Նորություններ

Ամփոփվել է «ԵՄ-ն հանուն նորարարության » դրամաշնորհային ծրագիրը

21.12.2022

«ԵՄ-ն հանուն նորարարության » դրամաշնորհային ծրագիրը մեկնարկել է 2020թ. Հոկտեմբերի 30-ին: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի (ԿԶՆԱԿ) կարողությունները՝ ձևավորելու և կառավարելու կրթության քաղաքականության ուղղությունները, որոնք ազդում են ընդհանուր կրթության որակի վրա և բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը ընտրված շրջաններում: Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներն են` «Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում` կարգավորելով հանրակրթության որակի վրա ազդող մեխանիզմները» և «Բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը գույք –սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով»:
«Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում` կարգավորելով հանրակրթության որակի վրա ազդող մեխանիզմները» բաղադրիչի նպատակն է նպաստել ԿԶՆԱԿ-ի կարողությունների զարգացմանը՝ տրամադրելով նրան տեխնիկական աջակցություն հանրակրթության ոլորտի այն հիմնական ուղղություններով, ինչպիսիք են ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացները` ներառելով ուսուցիչների վեապատրաստումները և ատեստավորումը, դպրոցներում ուսումնական գործընթացների կառավարումը և գնահատումը, ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական նյութերի մշակման և փորձաքննության մեթոդաբանությունների և ուղեցույցների մշակումը, կրթության քաղաքականության և նորարարությունների զարգացման մեթոդների և մոտեցումների մշակումը։ Նշենք, որ ԿԶՆԱԿ-ին տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու նպատակով ընտրվել է Գորդոն Ակադեմիայի կրթական քոլեջը։ Ուսումնասիրվել են ԿԶՆԱԿ-ի տեխնիկական բնութագրերը, կառուցվածքը, կանոնադրությունը, ուսումնասիրվել են նաև նմանատիպ կենտրոնների գործունեությունը և փորձը, և ներկայացվել են առաջարկներ ԿԶՆԱԿ-ի բարելավման ուղղությամբ:
Գորդոն քոլեջը կազմակերպել է ուսումնական այց ԿԶՆԱԿ-ի աշխատակիցների հանար։ ԿԶՆԱԿ-ի 14 աշխատակիցներ և 1 ներկայացուցիչ ԿԳՄՍ նախարարությունից մայիսի 28-ից հունիսի 4-ը այցելել են Իսրայել՝ ուսումանսիրելու Իսրայելի կրթական փորձը հանրակրթության ոլորտում, ծանոթանալու հանրակրթական դպրոցների կառավարման լավագույն փորձին և նորարարություններին, ուսումնասիրելու ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացները: Գորդոն քոլեջը ուսումնասիրել է նաև Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման համակարգը և ներկայացրել է առաջարկներ դպրոցների կառավարման ինչպես նաև գնահատման համակարգերի զարգացման վերաբերյալ: ԿԶՆԱԿ-ի աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով, ծրագրի շրջանակում կազմակերպությանը տրամադրվել է թվով 50 դյուրակիր համակարգիչներ:
«Բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը գույք –սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով» բաղադրիչի նպատակն է բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը Տավուշի մարզի դպրոցներում` նրանց տրամադրելով քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատոր սարքավորումներ և գույք: Բաղադրիչի շրջանակներում Տավուշի 76 հանրակրթական դպրոցներ ստացել են քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատոր սարքավորումներ և գույք:
 

Նորություններ

07.09.2023 ՀԲ Գործադիր տնօրենի խորհրդական Յոխեմ Մարտին Վիսսենբուրգը այցելել է ՀՄՊՀ հենակետային վարժարան Համաշխարհային բանկի Գործադիր տնօրենի խորհրդական Յոխեմ Մարտին Վիսսենբուրգը սեպտեմբերի 6-ին այցելել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանը (ավագ դպրոց), որը հիմնանորոգվել է Համաշխարհային բանկի կրթության ծրագրով Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակում։ Շնորհակալություն աշակերտներին և ուսուցիչներին ջերմ ընդունելության և շրջայցի համար։ Ծրագրի շնորհիվ ֆիզիկայի, քիմիայի, աշխարհագրության, կենսաբանության և այլ... 05.09.2023 Մարզերում ընթացքում է բնագիտական առարկաների լաբորատորիաների կահույքի ձեռքբերման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի դպրոցները մոտ ապագայում կունենան բնագիտական առարկաների գծով ժամանակակից ռեսուրսներով կահավորված լաբորատորիաներ:Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ( ինֆորմատիկա) և բնագիտական առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն և կենսաբանություն) լաբորատորիաները ստեղծվում են Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ‹‹Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»... 04.09.2023 Մեկնարկել են ընտրված հաստատությունների տնօրենների և նորաստեղծ նախակրթարանների դաստիարակների վերապատրաստումները ‹‹Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում Օգոստոսի 17 –ից մեկնարկել են նորաստեղծ նախակրթարաններում ընդգրկված դաստիարակների և ընտրված հաստատությունների տնօրենների հեռավար եղանակով վերապատրաստումները, որի շրջանակում «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամը աջակցում է դպրոցների տնօրեններին և նորաստեղծ նախակրթարանների դաստիարակներին ձեռք...