրի առարկայական նկարագրերը համապատասխանեցվել են նաև ՀՀ Որակավորման ազգային շրջանակին (ՈԱՇ): Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է չորս մասնագիտական առարկաներից՝ մանկական, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի հայալեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում, կազմում, և տպագրում: Այս փուլում իրականացվել է վերոնշյալ ուսումնամեթոդական գրականությանը ներկայացված միասնական պահանջների կանոնակարգում և հաստատում ԵՊԲՀ-ի ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից: Սա հանդիսացել է ուղենշային փաստաթուղթ թե ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ձեռնարկների համար, թե բուհի կողմից կամայական ուսումնամեթոդական գրականության մշակման և տպագրման ընթացքում: Հավելենք, որ Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը ոչ միայն կնպաստի ստոմատոլոգիական կրթության որակի բարձրացմանը այլև թույլ կտա զարգացնել ուսանողների գործնական հմտությունները և նվազագույնի հասցնել բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:

 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...