Նորություններ

«Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով

17.02.2022

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից և Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում փետրվարի 15-ին ամփոփվում է ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը՝ ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերում: Մոնիտորինգային այցերի շրջանակում փետրվարի 15-ին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղան Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում (ՀԱԱՀ): ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ հյուրերը ծանոթացան Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ« հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»-ի ստեղծման ընթացիկ աշխատանքներին: Աշխատանքային խմբի անդամները դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ս. Ծառուկյանի հետ շրջեցին գերազանցության կենտրոնի շրջանակներում արդեն ստեղծված կլինիկայի, ուսումնական լսարանների, սիմուլյացիոն բաժնի համար առանձնացված համապատասխան տարածքներում: Սոնա Ծառուկյանը ներկայացրեց, որ ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնվում է «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»՝ հագեցած ուսանողների գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մուլյաժներով, այլ պարագաներով:

Հանդիպման սկզբում ներկաները բուհի դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման անձնակազմի հետ համատեղ քննարկեցին ծրագրով սահմանված նպատակներն ու արդյունքները, դրանց դրսևորումը մոնիտորինգային պլանով ձևակերպված ցուցիչների մակարդակում: Կենտրոնի սրահներն արդեն համալրված էին համապատասխան կահույքով, մուլյաժներով, համակարգչային տեխնիկայով, գործնական հմտությունների զարգացմանը նպաստող լաբորատոր սարքավորումներով: Ինչպես ներկայացրեց բուհի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարը, այս փուլում ամփոփվել է գործնական հմտությունների զարգացմանը նպաստող լաբորատոր սարքավորումների, մուլյաժների վերջին խմբաքանակի ձեռքբերման գործընթացը: Այցի ընթացքում ՀԱԱՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերող անհատ խորհրդատու Օլեգ Շչերբակովի կողմից դիտարկվեց ձեռքբերված մուլյաժների և գործիքների համապատասխանությունը՝ պայմանագրերով սահմանված բնութագրերին և հատկորոշիչներին, քննարկվեց դրանց կիրառության հետ կապված մի շարք հարցեր: Նշենք, որ ստեղծվող կենտրոնի հնարավորություններն ուսումնական գործընթացում լավագույնս կիրառելու նպատակով, դրամաշնորհային ծրագրի այս փուլում մշակվել են ԱԿԳԿ-ի կառուցվածքի, գործունեության և անվտանգության նորմերի վերաբերյալ նորմատիվաիրավական փաստաթղթերը: Ընթացքում են ՀԱԱՀ-ի պաշտոնական կայք-էջում ԱԿԳԿ-ի վերաբերյալ տեղեկատվական հարթակի նախագծման աշխատանքները , որի միջոցով ներքին և արտաքին շահակիցները կծանոթանան կենտրոնի հնարավորություններին, նրա կողմից տրամադրվող ծառայություններին:Կազմակերպվել և իրականացվել են արտահամալսարանական շահակիցների համար կարճաժամկետ դասընթացներ և մի շարք վերապատրաստումներ: Ծրագրի արդյունքում ձեռք է բերվել անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն: Ընթացքում են նորաստեղծ գերազանցության կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկների մշակման աշխատանքները: ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ս Ծառուկյանի խոսքով՝ գերազանցության կենտրոնի հիմնումը հնարավորություն կտա պատրաստել մրցունակ կադրեր, իրականացնել գիտական ծրագրեր, կրթական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել ֆերմերներին և գործող անասնաբույժներին:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...