Նորություններ

ՆՄՀ շրջանակներում 2013-2017թթ. իրականացված և իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերը

28.02.2017

   Հայաստանում Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամը (ՆՄՀ), բարձրագույն կրթության բնագավառում նորարարությունների խթանման քաղաքականության գործիք է: ՆՄՀ-ի միջոցները մրցակցային հիմունքներով դրամաշնորհների ձևով ուղղվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նորարարական ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը և բուհերի կարողությունների հզորացմանը: Մրցակցային հիմունքներով դրամաշնորհների տրամադրման նպատակն է` նպաստել բուհերի կրթական գործունեության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու դասավանդման մեթոդների արդիականացմանը և կրթական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների ներգրավմանը: ՆՄՀ-ի նպատակն է աջակցել այն ծրագրերին և նախաձեռնություններին, որոնց միջոցով կամրապնդվի կապը տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտների հետ, կընդլայնվեն միջազգային համագործակցության հնարավորությունները:
Նշենք, որ ՆՄՀ շրջանակներում բուհերը հնարավորություն ունեն իրականացնել ինչպես առանձին պետական կամ ոչ պետական բուհերի ծրագրեր, այնպես էլ կոնսորցիում ծրագրեր, որոնք կարող են միավորել մի քանի բուհերի` պետական և ոչ պետական, գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների, օտարերկրյա կազմակերպությունների: ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի հիմնական ուղղություններն են՝ կրթության համապատասխանության ապահովումը, կրթության արդյունավետության բարձրացումը և սոցիալական հավասարության ապահովումը:
ՆՄՀ-ի գործարկման աշխատանքներն իրականացվել են Համաշխարհային բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում: 2013-2015 թթ-ին փորձնական փուլի շրջանակներում՝ 10 բուհերի հետ կնքվել են պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով: Ծրագրերից հինգը կոնսորցիում ծրագրեր էին, մյուս հինգը` առանձին բուհերի ծրագրեր: ՆՄՀ փորձնական փուլը բարձր է գնահատվել Համաշխարհային բանկի կողմից և ներկայացվել մի շարք միջազգային հարթակներում՝ իբրև բարձրագույն կրթության ոլորտում նորարարությունների խթանման հաջողված օրինակ: Հաշվի առնելով ՆՄՀ իրականացման փորձնական փուլի հաջողությունները` ՆՄՀ-ն իր գործունեությունը շարունակեց նաև <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրում, որի շրջանակներում վեցական դրամաշնորհ տրամադրվեց 2015 և 2016 թթ.՝ համապատասխանաբար առաջին և հավելյալ շրջափուլների ընթացքում: Առաջին և հավելյալ շրջափուլի դրամաշնորհային ծրագրերը դեռևս ընթացքում են:
Այսպիսով՝ Համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերով ՆՄՀ շրջանակներում ընդհանուր առմամբ, 2013-2017 թթ. տրամադրվել են 22 դրամաշնորհներ, որոնցից առաջին տասը՝ փորձնական փուլի շրջանակներում՝ 2013-2015 թթ., վեցական դրամաշնորհ տրամադրվել է 2015 և 2016 թթ.՝ համապատասխանաբար առաջին և հավելյալ շրջափուլների ընթացքում: Ընդհանուր առմամբ, 22 դրամաշնորհների շրջանակներում շահառու բուհերի թիվը 16-ն է, շահառու ուսանողների ընդհանուր թիվը՝ շուրջ 50000:Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել են կամ հիմնադրման ընթացքում են ընդհանուր առմամբ 50 կառուցվածքային միավորներ՝ ներառյալ գիտահետազոտական տարբեր ուղղվածության լաբորատորիաներ, գերազանցության կենտրոններ, արտադրական գործընթացի կազմակերպման ենթակառուցվածքներ: Ծրագրերի շրջանակներում բուհերը համագործակցություն են ծավալել և ծավալում տեղական և միջազգային թե ուսումնական, թե գիտահետազոտական, թե բիզնես գործընկերների հետ տարբեր ուղղություններով:
 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...