Նորություններ

Մոնիտորինգային այց ՀՖԿՍՊԻ-ում

01.04.2021

Մարտի 30-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են կատարել Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ (ՀՖԿՍՊԻ): Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 2018թ. հիմնված «Սպորտ Կաբ» գիտահետազոտական կենտրոնի գործունեության ու Կենտրոնում իրականացվող աշխատանքների մշտադիտարկումն էր: Նշենք, որ ‹‹Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մասնագիտական կրթության արդիականացում և բարելավում›› դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մասնագիտական կրթական ծրագրերի արդիականացում և վերանայում, բուհի կարողությունների հզորացմանը միտված ժամանակակից և տարածաշրջանում եզակի լաբորատոր սարքավորումներով հագեցած ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ժամանակակից գիտահետազոտական կենտրոնի ստեղծում՝ ինտերակտիվ լսարանով և առցանց խորհրդակցությունների ու սեմինարների համար նախատեսված դահլիճով: Բուհում աշխատանքային խմբի անդամներին ողջունեց բուհի ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանը: Նա ընդգծեց, որ այս դրամաշնորհային ծրագրով ստեղծված «Սպորտ Կաբ» գիտահետազոտկան կենտրոնը մեծ կարևորություն ունի կրթության արդիականացման և բուհում միջազգայնացման գործընթացը ամբողջականացնելու տեսանկյունից: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները քննարկեցին դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում բուհում ստեղծված ենթակառուցվածքների, դրանց գործնական կիրառելիության, սարքավորումների շահագործման, կիրառման և պահպանման հետ կապված հարցեր՝ ևս մեկ անգամ ընդգծելով ծրագրի շարունակականության ապահովման կարևորությունը: Ներկաները ՀՖԿՍՊԻ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Անժելա Նուշիկյանի ուղեկցությամբ շրջեցին գիտահետազոտական կենտրոնում, ինտերակտիվ լսարանում, և առցանց խորհրդակցությունների դահլիճում: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները, շրջայցի արդյունքում, ամրագրեցին, որ ՀՖԿՍՊԻ-ի ուսանողները ԵՊՀ ուսանողների հետ համատեղ հետազոտական աշխատանքներ էին իրականացնում Կենտրոնում տեղակայված լաբորատոր սարքավորումների միջոցով: ՀՖԿՍՊԻ Կինեզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Գ. Նալբանդյանը խոսեց լաբորատոր սարքավորումների կարևորության մասին՝ փաստելով, որ դրանց կիրառությամբ են իրականացվում ավարտական աշխատանքներում և մագիստրոսական թեզերում ներառված հետազոտությունները: Նրա հավաստմամբ, կրթական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով համալրված ինտերակտիվ լսարանն օգտագործվում է տեսական և գործնական պարապմունքների իրականացման համար՝ ամենօրյա հաճախականությամբ, իսկ խորհրդացությունների սրահում մշտապես տեղի են ունենում ՀՖԿՍՊԻ գիտական խորհրդի նիստերն ու մի շարք հանդիպումներ: ՀՖԿՍՊԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր Լ. Ստեփանյանը փաստեց, որ ստեղծված ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ժամանակակից գիտահետազոտական կենրոնի հնարավորություններն ուսումնական գործընթացում լավագույնս օգտագործելու նպատակով՝ բուհն իրականացնում է նաև համապատասխան կրթական բովանդակության ստեղծում: Կատարվել են մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքներ: Նա նշեց. ‹‹Համավարակով պայմանավորված՝ շատ միջազգային ծրագրեր իրականություն չդարձան, այսօր մենք բավականին լուրջ նախադրյալներ ունենք ակտիվ և արդյունավետ համագործակցություն ծավալելու համար: Բուհը քննարկում է հնարավոր համագործակցության ծրագրեր մի շարք կազմակերպությունների և ուսումնական հաստատությունների հետ, նորից քայլերն են արվում համատեղ միջազգային ծրագրերի պլանավորման և իրականացման համար››,-հավելեց պրոռեկտորը:
Բուհի ներկայացուցիչները ևս մեկ անգամ փաստեցին, որ դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքում ոլորտի գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կենտրոնը, ինտերակտիվ լսարանը, առցանց դահլիճը մեծ հնարավորություններ են ստեղծում բուհում կրթությունը նոր բովանդակությամբ և մեթոդներով կազմակերպելու համար՝ միաժամանակ ուսանողների համար ապահովելով ուսումնառության գործնական հենք ու հնարավորություններ: Բուհում ստեղծված կենտրոնը կարևոր է նաև ոլորտի շահառու կազմակերպությունների և կառույցների հետ համագործակցության տեսանկյունից:
Հավելենք, որ 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը հանդիսանում է «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի ավարտ, և, ըստ այդմ, ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ՆՄՀ շրջանակներում իրականացված դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունքում ստեղծված կենտրոններ այցերը կլինեն շարունակական:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...