Նորություններ

Հանրային խորհրդակցություն ՝ ՙԿրթության բարելավում՚ ծրագրի շրջանակներում

16.06.2016

 Հունիսի 14-ին Երևանի թիվ 16 ավագ դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցավ հանրային խորհրդակցություն, որի նպատակը ՙԿրթության բարելավում՚ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Կրթական տեխնոլոգիական ազգային կենտրոնի /ԿՏԱԿ/ շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների համար մշակված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացումն էր: Խորհրդակցությանը ներկա էին դպրոցի անձնակազմը, համայնքի բնակիչներ, ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներ:
Կարևորելով հանրային խորհրդակցության նշանակությունը և արդյունավետ քննարկում մաղթելով մասնակիցներին՝ թիվ 16 ավագ դպրոցի տնօրեն Ա. Կիրակոսյանը հանդես եկավ բացման խոսքով: Տնօրենը ներկայացրեց հանրային խորհրդակցության նպատակն ու շեշտեց նախատեսվող աշխատանքների անհրաժեշտությունը:
«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ՙԿրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի շենքի հիմնանորոգման և սեյսմակայունության բարձրացում՚ ծրագրի համար կազմված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը /ԲՍԿՊ/ ներկայացրեց «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի բնապահպան խորհրդատու Քրիստինե Սահակյանը: Կարևորելով հանրային խորհրդակցության նպատակը «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող գործողությունների համատեքստում՝ բնապահպանը ներկայացրեց ԿՏԱԿ շենքի հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, դրանց կանխման, հնարավորինս մեղմացման և մշտադիտարկման հիմնական միջոցառումները: Ընդգծելով ծրագրի նախապատրաստման և նախագծերի մշակման ընթացքում բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրությունների կարևորությունը՝ նա հավելեց, որ այդ հնարավոր ազդեցությունները կրում են ժամանակավոր բնույթ և հիմնականում կանխատեսվում են շինարարության փուլում: Ընդհանուր առմամբ ակնկալվում է, որ շինարարական և վերականգնման աշխատանքների հետ կապված շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունները կլինեն փոքրածավալ, կարճաժամկետ և տեղայնացված:
Հավելենք, որ ԲՍԿՊ-ն մշակվել է ՀՀ օրենսդրության և ՙԿրթության բարելավում՚ /ԿԲ/ ծրագրի գործառնական քաղաքականության պահանջներին համահունչ:
ՙՇինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում համապատասխանությունը բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանների պահանջներին հնարավորություն կտա կանխարգելելու կամ նվազագույնի հասցնելու հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունները: Դրանք հնարավոր է կանխել կամ նվազեցնել նաև շինարարական լավ պարկտիկայի արդյունքում՚, - նշեց Ք. Սահակյանը:
Հանդիպման մասնակիցների կողմից հնչեցին մի շարք հարցեր բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ: Բարձրացված հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:
Նշվեց նաև, որ ըստ նախագծի շինարարական աշխատանքների տեվողությունը կազմում է 12 ամիս: Նախատեսվում է իրականացնել ԿՏԱԿ ողջ տարածքի բարելավում: Աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շինարարական տարածքի ցանկապատում, նախազգուշացնող նշանների տեղադրում և տարածքի վերահսկողություն:
Հավելենք, որ «Կրթության բարելավում» ծրագիրն (ԿԲ) ուղղված է Հայաստանի տարբեր շրջաններում ընտրված դպրոցների ենթակառուցվածքների վերականգնմանն ու բարելավմանը, ինչն իր հերթին թույլ կտա բարելավել կրթական ծառայությունների որակը և նվազեցնել շահագործման և պահպանման ծախսերը:
Ծրագրի արդյունքում ակնկալվող ընդհանուր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները կլինեն երկարաժամկետ` նպաստելով ծրագրի սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքներում սոցիալական և տնտեսական օգուտների ավելացմանը:
Հարկ է նշել, որ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը պատասխանատու կլինի նաև ԲՍԿՊ-ով նախատեսված միջոցառումների իրականացման գործընթացի մոնիթորինգի համար:

 

Նորություններ

23.11.2020 Աշխատանքային այց Գյումրի քաղաքի վարժարան և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց Նոյեմբերի 19- ին և 20-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղան հիմնանորոգվող Գյումրի քաղաքի վարժարանում և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գ.... 19.11.2020 Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին Նոյեմբերի18-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող աշխատանքների միջնաժամկետ գնահատում իրականացնելու նպատակով: Հանդիպմանը ներկա էին Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար Կատյա Մարինա Հերրերա Սոսան, ՀԲ երևանյան գրասենյակի կրթության փորձագետ Անուշ Շահվերդյանը, ֆինանսականկառավարմանմասնագետ Լուսինե Գրիգորյանը բնապահպանության մասնագետ... 17.11.2020 Որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ՝ մայրաքաղաքի հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում Նոյեմբերի 16-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, Տ.Գ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցներ: Հիշեցնենք, որ այս երեք ավագ դպրոցներներում ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: Այցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի...