Նորություններ

Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբ

12.01.2022

30.07.2019թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու վեց բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան բուհերի պաշտոնական կայքերում: Ստորև ներկայացվում է բուհերի դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում առ 30.12.2021թ. շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ հրապարակումների ցանկը:

1. Երևանի պետական համալսարան
• Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում –
http://www.ysu.am/uploaded/Laborator_kahuyq.pdf

• Լաբորատոր անալիտիկ սարքավորումների ձեռքբերում –
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/11/ICB_publication.pdf?fbclid=IwAR3TMuunFHUnkfPmCdVJomnOttK9JPPEBJlTFPglF8xOar0hJyTTzffSsC8

• Լաբորատոր քիմիական նյութերի և պարագաների ձեռքբերում –
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2021/04/Qim_nyuteri_mrtsuyt.pdf

• Տպագրական աշխատանքների իրականացում –
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2021/07/Qim_nyuteri_mrc.pdf


2. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
•Գրենական պիտույքների ձեռքբերում - https://brusov.am/hy/content/_erevani_v_bryusovi_anvan_petakan_lezvahasarakagitakan_hamalsaran_

himnadramy_eplh_ir_koghmic_irakanacvogh_haylingvoteq_h/#sthash.H2t6N77w.nMFJd0HL.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.xJFo5NgF.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.unWY8ukG.dpbs

• Լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի և Ուսանողների տեխնոլսարանի համար կահույքի ձեռքբերում -
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_tsragrov_kahuyqi_gnman_gnanshman

_ardyunqnery_/#sthash.4dGqmHwc.GsMGjUu1.dpbs

• Գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների,

Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի

տեխնիկական նկարագրերի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

dramashnorhayin_tsragri_shrjanaknerum_ajakcutyun_haylingvoteq_kentroni_st/#sthash.563lbTAR.o2PzRYxV.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի

համակարգող և «Բանավոր թարգմանության տեսություններ», «Աղբյուր և թիրախ լեզուների

տիպաբանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev_banavor_targmanutyan_tesutyunne/#sthash.84emEXcw.7JagPtnf.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Բանավոր համընթաց թարգմանություն»,

«Մասնագիտական գործունեություն և մասնագիտական էթիկա»

կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_banavor_hamyntac_targmanutyun_masnagitakan_gortsuneutyun_ev_masnagi/#sthash.NDEMVuqr.9DDQvBXw.dpbs

• «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման

«Ոլորտային տերմինաբանություն», «Բանավոր հաջորդական թարգմանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրության –
https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_olortayin_terminabanutyun_banavor_hajordakan_targmanutyun_karucamas/#sthash.PqD4L1Qp.RlDbpw4J.dpbs

• Գիտակրթական միջոցառումների սրահի համար կահույքի ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/haylingvoteq_tsragri_shrjanaknerum_gnvogh_kahuyqi_paymanagri_shnorhman_

haytararutyun#sthash.oEZ9XC2C.XflWkFam.dpbs

• Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում-
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_

steghtsum_tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hamakargchayin_sarqavorumneri_gnman_hama/#sthash.fwuMdGHt.bykH7Dfz.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգողի և

«Բառագիտություն» ու «Տիպաբանություն» ուղղությունների մշակման անհատ խորհրդատուի ընտրություն-
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev_baragitutyun_u_tipabanutyun#sthash.1waLqlZY.tj79yFM1.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան քերականագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն-
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_qerakanaget_anhat_khorhrdatui_ynt/#sthash.KuURhYXk.DqA3emG3.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի կորպուսային լեզվաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն-
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_korpusayin_lezvaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.0wVYoFGw.SVzljFvZ.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան իմաստաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն -
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_imastaban_anhat_khorhrdatui_yntru/#sthash.kpvEIYzD.5PSf456y.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս վիճակագրագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_vichakagraget_anhat_khorhrdatu/#sthash.P6sxXRTT.RsexWPpC.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակող աշխատանքային խմբի տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների (օպերացիոն համակարգեր, UNIX/LINUX և օբյեկտային ծրագրավորման իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakogh_ashkhatanqayin_khmbi_teghekatvakan_tekhnologianeri_operacion_ha/#sthash.jM72siOH.HxT7jjET.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման

(ծրագրավորման հիմունքներ և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_tsragravorman_tsragravorman_himunqner_ev_a/#sthash.y4Owpb3T.3bau49QJ.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս տեսաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_tesaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.IGJWm1Gw.7Y8lEynE.dpbs

• «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի վերամշակման և

ամբողջականացման աշխատանքների համակարգման ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_makardaknery_ts/#sthash.a1vHJAdU.pP2WhST8.dpbs

