Նորություններ

ՆՄՀ շրջանակներում 2013-2017թթ. իրականացված և իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերը

28.02.2017

   Հայաստանում Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամը (ՆՄՀ), բարձրագույն կրթության բնագավառում նորարարությունների խթանման քաղաքականության գործիք է: ՆՄՀ-ի միջոցները մրցակցային հիմունքներով դրամաշնորհների ձևով ուղղվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նորարարական ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը և բուհերի կարողությունների հզորացմանը: Մրցակցային հիմունքներով դրամաշնորհների տրամադրման նպատակն է` նպաստել բուհերի կրթական գործունեության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու դասավանդման մեթոդների արդիականացմանը և կրթական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների ներգրավմանը: ՆՄՀ-ի նպատակն է աջակցել այն ծրագրերին և նախաձեռնություններին, որոնց միջոցով կամրապնդվի կապը տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտների հետ, կընդլայնվեն միջազգային համագործակցության հնարավորությունները:
Նշենք, որ ՆՄՀ շրջանակներում բուհերը հնարավորություն ունեն իրականացնել ինչպես առանձին պետական կամ ոչ պետական բուհերի ծրագրեր, այնպես էլ կոնսորցիում ծրագրեր, որոնք կարող են միավորել մի քանի բուհերի` պետական և ոչ պետական, գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների, օտարերկրյա կազմակերպությունների: ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի հիմնական ուղղություններն են՝ կրթության համապատասխանության ապահովումը, կրթության արդյունավետության բարձրացումը և սոցիալական հավասարության ապահովումը:
ՆՄՀ-ի գործարկման աշխատանքներն իրականացվել են Համաշխարհային բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում: 2013-2015 թթ-ին փորձնական փուլի շրջանակներում՝ 10 բուհերի հետ կնքվել են պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով: Ծրագրերից հինգը կոնսորցիում ծրագրեր էին, մյուս հինգը` առանձին բուհերի ծրագրեր: ՆՄՀ փորձնական փուլը բարձր է գնահատվել Համաշխարհային բանկի կողմից և ներկայացվել մի շարք միջազգային հարթակներում՝ իբրև բարձրագույն կրթության ոլորտում նորարարությունների խթանման հաջողված օրինակ: Հաշվի առնելով ՆՄՀ իրականացման փորձնական փուլի հաջողությունները` ՆՄՀ-ն իր գործունեությունը շարունակեց նաև <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրում, որի շրջանակներում վեցական դրամաշնորհ տրամադրվեց 2015 և 2016 թթ.՝ համապատասխանաբար առաջին և հավելյալ շրջափուլների ընթացքում: Առաջին և հավելյալ շրջափուլի դրամաշնորհային ծրագրերը դեռևս ընթացքում են:
Այսպիսով՝ Համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերով ՆՄՀ շրջանակներում ընդհանուր առմամբ, 2013-2017 թթ. տրամադրվել են 22 դրամաշնորհներ, որոնցից առաջին տասը՝ փորձնական փուլի շրջանակներում՝ 2013-2015 թթ., վեցական դրամաշնորհ տրամադրվել է 2015 և 2016 թթ.՝ համապատասխանաբար առաջին և հավելյալ շրջափուլների ընթացքում: Ընդհանուր առմամբ, 22 դրամաշնորհների շրջանակներում շահառու բուհերի թիվը 16-ն է, շահառու ուսանողների ընդհանուր թիվը՝ շուրջ 50000:Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել են կամ հիմնադրման ընթացքում են ընդհանուր առմամբ 50 կառուցվածքային միավորներ՝ ներառյալ գիտահետազոտական տարբեր ուղղվածության լաբորատորիաներ, գերազանցության կենտրոններ, արտադրական գործընթացի կազմակերպման ենթակառուցվածքներ: Ծրագրերի շրջանակներում բուհերը համագործակցություն են ծավալել և ծավալում տեղական և միջազգային թե ուսումնական, թե գիտահետազոտական, թե բիզնես գործընկերների հետ տարբեր ուղղություններով:
 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...