Հայտարարություններ

«ԵՐԵՎԱՆԻ Մ.ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

06.06.2016

 

ՀԱՅՏԱՀՐԱՎԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Բ Ա Ր Ե Լ Ա Վ Ո Ւ Մ  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

«ԵՐԵՎԱՆԻ Մ.ՀԵՐԱՑՈՒ  ԱՆՎԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ֆինանսավորման աղբյուր` ՎԶՄԲ Վարկ No.  8342-AM

ՄԶԸ Փոխառություն No.5387-AM

ՄՄԳ - 1/2016-ԵՊԲՀ

 

1.      «Կրթության բարելավում» ծրագիրն իրականացնելու նպատակով՝ Միջազգային զարգացման ընկերակցության (ՄԶԸ), Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) հետ կնքված համաձայնագրերի ներքո, և «Երևանի Մ. Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի և ՀՀ ԿԳՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի միջև 2015թ դեկտեմբերի 24-ին կնքված 2/15-CIF պայմանագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստոմատոլոգիական վարժասարքերի և ծախսանյութերի ձեռքբերում։

2.     «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը հրավիրում է իրավասու հայտողներին փակ ծրարով հայտեր ներկայացնել Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի համար ստոմատոլոգիական վարժասարքեր և ծախսանյութեր մատակարարելու համար` ըստ ստորև նշված խմբաքանակների։

 

Խմբաքանակ  1- 1/2016-ԵՊԲՀ (Advanced)

 

Առարկա

N°

Ապրանքների սեղմ նկարագրություն

Քանակ

Վերջնական առաքման վայր

 
 
 

1

Ստոմատոլոգիական վարժասարքեր և ծախսանյութեր. հավաքածու 1

1 հավաքածու

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

 

 

 

Խմբաքանակ 2- 1/2016-ԵՊԲՀ (Regular)

 

Առարկա

N°

Ապրանքների սեղմ նկարագրություն

Քանակ

Վերջնական առաքման վայր

 
 
 

1

Ստոմատոլոգիական վարժասարքեր և ծախսանյութեր. հավաքածու 1

1 հավաքածու

« Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

 

 

 

Հայտատուները իրավունք ունեն դիմելու մեկ լոտի/խմբաքանակի/ կամ երկու լոտերի համար: Հայտերը կգնահատվեն ըստ լոտերի: Զեղչերը, եթե այդպիսիք կլինեն, պետք է առաջարկվեն յուրաքանչյուր լոտի համար և կուսումնասիրվեն հայտի գնահատման ժամանակ:

3.    Մրցույթն անցկացվելու է

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...