Նորություններ

Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ

11.05.2017

 24.12.2015թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում ստորև նշված վեց բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես՝ ըստ նախատեսվածի իրականացրել ենապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքները: Այդ աշխատանքների արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան բուհերի կայքերում: Ստորև ներկայացվում է բուհերի դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում առ 04.05.2017 շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ հրապարակումների ցանկը:
1. Երևանի պետական Համալսարան
• Գրենական պիտույքների ձեռքբերում – http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/02/Grenakan_pituyqneri_mrtsuyti_veraberyal.pdf

 Մագիստրոսական կրթական ծրագրի և դասընթացների ու արդիական հետազոտությունների մշակման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում  http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/04/anhat_xorhrdatu.pdf

• Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում –http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/04/laborator_kahuyq.pdf
• Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում – http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/04/ham-sarqavorumneri_mrcuyt.pdf

·         Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում - http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/04/grasenyakayin_kahuyq.pdf

·         Լաբորատոր նյութերի ու պարագաների ձեռքբերում -  http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/07/Laborator_nyuter_ev_paraganer.pdf 

·         Լաբորատոր սարքավորումների միջազգային մրցակցային գնում-
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/09/lab_sarqavorumner.pdf

2. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

·         Կահույքի ձեռք բերում -http://www.ysmu.am/images/stories/downloads/anouncement/Contract_Award_Goods%20kahujq.pdf

·         Համակարգչային և կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում - http://www.ysmu.am/images/stories/downloads/anouncement/Contract_Award_Goods%20hamakargchajin.pdf

·         Գրենական պիտույքների ձեռքբերում-http://www.ysmu.am/images/stories/downloads/anouncement/Contract_Award_Goods%20Grenakan.pdf

1.     Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

·         ՀԱՊՀ գիտակրթական, ինովացիոն գործունեության երկարաժամկետ պլանի մշակման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրումhttp://polytech.am/wpolytech/?p=10232   http://polytech.am/wpolytech/?p=10234

·         ՀԱՊՀ նորարության դպրոցի կազմակերպման  նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում –http://polytech.am/wpolytech/?p=9696

http://polytech.am/wpolytech/?p=9699

·         Ինովացիոն պորտալի տեխնիկական առաջադրանքի կազմման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում –http://polytech.am/wpolytech/?p=9702

http://polytech.am/wpolytech/?p=9704

·         Նորարարության դպրոցի արդյունքում ձևավորված դասընթացի ծրագրի մշակում - http://polytech.am/wpolytech/?p=11873

·         Ինովացիոն հարթակի հայեցակարգի մշակում –http://polytech.am/wpolytech/?p=11732 

http://polytech.am/wpolytech/?p=11734

http://polytech.am/wpolytech/?p=11736 

http://polytech.am/wpolytech/?p=11738

http://polytech.am/wpolytech/?p=11740

·         Փորձագիտական կենտրոնի Հեռա-հաղորդակցական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի սարքավորումների գնում-

http://polytech.am/wpolytech/?p=11865

·         Ինովացիոն պորտալի մշակում-http://polytech.am/wpolytech/?p=13435

·         Անձնակազմի վերապատրաստում –

http://polytech.am/wpolytech/?p=14011

http://polytech.am/wpolytech/?p=14015

·         Այլընտրանքային էներգետիկայի լաբորատորիայի սարքավորումների գնում –http://polytech.am/wpolytech/?p=14781

·         «Գիտաարտադրական լաբորատորիայի» SMT հոսքագծի սարքավորումների գնում http://polytech.am/wpolytech/?p=15006

·         «Գիտաարտադրական լաբորատորիայի» 3D մոդելավորման և տպման սարքավորումների գնում -http://polytech.am/wpolytech/?p=15002

·         Ինովացիոն պորտալում տեղեկատվական նյութերի մշակման, տեղադրման նպատակով Պորտալի անգլալեզու տարբերակի համար նյութերի պատրաստման գծով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –http://polytech.am/wpolytech/?p=15051

·         Ինովացիոն պորտալում տեղեկատվական նյութերի մշակման, տեղադրման նպատակով Պորտալում տեղադրվող  հայերեն նյութերի մշակման ու տեղադրման  գծով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –http://polytech.am/wpolytech/?p=15048

·         Ինովացիոն պորտալում տեղեկատվական նյութերի մշակման, տեղադրման նպատակով Ադմինիստրատիվ մասի մշակման գծով անհատ խորհրդատուի  ընտրություն –http://polytech.am/wpolytech/?p=15045

·         Համակարգչային սարքավորումների գնում –http://polytech.am/wpolytech/?p=16496 

 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...