Նորություններ

Մոնիտորինգային այց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

27.01.2021

Հունվարի 25-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում մեկնարկել է ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը՝ ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Մոնիտորինգային այցերի շրջանակում երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ հունվարի 27-ին՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում (ՀԱԱՀ): «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»-ի ստեղծման ընթացիկ աշխատանքներին: Հիշեցնենք, որ ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2019 թվականի հուլիսի 30-ին՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Աշխատանքային խմբի անդամները դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ս. Ծառուկյանի հետ շրջեցին գերազանցության կենտրոնի շրջանակներում ստեղծվելիք կլինիկայի, ուսումնական լսարանների, սիմուլյացիոն բաժնի համար առանձնացված համապատասխան տարածքներում, որոնց վերանորոգումը բուհի միջոցների հաշվին անփոփվել էր ծրագրի նախորդ փուլում: Սոնա Ծառուկյանը ներկայացրեց, որ ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել «Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն»՝ հագեցած ուսանողների գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մուլյաժներով ու այլ պարագաներով: Կենտրոնի հիմնումը կնպաստի անասնաբուժության բարձրագույն կրթության արդյունավետության և որակի բարձրացմանը, դրանում նորարարական տարրերի և նոր մեթոդի՝ բիոէթիկական կրթության ներդրմանը:

Հանդիպման սկզբում «Աջակցություն Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը» բաղադրիչի ղեկավար Լիանա Մամյանը նշեց, որ համավարակի, ինչպես նաև պատերազմական իրավիճակով ստեղծված պայմաններում, բուհի կողմից իրականացվող ծրագրային գործողությունները և գնումների գործընթացները որոշակիորեն հետ են մնացել ժամանակացույցերով և գնումների պլանով սահմանված ժամկետներից: Նա հավելեց, որ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի միջև կնքված դրամաշնորհային պայմանագրի ժամկետները հաշվի առնելով, բուհը պետք է արդյունավետ և հետևողական կերպով քայլեր ձեռնարկի պայմանագրով սահմանված բոլոր գործողությունները պատշաճ ժամկետներում իրականացնելու, ավարտին հասցնելու, ինչպես նաև ծրագրով ամրագրված ցուցիչներին հասնելու համար: Հանդիպման ընթացքում ներկաները քննարկեցին ծրագրով սահմանված նպատակներն ու արդյունքները, դրանց դրսևորումը մոնիտորինգային պլանով ձևակերպված ցուցիչների մակարդակում: Ապագա, ինչպես նաև արդեն գործող անասնաբույժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված այս կենտրոնի սրահներն արդեն համալրված էին համապատասխան կահույքով, մուլյաժների մի խմբաքանակով, ինչպես նաև համակարգչային տեխնիկայով: Ինչպես ներկայացրեց բուհի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարը, ընթացքում է գործնական հմտությունների զարգացմանը նպաստող լաբորատոր սարքավորումների, մուլյաժների մյուս մասի ձեռքբերման գործընթացը: Այցի ընթացքում ՀԱԱՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերող անհատ խորհրդատու Օլեգ Շչերբակովի կողմից դիտարկվեց արդեն իսկ ձեռքբերված մուլյաժների և գործիքների համապատասխանությունը՝ պայմանագրով սահմանված պայմաններին, ինչպես նաև դրանց կիրառության հետ կապված մի շարք հարցեր:
Նշենք, որ ստեղծվող Կենտրոնի հնարավորություններն ուսումնական գործընթացում լավագույնս կիրառելու նպատակով, դրամաշնորհային ծրագրի այս փուլում իրականացվել է նաև համապատասխան կրթական բովանդակության ստեղծում: Սոնա Ծառուկյանի խոսքով, դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքում բուհի կողմից իրականացվում է նաև աշխատաշուկայի ներկայիս պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև նորաստեղծ կենտրոնի հետ առնչվող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայում՝ ուսումնական պլանի մշակում, նորացված առարկայական նկարագրերով: Մշակման փուլում են նաև ԱԿԳԿ-ի կառուցվածքի, գործունեության և անվտանգության նորմերի վերաբերյալ նորմատիվաիրավական փաստաթղթերը, արտահամալսարանական շահակիցների համար կարճաժամկետ դասընթացների և որակավորման բարձրացման համար նախատեսված կրթական մոդուլները, համապատասխան շահակիցների հետ ծրագրի շարունակականությունն ապահովող իրատեսական ծրագիրը:
ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ս Ծառուկյանի խոսքով՝ անասնաբուժությունը Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից է, և այդ ոլորտի համար անհրաժեշտ կադրերի պատրաստումն իրականացնում է միայն ՀԱԱՀ-ը: Ուստի, ‹‹Ստեղծելով նմանատիպ գերազանցության կենտրոն՝ հնարավորություն կստեղծվի պատրաստել մրցունակ կադրեր, իրականացնել գիտական ծրագրեր, կրթական ծառայություններ մատուցել ֆերմերներին և գործող անասնաբույժներին››,-հավելեց ծրագրի ղեկավարը:


 

Նորություններ

16.09.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Լոռու մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկումները: Մշտադիտարկումների համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների... 16.09.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Շիրակում մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկումները: Մշտադիտարկումների համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների... 05.09.2021 Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները վերազինվել են համակարգչային սարքավորումներով Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ և ԿԳՄՍ նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոնի աջակցությամբ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում երեք փուլերով իրականացվում էլ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համակարգչային սարքավորումների վերազինում կարիքների գնահատման հիման վրա:Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի ընթացքում տվյալ գործողության շրջանակներում...