Նորություններ

Հեռավար մագիստրոսական կրթության մեկնարկը Հայաստանում

18.07.2016

 Հուլիսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Հանդիպման նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: Ծրագրի ղեկավար, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Թերեզա Խեչոյանը ներկաներին  ծանոթացրեց  ՆՄՀ շրջանակներում <<Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ>> դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքներին: Դրամաշնորհային  ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերին «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի իրականացումը  միտված  է  ՀՀ-ում հեռավար կրթության  ներդրմանն ու զարգացմանը, տեղեկատվական հաղորդակցական  տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման միջոցով մագիստրոսական կրթության հասանելիության ապահովմանը, միասնական կրթական տարածքի ստեղծմանը: Վերոնշյալ նպատակները իրագործվելու են <<Բիզնեսի կառավարում>> մասնագիտությամբ մագիստրոսական հեռավար կրթության ներդրմամբ: Այս մագիստրոսական ծրագրի ավարտին համատեղ դիպլոմի շնորհումը իրականացվելու է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  և դրամաշնորհային ծրագրի կոնսորցիումի մասնակից ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից (ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ): Կոնսորցիումի մյուս մասնակիցը  ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտն է (ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ): Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է  հեռավար ուսուցման հարթակի տեղադրում, բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում և հեռավար դասընթացների կառուցում, համատեղ դիպլոմի ձևաչափի մշակում: Հեռավար ուսուցման մագիստրոսական ծրագրի ստեղծումը իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրով սահմանված 4 փուլերի համաձայն: Առաջին փուլի ավարտին կատարված մշտադիտարկման արդյունքում ներկաներն արձանագրեցին, որ ավարտվել են համապատասխան գրենական պիտույքների և գրասենյակային կահույքի, համակարգչային և էլեկտրոնային ծրագրերի ձեռքբերումը: Ավարտվել էր նաև ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված համակարգչային և կենցաղային սարքավորումների մի մասի մատակարարումը: Բուհը ,  մեկնարկել է հեռավար կրթությանն առնչվող փաստաթղթերի մշակումը: : Ծրագրով նախատեսված կարևորագույն  բաղադրիչը ս.թ. հունիսի 23-ին կոնսորցիումի մասնակից երկու բուհերի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև հեռավար կրթության զարգացման  հուշագրի կնքումն էր, որն ուղղված է ՀՀ-ում հեռավար ուսուցման հիմքերի ամրապնդմանն ու հեռավար ուսուցման ազգային համակարգի զարգացմանն ու ինտեգրմանը: Հուշագիրը միտված է նաև հեռավար ուսուցմանը համահունչ նորմատիվ իրավական ակտերի մշակմանը: Ծրագրի շրջանակներում մշակվելիք նորմատիվ իրավական փաստաթղթերը թե առանցքային նշանակություն կունենան դրամաշնորհին մասնակից բուհերի տեսանկյունից, թե կարևորագույն խթան կհանդիսանան Հայաստանի բարձրագույն կրթության տարածքում հեռավար կրթության զարգացման համար:: Հավելենք, որ (ՆՄՀ) շրջանակներում 2013թ. ին «Կրթական ծրագրերի» ԾԻԳ-ի և ՊԿԱ միջև դրամաշնորհային պայմանագրով իրականացվել են միջազգային կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր Լիտվայի Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի հետ <<Էլեկտրոնային հանրային կառավարում>> և <<Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում>> մասնագիտություններով: Այս ծրագիրըմիտված էր Հայաստանի մասնավոր և պետական հատվածներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառության տարածմանը: Բացի դրանից, այն՝ որպես արտասահմանյան բուհի հետ կրկնակի դիպլոմի ծրագիր, ՀՀ բուհերի միջազգայնացմանն ուղղված կարևոր քայլ էր:

 

Նորություններ

23.11.2020 Աշխատանքային այց Գյումրի քաղաքի վարժարան և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց Նոյեմբերի 19- ին և 20-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղան հիմնանորոգվող Գյումրի քաղաքի վարժարանում և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գ.... 19.11.2020 Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին Նոյեմբերի18-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող աշխատանքների միջնաժամկետ գնահատում իրականացնելու նպատակով: Հանդիպմանը ներկա էին Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար Կատյա Մարինա Հերրերա Սոսան, ՀԲ երևանյան գրասենյակի կրթության փորձագետ Անուշ Շահվերդյանը, ֆինանսականկառավարմանմասնագետ Լուսինե Գրիգորյանը բնապահպանության մասնագետ... 17.11.2020 Որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ՝ մայրաքաղաքի հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում Նոյեմբերի 16-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, Տ.Գ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցներ: Հիշեցնենք, որ այս երեք ավագ դպրոցներներում ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: Այցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի...