Նորություններ

Քննարկումներ՝ Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով

29.03.2023

‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ աշխատանքներ է տանում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի բարելավվման ուղղությամբ: Այս ենթաբաղադրիչը խթանում է տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։
Ներկայումս ընթացքում է տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների նոր գործառույթների մշակման աշխատանքները, որոնք կավելացվեն Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգին (ԿԿՏՀ)՝ բարելավելով համակարգի կիրառելիությունը: Նշենք, որ վիզուալիզացիոն գործիքների մշակման և ԿԿՏՀ-ի թարմացման աշխատանքների մեկնարկից առաջ կարիքների գնահատման մեթոդաբանության ընտրության հարցերի շուրջ տեղի են ունեցել հանդիպում-քննարկումներ ԿԳՄՍ նախարարության, ԿՏԱԿ-ի, ՀԲ-ի հետ: Նշենք, որ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ԿԿՏՀ) տվյալների հավաքագրման, պահպանման, մշակման, ինչպես նաև հաշվետվությունների ստացման և հրապարակման էլեկտրոնային միասնական համակարգ է, որի միջոցով իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի վարչական ռեգիստրների վարումը: ԿԿՏՀ-ի վարումն իրականացնում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը /ԿՏԱԿ/, որը համակարգի գլխավոր ադմինիստրատորն է և ԿԿՏՀ-ի ողջ տեղեկատվության պահպանումն ապահովողը:
Նշենք, որ ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցության և տեխնիկական աջակցության տրամադրման համար ընտրվել են երկու անհատ խորհրդատուներ, որոնք պարբերաբար հանդիպումներ են իրականացնում ոլորտի մասնագետների և դպրոցի տնօրենների և ուսուցիչների հետ: Ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ մայրաքաղաքում և ՀՀ մարզերում: Հանդիպումների ընթացքում քննարկման առանցքում ԿԿՏՀ-ի թարմացմանը և վիզուալիզացիոն գործիքների մշակմանն ուղղված մի շարք հարցեր են եղել : Մասնակիցները ԿԿՏՀ բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատու Սերոբ Խաչատրյանի և ԿԿՏՀ բարելավման նպատակով տեխնիկական աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատու Արթուր Խալաթյանի հետ քննարկել են գործող ԿԿՏՀ-ում առկա խնդիրներն ու դժվարությունները, անդրադարձել հաշվետվությունների ներկայացման հնարավորություններին: Հանդիպումներ են եղել նաև Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի (ԿԶՆԱԿ) ներկայացուցիչների հետ, որտեղ քննարկվել են ԿԿՏՀ-ի միջոցով վերլուծությունների ստացման, տվյալների հիման վրա վարչարարության իրականացման և վիճակագրության վարման հնարավորությունները:Դպրոցի տնօրենները և ոլորտի ներկայացուցիչները ներկայացրել են համակարգի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ:
‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչի ղեկավար Հարություն Ղարիբջանյանի հավաստմամբ , բոլոր առաջարկները փաստաթղթավորվել են, մշակվել է առաջարկների նախնական փաթեթ, որը ներկայացվել է ԿՏԱԿ և այն համատեղ քննարկման փուլում է:

 

 

Նորություններ

28.03.2024 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման Մարմին հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2024 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2023 թվականի դեկտեմբերից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2023 թվականի դեկտեմբերին ՀՀ թվով 9 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է ներկայացվել... 22.03.2024 Աշխատանքային այց Աշտարակի և Արտաշատի ավագ դպրոցներում Մարտի 22-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում : Այցերի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցները ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների... 20.03.2024 Աշխատանքային այցեր մայրաքաղաքի հիմնական դպրոցներում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իր աշխատանքներն է շարունակում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչը: Այդ համատեքստում ենթաբաղադրիչի աշխատակիցները կարիքների գնահատման, տարածքի ուսումնասիրման և իրազեկման գործողությունների կազմակերպման նպատակով մարտի 5-ից 20-ը աշխատանքային այցեր են իրականացրել Երևանի ուսումնական...