• «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի

վերամշակման և ամբողջականացման` լեզվի գործառույթների դրսևորման և ընդհանուր հասկացությունների լեզվական կաղապարների ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_makardaknery/#sthash.VbRKTeaf.h4IaLX1h.dpbs

• «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի վերամշակման և ամբողջականացման՝ բառապաշարի և հնչյունաքերականական գիտելիքի մշակման ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_makardaknery_ts/#sthash.iINXZc0T.DtSMYe1K.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի շրջանակում բնական

լեզուների ավտոմատ մշակման մոդուլի մշակման ուղղությամբ ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_dramashnorhayin_tsragri_

shrjanaknerum_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavr/#sthash.8e7SnzC4.jdODRfte.dpbs
• Գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողական տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_

gerazancutyan_kentroni_steghtsum_tsragri_shrjanaknerum

_anckacrats_gitakrtakan_mijocarumneri_srahi_ev_usano/#sthash.UiJmv5QI.wy2fRHaa.dpbs

• Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_

kentroni_steghtsum_tsragri_shrjanaknerum_hamyntac_targmanutyan_ev_testavorman_lingafonayin_k/#sthash.s4uHbae7.ilLJBOsw.dpbs

• Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_

steghtsum_tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hamyntac_targmanutyan_ev_testavorman_lin/#sthash.jVfSduIB.RVFc5oVB.dpbs

• «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ծրագրի ներդրմանը աջակցող հաշվողական

լեզվաբանության ուղղությամբ միջազգային անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում -
https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_nerdrman_ashkhatanqnerin_ajakcogh_mijazgayinkhorhrdatui_yntrutyan_ardyun#sthash.lPR1HE9N.FWYcyIn8.dpbs

• «UD_Armenian_Brusov (ՅուԴի_Արմինիան_Բրյուսով) շարահյուսական ծառերի բանկ»

կիրառական հետազոտական նախագծի ծրագրի իրականացման համար «Իրավական բնույթի

տեքստերի» լեզվաբան ծանոթագրող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_iravakan_bnuyti_teqsteri_lezvaban_canotagrox_

anhat_xorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.9Jk9svBy.xmv3WRF5.dpbs

• «UD_Armenian_Brusov (ՅուԴի_Արմինիան_Բրյուսով) շարահյուսական ծառերի բանկ»

կիրառական հետազոտական նախագծի ծրագրի իրականացման համար «Ժամանակակից գրական գործեր»

ուղղությամբ լեզվաբան ծանոթագրող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_ud_armenian_brusov_yudi_arminian_bryusov_

sharahyusakan_tsareri_bank_kirarakan_hetazotakan_nakhagtsi_tsragri_irakanacman/#sthash.irdiStE5.P4qMrfqg.dpbs

• «UD_Armenian_Brusov (ՅուԴի_Արմինիան_Բրյուսով) շարահյուսական ծառերի բանկ»

կիրառական հետազոտական նախագծի ծրագրի իրականացման համար «Ժամանակակից մամուլի լեզու»

ուղղությամբ լեզվաբան ծանոթագրող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/sharahyusakan_tsareri_bank_kirarakan_

hetazotakan_nakhagtsi_tsragri_irakanacman_hamar_jamnanakic_mamuli_lezu/#sthash.Nn85xzZa.wF82TNIG.dpbs

• «UD_Armenian_Brusov (ՅուԴի_Արմինիան_Բրյուսով) շարահյուսական ծառերի բանկ»

կիրառական հետազոտական նախագծի ծրագրի իրականացման համար լեզվաբան հիմնական հետազոտող և

համակարգող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/ud_armenian_brusov_sharahyusakan_tsareri_bank_

kirarakan_hetazotakan_nakhagtsi_tsragri_irakanacman_hamar_lezvaban_himnaka/#sthash.D0UHroQ8.JTZYMZdg.dpbs

• Դպրոցի աշակերտների շրջանում հայերենի իմացության գնահատման հետազոտական խմբի

համակարգող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/dproci_ashakertneri_shrjanum_hayereni_

imacutyan_gnahatman_hetazotakan_khmbi_hamakargokh_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcu/#sthash.PmQ24TYI.sFRIMVLp.dpbs

• Դպրոցի աշակերտների շրջանում հայերենի իմացության գնահատման հետազոտական խմբի

նախապատրաստական և ամփոփիչ գործառույթները իրականացնող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/dproci_ashakertneri_shrjanum_hayereni_imacutyan_

gnahatman_hetazotakan_khmbi_nakhapatrastakan_ev_ampopich_gortsaruytnery_/#sthash.N2vMNta9.aoUetIPv.dpbs

• Դպրոցի աշակերտների շրջանում հայերենի իմացության գնահատման հետազոտական խմբի թեստավորման և

հարցման գործառույթները իրականացնող անհատ խորհրդատուի կողմից խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_dproci_ashakertneri_shrjanum_hayereni_im/#sthash.8nXXzzRN.HWiDzL2J.dpbs

• Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի, իմացության մակարդակների գնահատման լեզվական թեստերի մշակման

աշխատանքները համակարգող և A1-A2 մակարդակների թեստերը մշակող անհատ խորհրդատուի ընտրություն –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_maka/#sthash.IHMLOFAb.7KdEUgT9.dpbs

• Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի, իմացության B1-B2 մակարդակների գնահատման լեզվական թեստերի

մշակման համար պատասխանատու անհատ խորհրդատուի ընտրության -
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_b1-b/#sthash.ArqCq5AM.BgFCS99V.dpbs

• Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի, իմացության C1-C2 մակարդակների գնահատման լեզվական թեստերի

մշակման համար պատասխանատու անհատ խորհրդատուի ընտրության -
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hayereni_orpes_otar_lezvi_imacutyan_c1-c/#sthash.kL9Bsk3M.xuciX7ZV.dpbs

• Համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում –
https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_

steghtsum_tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hamakargchayin_tsragreri_gnman_gnanshman/#sthash.509doORH.jP0bJhB3.dpbs

 

3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

• Լսարանային կահույքի ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2019/12/contract_award_goods.pdf

• Լսարանային սենյակի համար մուլյաժների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/01/Contract_Award_Goods-_2.pdf

• Կենսանվտանգության անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/05/Contract_Award_Consultancy.pdf

• Կենսանվտանգության ուղղությամբ վերապատրաստման համար գրենական պիտույքների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/05/Contract_Award_goods.pdf

• Կենսանվտանգության ուղղությամբ վերապատրաստման համար սուրճի ընդմիջման ապրանքների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/06/Cont_Award_Goods.pdf
• Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2020/12/Contract_Award_Goods-1.pdf
• Մասնագիտական գրականության ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/03/Contract_Award_%D4%B2%D6%85%D6%85%D5%AF%D5%BD.pdf
• Կլինիկայի համար սարքավորումների և մուլյաժների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/04/Contract_Award_Goods-1.pdf
• Կլինիկայի համար նյութերի և պարագաների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/07/Contract_Award_Goods_%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80.pdf
• Կլինիկայի համար մուլյաժների ձեռքբերում
https://anau.am/wp-content/uploads/2021/10/Contract_Award_Goods.pdf


4. Հայ-ռուսական համալսարան

• Կահույքի ձեռքբերում
http://rau.am/rus/anons/genayin-tchartaragituthyan-genomi-khmbagrman-ev-3-rd-serndi-seqvenavorman-krthakan-ev-gitakan-gerazantsuthjean-kentron

• Գրենական պիտույքների առաջին խմբաքանակի ձեռքբերում http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7723/files/Teghekatvutyun_dram.cragir.pdf
• Լաբորատոր սարքավորումների առաջին խմբաքանակի և նյութերի ձեռքբերում
http://rau.am/uploads/blocks/7/77/7757/files/lab.rau.pdf
• Լաբորատոր սարքավորումների երկրորդ խմբաքանակի ձեռքբերում http://www.rau.am/uploads/blocks/7/79/7938/files/hrh_2020.pdf
• Լաբորատոր սարքավորումների երրորդ ձեռքբերում https://rau.am/uploads/blocks/8/80/8066/files/grant_genom_2020.pdf
• Համակարգչային սարքավորումների/ էլեկտրոնային տեխնիկայի ձեռքբերում
http://molbiol.sci.am/ed_depofbio
http://www.molbiol.sci.am/sources/announcement_2.pdf
• Լաբորատոր նյութերի և պարագաների ձեռքբերում
https://rau.am/am/event/tender-info
• Գրենական պիտույքների երկրորդ խմբաքանակի ձեռքբերում
https://rau.am/uploads/post/editor_image/dramashnorhayin-cragri-shrjanaknerum_1621865857.pdf
• Գենոմային ճարտարագիտության և սեքվենավորման պրակտիկ դասընթացների և հետազոտական ուղեցույցների մշակում
http://molbiol.sci.am/ed_depofbio
http://www.molbiol.sci.am/sources/andranik_chavushyan.pdf
http://www.molbiol.sci.am/sources/nelli_babayan.pdf

5․ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» (ՃՇՀԱՀ) հիմնադրամ
• Գրենական պիտույքներ
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/03/Contract_Award_Grenakan.pdf

• Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/05/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B9%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

• Լաբորատոր սարքավորումների և հարմարանքների ձեռքբերում
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/06/Contract-Award-ICB.pdf:

• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Ասֆալտբետոնի կազմի նախագծման ուսումնական ձեռնարկ»- ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/%D5%8A%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB-%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Կառուցվածքների սեյսմակայունութուն ուսումնական ձեռնարկ»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/2-Contract_Award_Consultancy-Tigran-Dadayan.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Ճանապարհաշինարարական նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր գնահատման ուսումնագործնական մեթոդական ուղեցույցի»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/3-Contract_Award_Consultancy-Gevorg-Voskanyan.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Կամուրջների գործիքային մշտադիտարկման մեթոդական ուղեցույցի»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/4-Contract_Award_Consultancy-Artashes-Sargsyan.pdf
• «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում կրթական ծրագրի արդիականացումը՝ նորագույն փորձասարքերով հագեցած լաբորատորիայի ներդրմամբ» /ՇԻՆԼԱԲ/ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի որոշումը քայքայման և ոչ քայքայման եղանակներով մեթոդական ուղեցույցի»-ի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2020/12/5-Contract_Award_Consultancy-Hovhannes-Avagyan.pdf
• «Ճանապարհաշինարարական նյութեր և տեխնոլոգիաներ», «Ավտոճանապարհների և քաղաքային փողոցների նախագծման հատուկ դասընթաց», «Գեոդեզիական ժամանակակից սարքերի կիրառությունը բնագավառում», «Շինարարական նախագծերի կառավարում», «Առաձգականության և պլաստիկության տեսություն», «Ճանապարհային պատվածքների նախագծման ժամանակակից մեթոդներ», «Ավտոճանապարհների նախագծում», «Գեոտեխնիկա» դասընթացների՝ Moodle էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ թվայնացում ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2021/02/1-Contract_Award_Consultancy-Siranuysh-Sevyan.pdf
• «Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», «Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն», «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում», «Էլեկտրամատակարարում», «Կապակցող նյութեր», «Գեոդեզիան տրանսպորտային ուղիների շինարարության բնագավառում», «Հիդրոլոգիա, հիդրոմետրիա», «Հիդրավլիկա» դասընթացների՝ Moodle էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ թվայնացում այդ թվում բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեթոդական վերապատրաստման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2021/02/2-Contract_Award_Consultancy-Ruzanna-Sargsyan.pdf
• «Օդանավակայաններ», «Ավտոճանապարհների շինարարության տեխնոլոգիա», «Կամուրջների շահագործում և վերականգնում», «Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր», «Ավտոճանապարհների շահագործում», «Տրանսպորտային թունելներ և մետրոպոլիտեն», «Շինարարական մեխանիկա», «Մաթեմատիկայի հատուկ դասընթաց» դասընթացների՝ Moodle էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ թվայնացում այդ թվում բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեթոդական վերապատրաստման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն
https://nuaca.am/wp-content/uploads/2021/02/3-Contract_Award_Consultancy-Anna-Grigoryan.pdf
• Ձեռնարկների տպագրության
https://nuaca.am/%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%be-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/%d5%b7%d5%ab%d5%b6-%d5%ac%d5%a1%d5%a2


6․ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
• Գրասենյակային կահույք
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/Grasenyak.pdf

• Գրենական պիտույքներ
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/grenakan_NMH.pdf

• Լաբորատոր կահույք
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/labkah_NMH.pdf

• Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերում
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/comp.pdf
• Կենդանիների պահպանման և խնամքի սարքեր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/3.pdf
• Սարքավորումներ՝ կրիոպահպանման և կենսաքիմիական հետազոտությունների համար
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/5.pdf
• Բջիջների հաշվիչ և դրանց կենսակայունության անալիզատոր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/2.pdf
• Հոսքային բջջային ցիտոմետր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/4.pdf
• Վիրաբուժական և էլեկտրաֆիզիոլոգիական սարքավորումներ կենդանիների հետազոտության համար
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/6.pdf
• Բջիջների էլեկտրապորատոր
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/1.pdf
• Ստերեոլիթոգրաֆիայով աշխատող 3Դ տպիչի ձեռքբերում
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/ster.pdf
• Կենդանիների և կենդանի հյուսվածքների միջամտությունների անցկացման և մոնիթորինգի սարքավորումների ձեռքբերում
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/kend.pdf
• ճշգրիտ և թիրախային միջամտությունների սարքավորումների ձեռքբերում
http://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/new_folder/new_folder/chshgrittir.pdf
• Ձեռնարկների տպագրություն
https://ysmu.am/website/images/website/gitutyun/new_folder/TPAGRAKAN.pdf

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...