Նորություններ

Հանրային խորհրդակցություն ՝ ՙԿրթության բարելավում՚ ծրագրի շրջանակներում

16.06.2016

 Հունիսի 14-ին Երևանի թիվ 16 ավագ դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցավ հանրային խորհրդակցություն, որի նպատակը ՙԿրթության բարելավում՚ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Կրթական տեխնոլոգիական ազգային կենտրոնի /ԿՏԱԿ/ շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների համար մշակված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացումն էր: Խորհրդակցությանը ներկա էին դպրոցի անձնակազմը, համայնքի բնակիչներ, ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներ:
Կարևորելով հանրային խորհրդակցության նշանակությունը և արդյունավետ քննարկում մաղթելով մասնակիցներին՝ թիվ 16 ավագ դպրոցի տնօրեն Ա. Կիրակոսյանը հանդես եկավ բացման խոսքով: Տնօրենը ներկայացրեց հանրային խորհրդակցության նպատակն ու շեշտեց նախատեսվող աշխատանքների անհրաժեշտությունը:
«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ՙԿրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի շենքի հիմնանորոգման և սեյսմակայունության բարձրացում՚ ծրագրի համար կազմված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը /ԲՍԿՊ/ ներկայացրեց «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի բնապահպան խորհրդատու Քրիստինե Սահակյանը: Կարևորելով հանրային խորհրդակցության նպատակը «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող գործողությունների համատեքստում՝ բնապահպանը ներկայացրեց ԿՏԱԿ շենքի հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, դրանց կանխման, հնարավորինս մեղմացման և մշտադիտարկման հիմնական միջոցառումները: Ընդգծելով ծրագրի նախապատրաստման և նախագծերի մշակման ընթացքում բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրությունների կարևորությունը՝ նա հավելեց, որ այդ հնարավոր ազդեցությունները կրում են ժամանակավոր բնույթ և հիմնականում կանխատեսվում են շինարարության փուլում: Ընդհանուր առմամբ ակնկալվում է, որ շինարարական և վերականգնման աշխատանքների հետ կապված շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունները կլինեն փոքրածավալ, կարճաժամկետ և տեղայնացված:
Հավելենք, որ ԲՍԿՊ-ն մշակվել է ՀՀ օրենսդրության և ՙԿրթության բարելավում՚ /ԿԲ/ ծրագրի գործառնական քաղաքականության պահանջներին համահունչ:
ՙՇինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում համապատասխանությունը բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանների պահանջներին հնարավորություն կտա կանխարգելելու կամ նվազագույնի հասցնելու հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունները: Դրանք հնարավոր է կանխել կամ նվազեցնել նաև շինարարական լավ պարկտիկայի արդյունքում՚, - նշեց Ք. Սահակյանը:
Հանդիպման մասնակիցների կողմից հնչեցին մի շարք հարցեր բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ: Բարձրացված հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:
Նշվեց նաև, որ ըստ նախագծի շինարարական աշխատանքների տեվողությունը կազմում է 12 ամիս: Նախատեսվում է իրականացնել ԿՏԱԿ ողջ տարածքի բարելավում: Աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շինարարական տարածքի ցանկապատում, նախազգուշացնող նշանների տեղադրում և տարածքի վերահսկողություն:
Հավելենք, որ «Կրթության բարելավում» ծրագիրն (ԿԲ) ուղղված է Հայաստանի տարբեր շրջաններում ընտրված դպրոցների ենթակառուցվածքների վերականգնմանն ու բարելավմանը, ինչն իր հերթին թույլ կտա բարելավել կրթական ծառայությունների որակը և նվազեցնել շահագործման և պահպանման ծախսերը:
Ծրագրի արդյունքում ակնկալվող ընդհանուր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները կլինեն երկարաժամկետ` նպաստելով ծրագրի սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքներում սոցիալական և տնտեսական օգուտների ավելացմանը:
Հարկ է նշել, որ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը պատասխանատու կլինի նաև ԲՍԿՊ-ով նախատեսված միջոցառումների իրականացման գործընթացի մոնիթորինգի համար:

 

Նորություններ

28.03.2024 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման Մարմին հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2024 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2023 թվականի դեկտեմբերից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2023 թվականի դեկտեմբերին ՀՀ թվով 9 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է ներկայացվել... 22.03.2024 Աշխատանքային այց Աշտարակի և Արտաշատի ավագ դպրոցներում Մարտի 22-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում : Այցերի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցները ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների... 20.03.2024 Աշխատանքային այցեր մայրաքաղաքի հիմնական դպրոցներում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իր աշխատանքներն է շարունակում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչը: Այդ համատեքստում ենթաբաղադրիչի աշխատակիցները կարիքների գնահատման, տարածքի ուսումնասիրման և իրազեկման գործողությունների կազմակերպման նպատակով մարտի 5-ից 20-ը աշխատանքային այցեր են իրականացրել Երևանի ուսումնական...