Նորություններ

Մոնիտորինգային այց Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եվ սպորտի պետական ինստիտուտ

07.06.2017

        Հունիսի 7-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են կատարել Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եվ սպորտի պետական ինստիտուտ: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր:Ներկաները ծանոթացան ՆՄՀ շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքներին: Նշենք, որ 2017 թվականի հունվարից բուհում մեկնարկել է <<Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մասնագիտական կրթության արդիականացում և բարելավում>> ծրագիրը <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի տևողությունը 24 ամիս է: Այս դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է մասնագիտական կրթական ծրագրերի արդիականացում և վերանայում, բուհի կարողությունների հզորացմանը միտված ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ժամանակակից գիտահետազոտական կենրոնի ստեղծում՝ ինտերակտիվ լսարանով և առցանց խորհրդակցությունների ու սեմինարների համար նախատեսված դահլիճով:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կենտրոնի տարածքի վերանորոգում, անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի, լաբարատոր սարքավորումների ու գույքի ձեռքբերում և մոնտաժում: Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մասնագիտական կրթության արդիականացում և բարելավում, արդիական կրթական միջավայրի պահանջներին համապատասխան ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի մշակում: Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ժամանակակից գիտահետազոտական կենրոնի ստեղծումը իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրով սահմանված 4 փուլերի համաձայն: Առաջին փուլի ավարտին իրականացրած մշտադիտարկման արդյունքում ներկաներն ամրագրեցին, որ ավարտվել են խորհրդակցությունների սրահի և ինտերակտիվ լսարանի համար նախատեսված տարածքների բարեկարգման աշխատանքները: Ավարտին էին մոտենում լաբորատորիայի համար նախատեսված տարածքի վերանորոգման աշխատանքները: Ավարտվել է կենտրոնի համար նախատեսված գույքի և գրենական պիտույքների ձեռքբերումը, համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով մրցույթն ամփոփման փուլում է: Ընթացքում է լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման գործընթացը: Այս ընթացքում բուհն իր միջոցներով կազմակերպել է սեմինար` միջազգային խորհրդատուի ներգրավմամբ: Խմբի անդամներին ողջունեց բուհի ռեկտորը, որը հավաստիացրեց, որ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագիրը առիթ է հանդիսացել, որպեսզի բուհն առավել նախաձեռնող լինի նաև այլ հնարավոր ծրագրերի մասնակցության հարցում` ընդլայնելով բուհի զարգացման ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար, Որակի ապահովման բաժնի պետ Արայիկ Գյոզալյանը տեղեկացրեց, որ մասնագիտական կրթությունը նորովի կազմակերպելու համար առաջիկայում կմշակվի նաև անհրաժեշտ կրթական բովանդակություն և ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում հնարավոր կլինի իրականացնել հենքային գիտական հետազոտություններ:
Հավելենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական սարքավորումներով հագեցած այս գիտահետազոտական կենտրոնը կնպաստի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բնագավառում հիմնարար հետազոտությունների իրականացմանը:
 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...