Նորություններ

Ամփոփվել է «ԵՄ-ն հանուն նորարարության » դրամաշնորհային ծրագիրը

21.12.2022

«ԵՄ-ն հանուն նորարարության » դրամաշնորհային ծրագիրը մեկնարկել է 2020թ. Հոկտեմբերի 30-ին: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի (ԿԶՆԱԿ) կարողությունները՝ ձևավորելու և կառավարելու կրթության քաղաքականության ուղղությունները, որոնք ազդում են ընդհանուր կրթության որակի վրա և բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը ընտրված շրջաններում: Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներն են` «Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում` կարգավորելով հանրակրթության որակի վրա ազդող մեխանիզմները» և «Բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը գույք –սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով»:
«Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում` կարգավորելով հանրակրթության որակի վրա ազդող մեխանիզմները» բաղադրիչի նպատակն է նպաստել ԿԶՆԱԿ-ի կարողությունների զարգացմանը՝ տրամադրելով նրան տեխնիկական աջակցություն հանրակրթության ոլորտի այն հիմնական ուղղություններով, ինչպիսիք են ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացները` ներառելով ուսուցիչների վեապատրաստումները և ատեստավորումը, դպրոցներում ուսումնական գործընթացների կառավարումը և գնահատումը, ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական նյութերի մշակման և փորձաքննության մեթոդաբանությունների և ուղեցույցների մշակումը, կրթության քաղաքականության և նորարարությունների զարգացման մեթոդների և մոտեցումների մշակումը։ Նշենք, որ ԿԶՆԱԿ-ին տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու նպատակով ընտրվել է Գորդոն Ակադեմիայի կրթական քոլեջը։ Ուսումնասիրվել են ԿԶՆԱԿ-ի տեխնիկական բնութագրերը, կառուցվածքը, կանոնադրությունը, ուսումնասիրվել են նաև նմանատիպ կենտրոնների գործունեությունը և փորձը, և ներկայացվել են առաջարկներ ԿԶՆԱԿ-ի բարելավման ուղղությամբ:
Գորդոն քոլեջը կազմակերպել է ուսումնական այց ԿԶՆԱԿ-ի աշխատակիցների հանար։ ԿԶՆԱԿ-ի 14 աշխատակիցներ և 1 ներկայացուցիչ ԿԳՄՍ նախարարությունից մայիսի 28-ից հունիսի 4-ը այցելել են Իսրայել՝ ուսումանսիրելու Իսրայելի կրթական փորձը հանրակրթության ոլորտում, ծանոթանալու հանրակրթական դպրոցների կառավարման լավագույն փորձին և նորարարություններին, ուսումնասիրելու ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացները: Գորդոն քոլեջը ուսումնասիրել է նաև Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման համակարգը և ներկայացրել է առաջարկներ դպրոցների կառավարման ինչպես նաև գնահատման համակարգերի զարգացման վերաբերյալ: ԿԶՆԱԿ-ի աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով, ծրագրի շրջանակում կազմակերպությանը տրամադրվել է թվով 50 դյուրակիր համակարգիչներ:
«Բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը գույք –սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով» բաղադրիչի նպատակն է բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը Տավուշի մարզի դպրոցներում` նրանց տրամադրելով քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատոր սարքավորումներ և գույք: Բաղադրիչի շրջանակներում Տավուշի 76 հանրակրթական դպրոցներ ստացել են քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատոր սարքավորումներ և գույք:
 

Նորություններ

27.05.2024 Իրականացվել են ստուգայցեր հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը ›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում ՀՀ մարզերում հիմնանորոգվող թվով երեք ավագ դպրոցներում իրականացվել են ստուգայցեր ԿԾԿ ԾԻԳ-ի բնապահպան-խորհրդատուի կողմից: 2024թ.-ի մայիսին Ա. Կարապետյանը իրականացրել է ընտրանքային տեղային մոնիթորինգներ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում, ինչպես նաև եղել է մայրաքաղաքի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ... 22.05.2024 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով:Մայիսի 22-ին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Կոտայքի և Լոռու մարզերի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ, որի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում նախակրթարանների հիմնման... 19.05.2024 ԵՊՀ-ն՝ « ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծվող Օպտիկական միկրոհամակարգերի կենտրոնը Մայիսի 16-ին ԵՊՀ-ում անցկացվեց «ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսը՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 105-ամյակին: Ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ համախմբեց դիմորդներին, ուսանողներին, շրջանավարտներին, համալսարանական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներին և գործատուներին։ «ԲանՈՒԳործ»-ի շրջանակում դիմորդները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու մրցունակ կրթական ծրագրերին, ուսանողները` հանդիպելու իրենց ապագա գործատուներին, իսկ գործատուները՝ ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու...