Նորություններ

‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքներ

16.06.2022

Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում ենթաբաղադրիչի կողմից իրականացված գործողությունները հիմք են ԿՏԱԿ-ի (Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի) կարողությունների հզորացման, տվյալների հավաքագրման ենթակառուցվածքի մշակման, ինչպես նաև Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգի ֆունկցիոնալությունն ու մշտադիտարկումն ապահովելու նպատակով նոր գործիքների գործարկման համար: ԿԲԾ-ի շրջանակներում ընդհանուր թվով 585 դպրոցների տրամադրվել են համակարգչային սարքավորումներ, ՏՀՏ կիրառման ոլորտում վերապատրաստվել են 4475 ուսուցիչներ և վարչական աշխատողներ, իսկ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի գրասենյակը վերանորոգվել և վերազինվել է՝ գործարկվելով որպես տվյալների մշակման նոր կենտրոն:
Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ այս ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կշարունակի բարելավել ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը:
Այս Ենթաբաղադրիչը կֆինանսավորի կառավարման, ուսուցման և ուսումնառության գործառույթների բարելավումը, (օրինակ՝ ԿԿՏՀ-ի միջոցով հավաքագրված տեղեկությունների վիզուալիզացիա, մեկնաբանում և կիրառում) և կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։
Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ նոր գործողությունները կներառեն տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների նոր գործառույթների մշակում և փորձարկում, որոնք կավելացվեն Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգին (ԿԿՏՀ)՝ ավելացնելով համակարգի կիրառելիությունը և բարելավելով կրթության հիմնական արդյունքները:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում կվերանայվեն բոլոր այն մոտեցումները, որոնք առնչվում են նոր մոդուլների (software) մշակմանը, փորձարկմանը ինչպես նաև ԿԳՄՍՆ աշխատակիցների, կրթական հաստատությունների մանկավարժական և ոչ մանկավարժական աշխատակազմի վերապատրաստումներին, որպեսզի համակարգի հնարավորությունները առավելագույնս օգտագործվեն կառավարման, ուսուցման և ուսումնառության գործընթացներում:
Չնայած որ ԿԲԾ-ի շրջանակներում իրականացվել են դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների ԿԿՏՀ-ի օգտագործման վերաբերյալ վերապատրաստումներ, այնուհանդերձ դեռևս կարիք կա զարգացնելու ԿԳՄՍՆ աշխատակիցների, դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների կարողությունները` կրթության իրականացման իրենց սեփական վերլուծությունը կատարելու, ինչպես նաև փորձարկում, մոնիտորինգ և գնահատում իրականացնլու համար:
Ենթաբաղադրիչով նախատեսված գործողություններն են.
• Ուսումնասիրության իրականացում՝ որոշելու հնարավոր ֆունկցիաները, որոնք պետք է ավելացվեն ԿԿՏՀ գործող համակարգին՝ այն ավելի հասանելի և ֆունկցիոնալ դարձնելու, վերլուծությունների հնարավորույթունները ավելացնելու և նախկինում որոշված կրթական վերջնարդյունքները բարելավելու նպատակով;
• Տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների մշակում և վալիդացում, որոնք օգտատերերի լայն շրջանակի համար հստակ և համապատասխան տեղեկատվություն են մշակում, և որոնք նաև կներառեն տվյալների վերականգնման մեխանիզմներ` կլիմայական աղետների պարագայում տվյալների կորուստը նախականխելու համար;
• Մշակված նոր մոդուլների փորձարկում, մոնիտորինգ և գնահատում;
• Անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական միջոցների գնում՝ մոդուլ (ներ)ը ինտեգրված եղանակով գործարկելու համար;
• Դպրոցներում և հաստատություններում իրականացնել օգտատերերի վերապատրաստում այս համակարգերի միջոցով ստացված տվյալների վերլուծությունն օգտագործելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դպրոցի տնօրենների, ուսուցիչների, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և ԿՏԱԿ-ի անձնակազմի վերապատրաստում՝ կառավարման, ուսուցման և ուսումնառության բարելավված գործընթացների համար ավելացված գործիքների օգտագործման վերաբերյալ:
 

Նորություններ

08.08.2022 Կարիքների գնահատման նպատակով իրականացվող այցերը շարունակվում են ՀՀ Արմավիրի մարզում Օգոստոսի 2-ից 5-ը «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը կարիքների գնահատման նպատակով իրականացվող այցերի համատեքստում եղել է ՀՀ Արմավիրի մարզի մի շարք համայնքներում, մասնավորապես ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները շրջայցեր են իրականացրել Տանձուտի, Արգավանդի, Փշատավանի, Ջանֆիդայի, Հայկավանի, Գետաշենի, Ամասիայի, Բամբակաշատի, Ջարաշենի, Սարդարապատի, Մեծամորի,... 03.08.2022 Կարիքների գնահատում և ուսումնասիրություններ ՀՀ Արմավիրի մարզի կրթական հաստատություններում «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել է «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթածրագիրը: Ենթածրագրի աշխատանքների համատեքստում ՀՀ մարզերի համայնքներում այս տարի ևս կմեկնարկի նախակրթարանների նոր միկրոծրագրերի իրականացումը: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և... 02.08.2022 Մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը հուլիսի 29-ից մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում: Գործընթացի համատեքստում ենթաբաղադրիչի ղեկավար Մ. Մելիք-Բախշյանը, համակարգողներ Ն. Ասրյանը և Ա. Հովսեփյանը շրջայցեր են իրականացրել Արմավիր քաղաքի թվով 9 կրթական հաստատություններում , որտեղ իրականացրել են ուսումնասիրություններ, տարածքի...