Նորություններ

Միկրոծրագրերի իրականացման համատեքստում ամփոփվել է տվյալների հավաքագրումը

18.12.2020

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում ամփոփվել է տվյալների հավաքագրումը ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում 2015-2020 թվականների ընթացքում «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի արդյունքում հիմնված նախակրթարանների վերաբերյալ: Տվյալների հավաքագրումը իրականացվել է ՀՀ բոլոր մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչությունների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում: Իրականացվել է տվյալների հավաքագրում ոչ միայն 2020 թվականի ընթացքում հիմնված նախակրթարանների վերաբերյալ, այլև 2015-2020 թվականների ընթացքում յուրաքանչյուր մարզում հիմնված նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության և դրանցից յուրաքանչյուրում ընդգրկված երեխաների թվի, տարիքի և սեռի վերաբերյալ: Ստացված տեղեկություններն ամփոփվել և արվել են համապատասխան վերլուծություններ: Ըստ ամփոփված տեղեկատվության 2020 թվականի ընթացքում հիմնված բոլոր 21 նախակրթարանները բնականոն գործում են և դրանցում փաստացի ներգրավված են 457 նախադպրոցական տարիքի երեխաներ (250 տղա և 207 աղջիկ):
Փաստենք, որ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը տվյալների հավաքագրում իրանացրել է յուրաքանչյուր տարի՝ 2015 թվականից սկսած, հետևաբար ՝ ընդհանուր վերլուծության արդյունքում ներկայացնում ենք, որ ստեղծված 136 նախակրթարաններից 128 հիմնվել են դպրոցների հենքի վրա, իսկ ութը՝ մանկապարտեզների: Վերոնշյալ ժամանակահատվածում ստեղծված նախակրթարաններում փաստացի ներգրավված են 13580 նախադպրոցական տարիքի երեխաներ (7052 տղա և 6528 աղջիկ):
Հավելենք, որ ծրագրի շրջանակներում 2015-2020 թվականների ընթացքում վերապատրաստվել են 136 նախակրթարաններում ընդգրկված 258 դաստիարակներ:
Հիշեցնենք, որ ստեղծվող նախակրթարաններում իրականացվել են համապատասխան տարածքների բարեկարգման, գույքով համալրման աշխատանքներ, ձեռք են բերվել անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութեր, խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ և այլն: Միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքին անդրադարձը հասանելի է նաև ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի կայքում տեղ գտած հրապարակումներում:
Ստեղծված նախակրթարաններում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նախադպրոցական տարիքի երեխաների արդյունավետ նախապատրաստմանը տարրական կրթությանը:

 

Նորություններ

16.09.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Լոռու մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկումները: Մշտադիտարկումների համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների... 16.09.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Շիրակում մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկումները: Մշտադիտարկումների համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների... 05.09.2021 Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները վերազինվել են համակարգչային սարքավորումներով Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ և ԿԳՄՍ նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոնի աջակցությամբ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում երեք փուլերով իրականացվում էլ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համակարգչային սարքավորումների վերազինում կարիքների գնահատման հիման վրա:Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի ընթացքում տվյալ գործողության շրջանակներում...