Նորություններ

Շարունակական համագործակցություն ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ–ի միջև

01.03.2017

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի (ԵՊԲՀ) և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ     ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոնի>> միջև ստորագրվեց Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ֆինանսավորվող դրամաշնորհային պայմանագիրը: Այդ պայմանագրով հիմք դրվեց ԵՊԲՀ-ում իր տեսակի մեջ եզակի <<Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի>>ստեղծմանը: Դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացավ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում, երբ 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով: Արդյունքում ստեղծվեց <<Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնը>>, հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ վերակենդանացում, վիրաբուժություն, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, թերապիա: Այսօր սիմուլյացիոն կենտրոնը համալրված է համապատասխան մուլյաժներով, շարժասարքերով և կրթական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով և կահույքով: Այն հնարավորություններ է ստեղծում ԵՊԲՀ կրթական գործընթացում կիրառել հիվանդության ընթացքի և դիֆերենցիալ ախտորոշման ուսուցման համար համակարգչային ծրագրեր և հեռավար ուսուցման տարրեր: Կենտրոնի միջոցով նաև բուհի կրթական համակարգում ներդրվեց բժշկական կրթության նոր մեթոդ՝ սիմուլյացիոն ուսուցում, որը հնարավորություն է տալիս ակնհայտորեն բարելավել ուսանողների գործնական հմտությունները և նվազեցնել բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում: Կենտրոնի բացման արարողությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականի դեկտեմբերին: Դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծված ենթակառուցվածքներն այսօր էլ օգտագործվում են գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ տեսական և գործնական պարապմունքների անցկացման նպատակով: Այսօր Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնից կիսամյակի ընթացքում օգտվում են շուրջ 2633 ուսանողներ: 2015-2016 ուստարում սիմուլյացիոն կենտրոնում անցկացվել է գործնական հմտությունների դիֆերենցիալ ստուգման փուլը՝ երեք առարկաներից՝ վիրաբուժություն, մանկաբարձություն - գինեկոլոգիա, թերապիա: Կենտրոնը համագործակցություն է ծավալում այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Մոսկվայի Սեչենովի անվան պետական բժշկական համալսարանը և <<ՌՈՍՈՄԵԴ>> Բժշկական սիմուլյացիոն կրթության ռուսաստանյան ընկերությունը: Սիմուլյացիոն կենտրոնում իրականացվում են նաև բժշկական կրթության նորարարական մեթոդաբանության մասնագիտական վերապատրաստումներ: Մասնավորապես, կենտրոնում վերապատրաստվել են Մուրացան բժշկական համալիրի 214 բուժքույրեր: Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի արդյունավետ գործունեությունը խթան հանդիսացավ ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի միջև նոր համագործակցության: 2015 թվականի դեկտեմբերին մեկնարկեցին <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման աշխատանքները <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում ստացված ՆՄՀ դրամաշնորհով: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում այսօր ընթացքում են <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման աշխատանքները: Նոր կենտրոնը հագեցած կլինի գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մոդելներով, սիմուլյատորներով և ծախսանյութերի պաշարով: Արդեն ավարտվել է կենտրոնի համար նախատեսված տարածքի վերակառուցման ու վերանորոգման աշխատանքների նախագծումը: Ձեռք է բերվել անհրաժեշտ կահույքը և համակարգչային տեխնիկան: Մեկնարկել են վերանորոգման աշխատանքները: Ընթացքում է ստոմատոլոգիական վարժասարքերի և ծախսանյութերի ձեռքբերման գործընթացը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև չորս մասնագիտական առարկաներից՝ մանկական, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի հայալեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում, կազմում և տպագրում: ՆՄՀ դրամաշնորհով հիմնված նմանատիպ կենտրոնները նպաստում են կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը և զարգացնում ուսանողների գործնական հմտությունները՝ նվազագույնի հասցնելով բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:  

Նորություններ

28.04.2024 ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր: Մասնագիտական թիմն իրականացնելու է դեղերի և հանքանյութերի փորձաքննություն: Հիշեցնենք, որ նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակում 2021թվականին : Ժամանակակից վերլուծական սարքավորումներով համալրված գիտաուսումնական կենտրոնի գործունեությունը և դրա հենքի վրա... 23.04.2024 ԵՊՀ-ն՝ «Գիտություն» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծված ենթակառուցվածքները ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովի շրջանակում անցկացվեց «Գիտություն» ցուցահանդեսը՝ մեկ հարթակում համախմբելով գիտական կազմակերպությունների, ՀՀ պետական բուհերի ներկայացուցիչներին, կրթության և գիտության ոլորտում ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ԳԱԱ գործընկերներին: ԵՊՀ-ն նույնպես մասնակցեց ցուցահանդեսին՝ առանձին տաղավարով ներկայացնելով բուհի գիտական գործունեությունը, կրթական ծրագրերը: Ցուցահանդեսին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանը։ Նա... 19.04.2024 Աշխատանքային այց Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում Ապրիլի 19-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում : Այցի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցը ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող վերանորոգման ծրագրում...