Նորություններ

Քննարկումներ՝ Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով

29.03.2023

‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ աշխատանքներ է տանում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի բարելավվման ուղղությամբ: Այս ենթաբաղադրիչը խթանում է տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։
Ներկայումս ընթացքում է տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների նոր գործառույթների մշակման աշխատանքները, որոնք կավելացվեն Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգին (ԿԿՏՀ)՝ բարելավելով համակարգի կիրառելիությունը: Նշենք, որ վիզուալիզացիոն գործիքների մշակման և ԿԿՏՀ-ի թարմացման աշխատանքների մեկնարկից առաջ կարիքների գնահատման մեթոդաբանության ընտրության հարցերի շուրջ տեղի են ունեցել հանդիպում-քննարկումներ ԿԳՄՍ նախարարության, ԿՏԱԿ-ի, ՀԲ-ի հետ: Նշենք, որ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ԿԿՏՀ) տվյալների հավաքագրման, պահպանման, մշակման, ինչպես նաև հաշվետվությունների ստացման և հրապարակման էլեկտրոնային միասնական համակարգ է, որի միջոցով իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի վարչական ռեգիստրների վարումը: ԿԿՏՀ-ի վարումն իրականացնում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը /ԿՏԱԿ/, որը համակարգի գլխավոր ադմինիստրատորն է և ԿԿՏՀ-ի ողջ տեղեկատվության պահպանումն ապահովողը:
Նշենք, որ ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցության և տեխնիկական աջակցության տրամադրման համար ընտրվել են երկու անհատ խորհրդատուներ, որոնք պարբերաբար հանդիպումներ են իրականացնում ոլորտի մասնագետների և դպրոցի տնօրենների և ուսուցիչների հետ: Ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ մայրաքաղաքում և ՀՀ մարզերում: Հանդիպումների ընթացքում քննարկման առանցքում ԿԿՏՀ-ի թարմացմանը և վիզուալիզացիոն գործիքների մշակմանն ուղղված մի շարք հարցեր են եղել : Մասնակիցները ԿԿՏՀ բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատու Սերոբ Խաչատրյանի և ԿԿՏՀ բարելավման նպատակով տեխնիկական աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատու Արթուր Խալաթյանի հետ քննարկել են գործող ԿԿՏՀ-ում առկա խնդիրներն ու դժվարությունները, անդրադարձել հաշվետվությունների ներկայացման հնարավորություններին: Հանդիպումներ են եղել նաև Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի (ԿԶՆԱԿ) ներկայացուցիչների հետ, որտեղ քննարկվել են ԿԿՏՀ-ի միջոցով վերլուծությունների ստացման, տվյալների հիման վրա վարչարարության իրականացման և վիճակագրության վարման հնարավորությունները:Դպրոցի տնօրենները և ոլորտի ներկայացուցիչները ներկայացրել են համակարգի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ:
‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչի ղեկավար Հարություն Ղարիբջանյանի հավաստմամբ , բոլոր առաջարկները փաստաթղթավորվել են, մշակվել է առաջարկների նախնական փաթեթ, որը ներկայացվել է ԿՏԱԿ և այն համատեղ քննարկման փուլում է:

 

 

Նորություններ

25.05.2023 Նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններում մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում›› վարկային ծրագրի շրջանակում ‹‹Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում ապրիլ և մայիս ամիսների ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցեր են կատարել Արմավիրի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված... 19.05.2023 «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագրի և Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի հետազոտական արդյունքները ներկայացվեցին Նեյրոգիտության շաբաթվա շրջանակում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություն¬նե¬րի կենտրոն Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - «ՔՈԲՐԵՅՆ»» ծրագրի ամփոփիչ գիտաժողովը: «ՔՈԲՐԵՅՆ»-ը ԵՄ «Հորիզոն 2020» թվիննինգ գործողության առաջին ծրագիրն է Հայաստանում, որն իրականացվել է Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի հենքի... 18.05.2023 ՀՀ բուհերն իսկապես պետք է դառնան նաև գիտահետազոտական կենտրոններ. Ժաննա Անդրեասյան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում այսօր մասնակցել է «Քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություն­նե­րի կենտրոն Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - «ՔՈԲՐԵՅՆ»» ծրագրի ամփոփիչ գիտաժողովին: «ՔՈԲՐԵՅՆ»-ը ԵՄ «Հորիզոն 2020» թվիննինգ գործողության առաջին ծրագիրն է Հայաստանում, որն իրականացվել է ԵՊԲՀ...