Նորություններ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ - ԵՊՀ արդյունավետ համագործակցությունը շարունակվում է

01.03.2017

     Երևանի պետական համալսարանի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով:Նորարարական մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) փորձնական փուլի շրջանակներում, ԵՊՀ-ում դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծվեց Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը, որն այսօր էլ արդյունավետորեն գործող կենտրոններից մեկն է բուհում: ԵՊՀ դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ փորձնական փուլում իրականացվող 5 կոնսորցիում ծրագրերից մեկն էր և իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, Գենտի համալսարանի <<Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտ>> աջակցության կենտրոնի և <<Saki & Sons>> ՓԲԸ-ի գործընկերությամբ: Դրամաշնորհային ծրագրի արդյունավետ իրականացման արդյունքում ստեղծվեց համապատասխան գույքով ու սարքավորումներով հագեցված Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը: Կենտրոնի լաբորատորիաները հագեցած են գերժամանակակից սարքավորումներով: Դրանցից մեկը սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակն է, որը թույլ է տալիս օբյեկտը խոշորացնել մինչև 100.000 անգամ, ինչպես նաև կատարել քիմիական տարրերի միկրոանալիզ: Կենտրոնը ձեռք է բերել նաև «FT-IR» սպեկտրոսկոպ, որի միջոցով իրականացվում են անհայտ միացությունների նույնականացում ինֆրակարմիր ճառագայթների տիրույթում: Ստեղծվել են նաև ԴՆԹ անջատման և ԴՆԹ հաջորդականության վերծանման լաբորատորիաներ, որոնցում իր կարևոր նշանակությունն ունի ԴՆԹ սեքվենավորման սարքը:
    Կենտրոնի առաքելությունը կրթության, գիտության և արտադրության միջև կամուրջներ ստեղծելն է՝ հիմք ընդունելով կրթության կազմակերպման և գիտական հետազոտությունների իրականացման միջազգային արդիական փորձն ու մոտեցումները: Նշենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի կարևոր բաղադրիչ էր նաև կրթական բովանդակության ստեղծումը: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրն ամփոփվել է 2015-ին, բայց ծրագրի ավարտից հետո էլ Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը պատրաստում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան մագիստրոսական ծրագրերով մասնագետներ «Կիրառական կենսաբանություն» և «Կենսահնագիտություն» ուղղություններով: Կրթական այդ ծրագրերի կառուցվածքն ու բովանդակությունը մշակվել են <<Երևանի պետական համալսարանում կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Կենտրոնը համալրվել է նաև տպագիր և էլեկտրոնային արդի գրականությամբ: Այսօր էլ կենտրոնի գործունեությունը իրականացվում է ըստ 2015-2020 ռազմավարական ծրագրի և դրա ժամանակացույցի: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում կենտրոնը համագործակցում է այնպիսի ազգային և միջազգային ինստիտուտների, համալսարանների, կենտրոնների, արտադրությունների հետ, ինչպիսիք են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտը, «Սեմինա կոնսալտինգ», «Զորահ Վայնս» խորհրդատվական, խաղողագործական և գինեգործական ընկերությունները, Գերմանիայի Տյուբինգենի, Բելգիայի Գենտի, Իռլանդիայի Դուբլինի համալսարանները, Ավստրալիայի հնագույն ԴՆԹ-ի ուսումնասիրության կենտրոնը, Մասաչուսեթսի համալսարանը և Հռոմի կենտրոնական «Լա Սապիենցա» համալսարանը: Կենտրոնում իրականացվում են ինչպես կիրառական, այնպես էլ հիմնարար հետազոտություններ: Այստեղ իրականացվում են նաև դիպլոմային, մագիստրոսական և թեկնածուական ատենախոսությունների շրջանակներում անհրաժեշտ փորձարարական աշխատանքներ: Այսօր էլ կենտրոնից ամսական օգտվում է միջինում 86 ուսանող: Կենտրոնում կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների համար: Հարկ է նշել, որ ԵՊՀ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակել է նաև ՆՄՀ հաջորդ փուլում, մասնավորապես՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, երբ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՆՄՀ դրամաշնորհներ տրամադրվեցին 6 բուհերի: ԵՊՀ-ում ընթացքում է <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի>> ստեղծումը, որը թույլ կտա ոչ միայն բարձր մակարդակով իրականացնելու ուսումնական ծրագրերն ու գործնական պարապմունքները, այլև ծավալելու ձեռնարկատիրական գործունեություն: Ծրագրի մեկնարկից մեկ տարի անց արդեն ամփոփվել է դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլը, ավարտվել է կենտրոնի վերանորոգումն ու տեխնիկական զինումը, ձեռք են բերվել լաբորատոր սարքավորումները: Առաջիկայում նախատեսվում է այդ նորագույն մանրէաբանական սարքավորումների կիրառում մագիստրոսական ու ասպիրանտական գիտահետազոտական աշխատանքներում: Այս կենտրոնի ստեղծումը ևս կնպաստի ոլորտի հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների արդիականացմանը, նոր մանրէաբանական տեխնոլոգիաների մասնավորապես՝ գարեջրի, կաթնամթերքի, գինու և այլ արտադրություններում մշակմանն ու ներդրմանը, օրգանական թափոններից կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակմանը: Բուհն արդեն իսկ քննարկում է հնարավոր համագործակցության ծրագրեր տեղական և արտասահմանյան մի շարք կազմակերպությունների հետ, առկա են նաև համագործակցության շուրջ նախնական համաձայնություններ: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շարունակական համագործակցության արդյունքում ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այսպիսի կենտրոնները մոտ ապագայում որակի նոր չափանիշ կդառնան տվյալ բնագավառի համար:

 


 

Նորություններ

28.04.2024 ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր: Մասնագիտական թիմն իրականացնելու է դեղերի և հանքանյութերի փորձաքննություն: Հիշեցնենք, որ նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակում 2021թվականին : Ժամանակակից վերլուծական սարքավորումներով համալրված գիտաուսումնական կենտրոնի գործունեությունը և դրա հենքի վրա... 23.04.2024 ԵՊՀ-ն՝ «Գիտություն» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծված ենթակառուցվածքները ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովի շրջանակում անցկացվեց «Գիտություն» ցուցահանդեսը՝ մեկ հարթակում համախմբելով գիտական կազմակերպությունների, ՀՀ պետական բուհերի ներկայացուցիչներին, կրթության և գիտության ոլորտում ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ԳԱԱ գործընկերներին: ԵՊՀ-ն նույնպես մասնակցեց ցուցահանդեսին՝ առանձին տաղավարով ներկայացնելով բուհի գիտական գործունեությունը, կրթական ծրագրերը: Ցուցահանդեսին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանը։ Նա... 19.04.2024 Աշխատանքային այց Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում Ապրիլի 19-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում : Այցի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցը ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող վերանորոգման ծրագրում...