Նորություններ

Մեկնարկել են նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները

01.09.2016

    Օգոստոսի 25-ից մեկնարկել են ամենամյա օգոստոսյան մանկավարժական խորհրդակցությունները: Մայրաքաղաքում և մարզերում նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկին նվիրված աշխատանքային խորհրդակցութուններում քննարկվել են կրթության ոլորտում սպասվող փոփոխություններն ու առկա խնդիրները: Կարևորելով ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու միջազգային չափանիշներով ազգային կրթահամակարգ ունենալուն վերաբերող հարցերը, օգոստոսյան մանկավարժական խորհրդակցություններում քննարկվել են ավագ դպրոցում վերջին կիսամյակում ուսումնասիրվող առարկաների քանակի նվազման, ուսումնական առարկաների ծրագրերի բեռնաթափման, գիտելիքների գնահատման համակարգի փոփոխությունների ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, տարբեր կրթական հաստատություններում իրականացվող փորձարարական ծրագրերին առնչվող շատ հարցեր: Ամենամյա օգոստոսյան մանկավարժական խորհրդակցություններում Կրթական ծրագրերի կենտրոնի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչը ներկայացրել է ազգային կրթակարգի նախագիծը, որը մշակվել է հանրակրթության պետական կրթակարգի և չափորոշչի վերանայման արդյունքում: Հիշեցնենք, որ <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի նպատակն է` բարելավել կրթության որակը կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով և ապահովել սովորողների գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը` համաձայն արդի պահանջների: Ներկայումս աշխատանքային խմբի կողմից ավարտվել է հանրակրթության պետական կրթակարգի և չափորոշչի վերանայումը, արդյունքում մշակվել է ազգային կրթակարգի նախագիծը: Այն ներառում է ՀՀ կրթության զարգացման տեսլականը, հանրակրթության առաքելությունը և նպատակադրումները, կոմպետենցիաները որպես սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջներ և ուսումնառությունից ակնկալվող արդյունքներ, միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտի նկարագիրը, սովորողներին ներկայացվող որակական պահանջներն ըստ հանրակրթության երեք աստիճանների, ինչպես նաև հանրակրթական հիմնական ընդհանուր ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը ըստ աստիճանների և ուսումնական բնագավառների, հենքային և օրինակելի ուսումնական պլանները, սովորողների և ուսուցման գործընթացի գնահատման համակարգը, առարկայական համալիր ծրագրերը, կրթական միջավայրին և ռեսուրսներին ներկայացվող նոր պահանջները :
      Նախագիծը առաջիկայում պետք է քննարկվի նախարարի հրամանով ստեղծված համակարգող հանձնաժողովի նիստում: Մինչ նախագծի վերջնական տարբերակի հաստատումը, այն կդրվի հանրային քննարկման` www.cfep.am, www.ktak.am, www.aniedu.am կայքերում: Նշենք, որ այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է լրամշակվեն 9 ուսումնական բնագավառների բոլոր առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Հավելենք, որ <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրերը մեծապես նպաստում է ոչ միայն կրթության կառուցվածքային խնդիրների լուծմանը, այլև ուղղված է նաև կրթության բովանդակային խնդիրներին: Կրթության համակարգում ներկայում <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրով իրականացվում է հանրապետության մի շարք դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները, իսկ <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ընթացիկ աշխատանքները միտված են կրթության որակի բարձրացմանը և նպաստում են հիմնական և ավագ դպրոցներում բովանդակային խնդիրների լուծմանն ու որակյալ կրթության ապահովմանը:

 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...