Նորություններ

‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքներ

17.06.2022

Դպրոցների վերազինումն ու կահավորումը ներկայումս կրթության առաջնահերթություններից է։ Դպրոցների մեծ մասում բացակայում են բնագիտական լաբորատորիաները, իսկ գործողներն այլևս չեն համապատասխանում ժամանակակից կրթության պահանջներին։ Այդ նպատակով առաջնահերթ խնդիր է դպրոցներում ժամանակակից սարքավորումներով և անհրաժեշտ կահույքով հագեցած բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաների հիմնումը:
“Կրթության բարելավում” ծրագրի ենթաբաղադրիչ 1.2-ի շրջանակներում 107 ավագ դպրոցներ արդեն իսկ համալրվեն են բնական գիտությունների առարկաների մասով անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով և կահույքով (ընդհանուր 335 լաբորատորիա):
ԼՖ-ով այս ենթաբաղադրիչը նպատակաուղղված կլինի բարելավել հանրակրթական դպրոցների դասավանդման և ուսուցման պայմանները՝ մոտ 200 հանրակրթական դպրոցների տրամադրելով բնագիտական և ինժեներական լաբորատոր սարքավորումներ, կահույք և նյութեր:
Դպրոցները կընտրվեն հանրապետության ողջ տարածքից, բացառությամբ Տավուշի մարզի դպրոցների, քանի որ վերջիններիս սարքավորումներ, կահույք, նյութեր և վերապատրաստումներ կտրամադրվեն ԵՄ-Ն հանուն նորարարության ծրագրի շրջանակներում:
Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ գործողությունները կներառեն ուսումնասիրության իրականացում, այդ թվում նաև մասնակից դպրոցների ընտրության չափորոշիչների սահմանում, յուրաքանչյուր դպրոցում կարիքների գնահատում` հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը ապահովելու և լաբորատոր սարքավորումների օգտագործման մոնիտորինգի համակարգ ներդնելու նպատակով: Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում գործողությունների վերանայումները կներառեն գենդերազգայուն դասավանդման մեթոդների և պրակտիկայի վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկների մշակումը և կիրառումը՝ իգական սեռի սովորողների ներգրավվածությունը ԳՏՃՄ առարկաներում բարելավելու նպատակով:
Ենթաաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող հիմնական գործողություններն են.
• Ուսումնասիրության իրականացում՝ սահմանելով դպրոցների ընտրության չափանիշներ;
• Յուրաքանչյուր դպրոցի կարիքների գնահատում՝ ենթակառուցվածքների առկայությունը (ջրամատակարարում և ջրահեռացում) պարզելու և համապատասխան մեխանիզմներ գործարկելու համար, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ապահովեն բազային ենթակառուցվածքները, նախքան սարքավորումներ և կահույք տրամադրելը; • ԳՏՃՄ առարկաների համար լաբորատոր սարքավորումների տրամադրում՝ կարևորելով սարքավորումների էներգաարդյունավետությունը՝ ընտրված դպրոցներում էներգիայի սպառման ծավալները և ջերմոցային գազերի արտանետումները հնարավորության սահմաններում կրճատելու նպատակով;
• Համապատասխան կահույքի տրամադրում;
. Ուսուցիչների և տնօրենների վերապատրաստման նյութերի մշակում և տրամադրում՝ օգտատիրոջ ձեռնարկի և ցուցադրական տեսանյութերի հետ մեկտեղ, որոնք կվերաբերեն լաբորատոր սարքավորումների շահագործմանը և ընթացիկ սպասարկմանը, ինչպես նաև դասապրոցեսում այս սարքավորումների օգտագործմանը՝ դասավանդման ժամանակակից մեթոդաբանությունների և թվային ուսումնաօժանդակ նյութերի կիրառմամամբ: Այսպիսով՝ ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակներում մոտ 200 հանրակրթական դպրոցում կստեղծվեն բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ: Ուսումնական գործընթացում լաբորատոր սարքավորումների կիրառման ուղղությամբ կվերապատրաստվեն շուրջ 1000 ուսուցիչ:
 

Նորություններ

08.08.2022 Կարիքների գնահատման նպատակով իրականացվող այցերը շարունակվում են ՀՀ Արմավիրի մարզում Օգոստոսի 2-ից 5-ը «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը կարիքների գնահատման նպատակով իրականացվող այցերի համատեքստում եղել է ՀՀ Արմավիրի մարզի մի շարք համայնքներում, մասնավորապես ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները շրջայցեր են իրականացրել Տանձուտի, Արգավանդի, Փշատավանի, Ջանֆիդայի, Հայկավանի, Գետաշենի, Ամասիայի, Բամբակաշատի, Ջարաշենի, Սարդարապատի, Մեծամորի,... 03.08.2022 Կարիքների գնահատում և ուսումնասիրություններ ՀՀ Արմավիրի մարզի կրթական հաստատություններում «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել է «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթածրագիրը: Ենթածրագրի աշխատանքների համատեքստում ՀՀ մարզերի համայնքներում այս տարի ևս կմեկնարկի նախակրթարանների նոր միկրոծրագրերի իրականացումը: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և... 02.08.2022 Մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը հուլիսի 29-ից մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում: Գործընթացի համատեքստում ենթաբաղադրիչի ղեկավար Մ. Մելիք-Բախշյանը, համակարգողներ Ն. Ասրյանը և Ա. Հովսեփյանը շրջայցեր են իրականացրել Արմավիր քաղաքի թվով 9 կրթական հաստատություններում , որտեղ իրականացրել են ուսումնասիրություններ, տարածքի...