Նորություններ

«Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով

17.02.2022

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից և Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում փետրվարի 15-ին ամփոփվում է ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը՝ ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերում: Մոնիտորինգային այցերի շրջանակում փետրվարի 15-ին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղան Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում (ՀԱԱՀ): ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ հյուրերը ծանոթացան Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ« հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»-ի ստեղծման ընթացիկ աշխատանքներին: Աշխատանքային խմբի անդամները դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ս. Ծառուկյանի հետ շրջեցին գերազանցության կենտրոնի շրջանակներում արդեն ստեղծված կլինիկայի, ուսումնական լսարանների, սիմուլյացիոն բաժնի համար առանձնացված համապատասխան տարածքներում: Սոնա Ծառուկյանը ներկայացրեց, որ ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնվում է «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»՝ հագեցած ուսանողների գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մուլյաժներով, այլ պարագաներով:

Հանդիպման սկզբում ներկաները բուհի դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման անձնակազմի հետ համատեղ քննարկեցին ծրագրով սահմանված նպատակներն ու արդյունքները, դրանց դրսևորումը մոնիտորինգային պլանով ձևակերպված ցուցիչների մակարդակում: Կենտրոնի սրահներն արդեն համալրված էին համապատասխան կահույքով, մուլյաժներով, համակարգչային տեխնիկայով, գործնական հմտությունների զարգացմանը նպաստող լաբորատոր սարքավորումներով: Ինչպես ներկայացրեց բուհի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարը, այս փուլում ամփոփվել է գործնական հմտությունների զարգացմանը նպաստող լաբորատոր սարքավորումների, մուլյաժների վերջին խմբաքանակի ձեռքբերման գործընթացը: Այցի ընթացքում ՀԱԱՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերող անհատ խորհրդատու Օլեգ Շչերբակովի կողմից դիտարկվեց ձեռքբերված մուլյաժների և գործիքների համապատասխանությունը՝ պայմանագրերով սահմանված բնութագրերին և հատկորոշիչներին, քննարկվեց դրանց կիրառության հետ կապված մի շարք հարցեր: Նշենք, որ ստեղծվող կենտրոնի հնարավորություններն ուսումնական գործընթացում լավագույնս կիրառելու նպատակով, դրամաշնորհային ծրագրի այս փուլում մշակվել են ԱԿԳԿ-ի կառուցվածքի, գործունեության և անվտանգության նորմերի վերաբերյալ նորմատիվաիրավական փաստաթղթերը: Ընթացքում են ՀԱԱՀ-ի պաշտոնական կայք-էջում ԱԿԳԿ-ի վերաբերյալ տեղեկատվական հարթակի նախագծման աշխատանքները , որի միջոցով ներքին և արտաքին շահակիցները կծանոթանան կենտրոնի հնարավորություններին, նրա կողմից տրամադրվող ծառայություններին:Կազմակերպվել և իրականացվել են արտահամալսարանական շահակիցների համար կարճաժամկետ դասընթացներ և մի շարք վերապատրաստումներ: Ծրագրի արդյունքում ձեռք է բերվել անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն: Ընթացքում են նորաստեղծ գերազանցության կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկների մշակման աշխատանքները: ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ս Ծառուկյանի խոսքով՝ գերազանցության կենտրոնի հիմնումը հնարավորություն կտա պատրաստել մրցունակ կադրեր, իրականացնել գիտական ծրագրեր, կրթական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել ֆերմերներին և գործող անասնաբույժներին:
 

Նորություններ

11.07.2024 Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ 22.05.2023թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու երկու և 14.06.2023թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու երեք բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան... 01.07.2024 «Լաբորատորիաները չպետք է պահենք դատարկ՝ առանց երեխաների և նախագծերի». Ժաննա Անդրեասյան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր այցելել է Վաղարշապատի թիվ 3 և թիվ 4 հիմնական դպրոցներ, որտեղ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի հետ համատեղ մեկնարկել է ԲՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստման դասընթացը՝ լաբորատոր սարքավորումների գործարկման և բնագիտական լաբորատորիաների ուղղությամբ ուսուցիչների կարողությունների զարգացման նպատակով: Ծրագրի շրջանակում իրականացվելու է «Քիմիա», «Ֆիզիկա»,... 18.06.2024 ՆՄՀ ծրագիրը խթանում է կանանց ներգրավվածությունը ԲՏՃՄ (STEM) ոլորտում Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ ու «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի աջակցությամբ, «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում ԵՊՀ-ում իրականացվող «Օպտիկական միկրոհամակարգերի մշակման և հետազոտման գիտակրթական կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Աստղիկ Կուզանյանն մասնակցել է Ստրասբուրգում անցկացվող «SPIE Photonics Europe» խորագրով միջազգային կոնֆերանսի շրջանակում տեղի ունեցած...