Նորություններ

‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվող աշխատանքներ

14.06.2022

Ավագ դպրոցների արդյունավետ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է ժամանակակից ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև նորագույն լաբորատորիաների, համակարգիչների, ինտերնետի, էլեկտրոնային ուսումնական/ուսուցողական նյութերով հագեցած տարածքների ինչպես նաև որակյալ մանկավարժական կադրերի առկայությամբ:
Հիշեցնենք, որ ԿԲԾ-ի շրջանակներում այս ենթաբաղադրիչն ուղղված էր ընտրված ավագ դպրոցների հիմնանորոգմանը, համապատասխան ուսումնական և ուսուցողական սարքավորումների տրամադրմանը և ՀՀ բոլոր ավագ դպրոցներին լրացուցիչ այլ ռեսուրսների տրամադրմանը: Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված 17 ավագ դպրոցներից՝ հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ միջոցներով պայմանավորված, հնարավոր է եղել հիմնանորոգել ընդհանուր առմամբ 13 ավագ դպրոց։ Մնացած 4 ավագ դպրոցներից 3 –ի հիմնանորոգումը և 1 ավագ դպրոցի կառուցումը կիրականացվի լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ, ինչը համահունչ է ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի առաջնահերթություններին:
Դպրոցների շինարարական աշխատանքների ընթացքում հաշվի կառնվեն կլիմայական ռիսկերը՝ դրանցով պայմանավորված դիմակայությունը ապահովելու նպատակով: Իրականացվող գործողություները կվերանայվեն, ներառելով՝ դպրոցների պահպանման նպատակով մաքուր տեխնոլոգիաների օգտագործմանն ու շահագործմանը ուղղված տնօրենների վերապատրաստումները և հիմնանորոգման նախագծերում՝ էներգախնայողական լուծումները:
Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) հետ համագործակցության շրջանակներում կվերանայվեն թվով 3 հիմնանորոգվող ավագ դպրոցների հիմանորոգման տեխնիկական նախագծերը և վերջինիս համաֆինանսավորմամբ կտրամադրվեն էներգաարդյունավետ սարքավորումներ: Ներդրումների մասնաբաժինը կկազմի մշակված նախագծային փաստաթղթերում ներառված էներգաարդյունավետ միջոցառումների ընդհանուր արժեքի 20%-ից ոչ ավելի:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող հիմնական գործողություններն են..
• Իրագործելիության ուսուսմնասիրություն, այդ թվում` դպրոցների սեյսմիկ պայմանների և կլիմայի ռիսկերի փորձագիտական գնահատումներ;
• Հիմնանորոգման և վերանորոգման/վերակահավորման աշխատանքների այն նախագծերի վերանայում, որոնցում կարևորված են` էներգախնայողությունը և թափոնները կրճատող ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հիգիենիկ պայմաններն ու շինարարական մեթոդները, հասանելիությունը և ներառականությունը, ինչպես նաև կլիմայի նկատմամբ դիմակայուն հիմնանորոգումը;
• Շինարարական աշխատանքների նկատմամբ համապատասխան հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ապահովում;
• Դասասենյակների, ճաշարանների և սպորտային տարածքների համար գույքի և սարքավորումների տրամադրում;
• Վերապատրաստման մոդուլների մշակում և դպրոցների պահպանման ձեռնարկների կիրառում, որոնք կնպաստեն կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ երկարաժամկետ դիմակայունությանը, կլիմայի հետևանքների մեղմացմանը և ենթակառուցվածքներում ներդրումների կայունությանը;
• Ենթաբաղադրիչով նախատեսված գործողությունների մշտադիտարկում և գնահատում ինչպես ենթաբաղադրիչի աշխատակազմի այնպես էլ բնապահպանական մասնագետի կողմից՝ շինարարական աշխատանքների ողջ գործընթացում։
Այսպիսով` ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանականերում ակնակալվող արդյունքներն են ` հիմնանորոգված/կառուցված, կահավորված և վերազինված 4 ավագ դպրոց՝ ՀՀ շինարարական և անվտանգության չափանիշներին համապատասխան։
 

Նորություններ

08.08.2022 Կարիքների գնահատման նպատակով իրականացվող այցերը շարունակվում են ՀՀ Արմավիրի մարզում Օգոստոսի 2-ից 5-ը «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը կարիքների գնահատման նպատակով իրականացվող այցերի համատեքստում եղել է ՀՀ Արմավիրի մարզի մի շարք համայնքներում, մասնավորապես ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները շրջայցեր են իրականացրել Տանձուտի, Արգավանդի, Փշատավանի, Ջանֆիդայի, Հայկավանի, Գետաշենի, Ամասիայի, Բամբակաշատի, Ջարաշենի, Սարդարապատի, Մեծամորի,... 03.08.2022 Կարիքների գնահատում և ուսումնասիրություններ ՀՀ Արմավիրի մարզի կրթական հաստատություններում «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել է «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթածրագիրը: Ենթածրագրի աշխատանքների համատեքստում ՀՀ մարզերի համայնքներում այս տարի ևս կմեկնարկի նախակրթարանների նոր միկրոծրագրերի իրականացումը: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և... 02.08.2022 Մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը հուլիսի 29-ից մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում: Գործընթացի համատեքստում ենթաբաղադրիչի ղեկավար Մ. Մելիք-Բախշյանը, համակարգողներ Ն. Ասրյանը և Ա. Հովսեփյանը շրջայցեր են իրականացրել Արմավիր քաղաքի թվով 9 կրթական հաստատություններում , որտեղ իրականացրել են ուսումնասիրություններ, տարածքի...