Նորություններ

Մեկնարկել են նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները

01.09.2016

    Օգոստոսի 25-ից մեկնարկել են ամենամյա օգոստոսյան մանկավարժական խորհրդակցությունները: Մայրաքաղաքում և մարզերում նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկին նվիրված աշխատանքային խորհրդակցութուններում քննարկվել են կրթության ոլորտում սպասվող փոփոխություններն ու առկա խնդիրները: Կարևորելով ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու միջազգային չափանիշներով ազգային կրթահամակարգ ունենալուն վերաբերող հարցերը, օգոստոսյան մանկավարժական խորհրդակցություններում քննարկվել են ավագ դպրոցում վերջին կիսամյակում ուսումնասիրվող առարկաների քանակի նվազման, ուսումնական առարկաների ծրագրերի բեռնաթափման, գիտելիքների գնահատման համակարգի փոփոխությունների ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, տարբեր կրթական հաստատություններում իրականացվող փորձարարական ծրագրերին առնչվող շատ հարցեր: Ամենամյա օգոստոսյան մանկավարժական խորհրդակցություններում Կրթական ծրագրերի կենտրոնի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչը ներկայացրել է ազգային կրթակարգի նախագիծը, որը մշակվել է հանրակրթության պետական կրթակարգի և չափորոշչի վերանայման արդյունքում: Հիշեցնենք, որ <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի նպատակն է` բարելավել կրթության որակը կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով և ապահովել սովորողների գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը` համաձայն արդի պահանջների: Ներկայումս աշխատանքային խմբի կողմից ավարտվել է հանրակրթության պետական կրթակարգի և չափորոշչի վերանայումը, արդյունքում մշակվել է ազգային կրթակարգի նախագիծը: Այն ներառում է ՀՀ կրթության զարգացման տեսլականը, հանրակրթության առաքելությունը և նպատակադրումները, կոմպետենցիաները որպես սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջներ և ուսումնառությունից ակնկալվող արդյունքներ, միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտի նկարագիրը, սովորողներին ներկայացվող որակական պահանջներն ըստ հանրակրթության երեք աստիճանների, ինչպես նաև հանրակրթական հիմնական ընդհանուր ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը ըստ աստիճանների և ուսումնական բնագավառների, հենքային և օրինակելի ուսումնական պլանները, սովորողների և ուսուցման գործընթացի գնահատման համակարգը, առարկայական համալիր ծրագրերը, կրթական միջավայրին և ռեսուրսներին ներկայացվող նոր պահանջները :
      Նախագիծը առաջիկայում պետք է քննարկվի նախարարի հրամանով ստեղծված համակարգող հանձնաժողովի նիստում: Մինչ նախագծի վերջնական տարբերակի հաստատումը, այն կդրվի հանրային քննարկման` www.cfep.am, www.ktak.am, www.aniedu.am կայքերում: Նշենք, որ այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է լրամշակվեն 9 ուսումնական բնագավառների բոլոր առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Հավելենք, որ <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրերը մեծապես նպաստում է ոչ միայն կրթության կառուցվածքային խնդիրների լուծմանը, այլև ուղղված է նաև կրթության բովանդակային խնդիրներին: Կրթության համակարգում ներկայում <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրով իրականացվում է հանրապետության մի շարք դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները, իսկ <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ընթացիկ աշխատանքները միտված են կրթության որակի բարձրացմանը և նպաստում են հիմնական և ավագ դպրոցներում բովանդակային խնդիրների լուծմանն ու որակյալ կրթության ապահովմանը:

 

Նորություններ

23.11.2020 Աշխատանքային այց Գյումրի քաղաքի վարժարան և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց Նոյեմբերի 19- ին և 20-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղան հիմնանորոգվող Գյումրի քաղաքի վարժարանում և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գ.... 19.11.2020 Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին Նոյեմբերի18-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող աշխատանքների միջնաժամկետ գնահատում իրականացնելու նպատակով: Հանդիպմանը ներկա էին Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար Կատյա Մարինա Հերրերա Սոսան, ՀԲ երևանյան գրասենյակի կրթության փորձագետ Անուշ Շահվերդյանը, ֆինանսականկառավարմանմասնագետ Լուսինե Գրիգորյանը բնապահպանության մասնագետ... 17.11.2020 Որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ՝ մայրաքաղաքի հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում Նոյեմբերի 16-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, Տ.Գ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցներ: Հիշեցնենք, որ այս երեք ավագ դպրոցներներում ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: Այցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի...