Հայտարարություններ

Վերապատրաստող կազմակերպությունների սեմինար-խորհրդակցություն

13.12.2015

Սույն թվականի նոյեմբերի 24-25-ը <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Աղվերան հյուրանոցում տեղի ունցավ սեմինար-խորհրդակցություն: Սեմինար-խորհրդակցության նպատակն էր քննարկել իրականացրած վերապատրաստումների արդյունքները և աջակցել վերապատրաստող կազմակերպություններին բարձրացնելու մատուցած ծառայությունների որակը և դասավանդման արդյունավետությունը
Սեմինարի գլխավոր զեկուցողը միջազգային փորձագետ Վլադիմիր Բրիլերը մանրամասն ներկայացրեց վերապատրաստումներն արդյունավետ իրականացնելու ուղիները և միջազգային փորձը, ինչպես նաև վերապատրաստող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները:
Սեմինարի սկզբում համառոտ ներկայացվեցին ատեստավորման կարգում կատարված փոփոխությունները և իրականացված վերապատրաստումների ամբողջ գործընթացը: Սեմինարի ընթացքում վերապատրաստող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացրեցին իրականացված վերապատրաստումների արդյունքները, հիմնախնդիրները և իրենց առաջարկները` գործընթացը բարելավելու ուղղությամբ:
Սեմինար-խորհրդակցության ընթացքում արվեցին հետևյալ առաջարկները.
սահմանել անհրաժեշտ հավելյալ ժամանակ վերապատրաստվողներին գնահատելու համար կամ գնահատումն ընդգրկել վերապատրաստման ծրագրի մեջ` նախատեսելով ժամաքանակ,
կիրառել միևնույն, միասնական գնահատման մեթոդները,
ուսուցիչների վերապատրաստումները իրականացնել հունիս ամսին, քանի որ այն ուսուցիչների համար համեմատաբար քիչ ծանրաբեռնված ամիս է:
հստակեցնել ուսուցիչներին տրվող վկայականի իրավական նշանակությունը,
ԿԳ նախարարության համապատասխան բաժիններում հստակեցնել ատեստավորման և վերապատրաստման հարցերին առնչվող պատասխանատվությունների շրջանակը,
միջոցներ ձեռնարկել վերապատրաստող կազմակերպությունների համագործակցությունն ապահովելու համար,
ստեղծել հավասար հնարավորություններ մասնավոր և պետական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման համար: 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...