Հայտարարություններ

Հայտահրավեր ՀՀ Կրթության բարելավում ծրագիր

28.02.2018

 Ֆինանսավորման աղբյուր` ՎԶՄԲ Վարկ No. 8342-AM
ՄԶԸ Փոխառություն No. 5387-AM
ՄՄԳ՝ ASIPCS-ICB-2/2018

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից (ՎԶՄԲ) և Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ) ստացել է վարկ, և նախատեսվում է, որ այդ վարկային գումարի մի մասն օգտագործվելու է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի «ՍՊՈՐՏ ԿԱԲ» գիտահետազոտական կենտրոնի համար լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման պայմանագրից բխող վճարումները կատարելու համար։
2. «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամը հրավիրում է իրավասու հայտողներին փակ ծրարով հայտեր ներկայացնել «ՍՊՈՐՏ ԿԱԲ» գիտահետազոտական կենտրոնի համար ստորև ներկայացված լաբորատոր սարքավորումներ մատակարարելու համար:
Ապրանքների մանրամասն նկարագրությունն ու տեխնիկական պահանջները տրված են Մրցութային փաթեթի Բաժին VII-ում:
Ապրանքների համառոտ նկարագիր՝ քանակ, առաքման վայր.
# Նկարագրություն Քանակը
1. Էլեկտրասրտագրիչ /ԷՍԳ/ 1 հատ
2. Կինեմատիկ բիոմեխանիկական հետազոտական համակարգ (ներառյալ ծրագրային ապահովումը) 1 համալիր
3. Սրտաշնչառական բեռնվածության ախտորոշման ստացիոնար համակարգ (ներառյալ ծրագրային ապահովումը և հարակից սարքավորումները) 1 հատ

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ, ՀՀ, ք. Երևան, 0070, Ալեք Մանուկյան 11:
Որակավորված համարվելու համար հայտողը պետք է ցույց տա ֆինանսական վիճակի կայունություն և անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ՝ առաջարկվող պայմանագրի պահանջները բավարարելու համար: Մասնավորապես, վերջին երեք տարիների համար աուդիտի կողմից հաստատված ֆինանսական հաշվետվությունների և աուդիտորների կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա, ապահովելով, որ՝
(i) միջին տարեկան շրջանառությունը վերջին երեք տարիների համար առնվազն պետք է լինի համարժեք հայտի արժեքին.
(ii) վերջին երեք տարիների ընդհանուր ակտիվների հարաբերությունն ընդհանուր պարտավորություններին (առանց կապիտալի) պետք է լինի 1-ից մեծ.
Մասնակիցը պետք է ներկայացնի վավերական ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ այն համապատասխանում է հետեւյալ պահանջներին.
ա) լինի իրավաբանորեն գրանցված կազմակերպություն.
բ) ներգրավված լինի սարքավորումների մատակարարման ոլորտում առնվազն 5 տարի ժամկետով (սկսած 2013թ. հունվարից).
գ) վերջին 5 տարիների ընթացքում (սկսած 2013թ. հունվարից) հաջողությամբ իրականացրած լինի սարքավորումների մատակարարման առնվազն 2 պայմանագիր, յուրաքանչյուրը` առնվազն ներկայացված հայտի արժեքի չափով:
Հայտողը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային ապացույց, որը կհավաստի, որ առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական հատկորոշիչները համապատասխանում են Մրցութային փաթեթի Բաժին VII-ում պահանջվող տեխնիկական չափանիշներին:
3. Մրցույթն անցկացվելու է համաձայն Համաշխարհային բանկի «Գնումներ` Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով» (հունվար 2011) ուղեցույցի՝ Միջազգային Մրցակցային Գնումների ընթացակարգի համաձայն, մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր իրավասու հայտողները։
4. Իրավասու շահագրգիռ հայտողները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամից յուրաքանչյուր օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 9։00-ից - 15։00-ը (տեղական ժամանակով) ստորև բերված հասցեով։
5. Շահագրգիռ հայտողները կարող են գնել մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը անգլերեն լեզվով «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամից, գրավոր դիմումի համաձայն` կատարելով անհատույց վճարում 29000 ՀՀ դրամ։ Վճարման ձևը բոլոր հայտողների համար բանկային փոխանցումն է` հետևյալ բանկային հաշվին.
Ստացող - «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ,
«Արարատբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1510022984960100,
SWIFT code - ARMCAM 22
6. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև բերված հասցեով՝ մինչև 2018թ. Ապրիլի 16-ը, ժամը 15։00-ն (տեղական ժամանակով)։ Հայտերի էլեկտրոնային ներկայացումը չի թույլատրվում։ Ուշացված հայտերը կմերժվեն։ Հայտերը կբացվեն հայտողների ներկայացուցիչների ներկայությամբ` ստորև բերված հասցեով, 2018թ. Ապրիլի 16-ին, ժամը 15։00-ն (տեղական ժամանակով)։
7. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Հայտի ապահովման հայտարարագրով:
8. Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0070, Ալեք Մանուկյան 11
«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
պետական ինստիտուտ» 213 սենյակ
Հեռախոս` (+37493) 543360
Ֆաքս՝ (+37441) 554104
Էլ. փոստ՝ qad@asipc.am
Վեբ կայք՝ www.asipc.am

 

Նորություններ

13.09.2018 Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի հայաստանյան փորձը՝ հաջողված օրինակ միջազգային հարթակներում Սեպտեմբերի 12-ին Համաշխարհային բանկի երևանյան գրասենյակը հյուրընկալել էր ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պատվիրակությանը` տեսախորհրդակցության մասնակցության նպատակով: Ուզբեկստանի գործընկերների հետ իրականացվող տեսախորհրդակցության նպատակը օրինակելի փորձի փոխանակումն էր և Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) գործունեության ներկայացումն իբրև բարձրագույն կրթության ոլորտում նորարարությունների խթանման հաջողված օրինակ: Ուզբեկստանում գործում է ՀԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող <<Բարձրագույն կրթության... 10.09.2018 ՀՀ ԿԳ նախարարի այցը Պոլիտեխնիկական ու Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարաններ Սեպտեմբերի 10-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն այցելել է Պոլիտեխնիկական ու Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարաններ: ՀՀ ԿԳՆ նախարարը շրջել է բուհերի լաբորատորիաներում և արվեստանոցներում, ծանոթացել ուսումնական գործընթացին, կրթական տարբեր հարցերի շուրջ զրուցել դասախոսների և ուսանողների հետ: Նախարարը շրջայացի ընթացքում ՀԱՊՀ ռեկտոր Ոստանիկ Մարուխյանի ուղեկցությամբ ծանոթացել է նաև Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, <<Կրթական ծրագրերի... 30.08.2018 ՀՀ ԿԳ նախարարի այցը ՀՀ Արարատի մարզ Օգոստոսի 29-ին տեղի է ունեցել Արարատ քաղաքի հիմնանորոգված թիվ 3 ավագ դպրոցի վերաբացման հանդիսավոր արարողությունը: Դպրոցի հիմնանորոգումն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում: Ավագ դպրոցի վերաբացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին օգոստոսյան խորհրդակցությունների շրջանակում ՀՀ Արարատի մարզում գտնվող ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը,...