Նորություններ

‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորումը ՀԲ կրթության թիմի և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի քննարկման առանցքում

16.01.2022

Հունվարի 11-14-ն Համաշխարհային Բանկի կրթության թիմը Հայաստանում իրականացրել է Կրթության բարելավման գործող ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման նախապատրաստման վիրտուալ առաքելությունը։Այդ առաքելության շրջանակներում հունվարի 11-ին Համաշխարհային Բանկի կրթության թիմը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԳՄՍՆ ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների հետ :
Առաքելությանը մասնակցել են Ավագ տնտեսագետ, Առաջադրանքի թիմի ղեկավար Ռենատա Ֆրեիտաս Լեմոսը, Կրթության մասնագետ, Առաջադրանքի թիմի համաղեկավար Շիզուկա Կունիմոտոն, ՀԲ Կրթության խորհրդատուներ Անուշ Շահվերդյանը, Օզիլ Օրալ Սավոնիտտոն, Կարինա Ասեվադոն, ՀԲ Գնումների մասնագետ Արմինե Այդինյանը, Ֆինանսական կառավարման մասնագետ Լուսինե Գրիգորյանը, Բնապահ-պանության մասնագետ Հմայակ Ավագյանը, ՀՀ ԿԳՄՍՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի տնօրեն Գրիշա Հովհաննիսյանը և ԿԾԿ ԾԻԳ ներկայացուցիչներ:
Մասնակիցների քննարկման տիրույթում են եղել առաքելության առաջնային նպատակները, մասնավորապես՝ համաձայնություն ձեռք բերել առաջարկվող ծրագրային բաղադրիչների նախագծման շուրջ, համաձայնեցնել մոնիթորինգի և գնահատման մեխանիզմները, հիմնական վերջնարդյունքները, միջանկյալ ցուցանիշերը և ստուգման եղանակները: Առաքելության ընթացքում քննարկման առանցքում են եղել նաև ծրագրի զարգացման նպատակների ապահովման ռիսկերը, իրականացման մեխանիզմները, սոցիալական և բնապահպանական կառավարման պահանջներին համապատասխանությունը և առաջարկվող ծրագրի գնումների և ֆինանսական կառավարման հետ կապված մի շարք հարցեր, ինչպես նաև քննարկվել և համաձայնեցվել է ծրագրի մշակման և բանակցությունների ժամանակացույցը։
Համաշխարհային Բանկի կրթության թիմը փաստում է, որ մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում արձանագրելով ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի հաջողված լինելն ու արդյունավետությունը ակնկալում է հետագայում ընդլայնել համատեղ աշխատանքն ու համագործակցությունը՝ ՀՀ կրթության ոլորտին աջակցելու նպատակով։

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...