Նորություններ

ՙԿրթության բարելավում՚ վարկային ծրագիր. աշխատաժողովն ամփոփել է արդյունքները

14.03.2016

 ՙԿրթության բարելավում՚ վարկային ծրագիր. աշխատաժողովն ամփոփել է արդյունքները

Մարտի 11-12-ին Ծաղկաձորում  տեղի ոնեցավ հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի կարիքների գնահատման հետազոտության քննարկմանը նվիրված երկօրյա  աշխատաժողովը, որը կազմակերպվել  էր  ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը` «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակում:                                         

ՙԿրթության բարելավում՚  ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների հիմնական նպատակը  հանրակրթության բովանդակության արդիականացումն է, ինչը նախատեսվում է ապահովել պետական կրթակարգի, չափորոշչի, առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման և ներդրման միջոցով:Կարևորելով աշխատաժողովի նշանակությունը և արդյունավետ աշխատանք մաղթելով աշխատաժողովի մասնակիցներին, բացման խոսքում  ՀՀ ԿԳՆ նախարար Լևոն Մկրտչյանը  շեշտեց , որ կրթության ոլորտում ցանկացած հետազոտություն պետք է նպաստի համակարգում որակական փոփոխությունների ապահովմանը: «Կրթական համակարգի բարեփոխումները երկու կարևոր նպատակի են միտված՝ որակի և համապատասխանության ապահովմանը: Կրթական բարեփոխումների ու որակի խնդիրը պետք է դիտարկել ամբողջական շղթայի մեջ: Կրթական ընդհանուր շղթայի մեջ երկու կարևոր օղակ այսօր չի կարողանում ինքնահաստատվել և կյանք մտնել՝ դրանցից առաջինը հանրակրթության ոլորտում ավագ դպրոցն է և բարձրագույն կրթության ոլորտում՝ մագիստարատուրան: Ավագ դպրոցներն իրենց բովանդակությամբ պետք է դառնային գերեզանցության կենտրոններ, որտեղ աշակերտը կստանար նախամասնագիտական հստակ կողմնորոշում՚- նշեց նախարարաը` հավելով, որ   «Գերազանցության գաղափարը՚, որը դրված էր ավագ դպրոցի ստեղծման հիմքում, չի իրագործվել, արդյունքում  այն բերել է կրթական համակարգի ընդհանուր շղթայի խաթարման և կատարված  հետազոտական աշխատանքն անպայման պետք է նպաստի կրթական ընդհանուր շղթայի  ներդաշնակ աշխատանքին:

Աշխատաժողովի մասնակիցները փաստում էին, որ  մեր կրթական համակարգն  իր ձևով պետք է համապատասխանի եվրոպական և առաջադեմ միջազգային կրթական չափանիշներին՝ ընդունելի և ընթեռնելի լինի միջազգային կրթական  ընդհանուր համակարգի մեջ: Քննարկման առարկան միտված էր առավել կարևոր բաղաղրիչի՝ կրթության բովանդակության որակի ապահովման  խնդրին: Մասնակիցները միակարծիք էին, որ ձևը, կաղապարը  ներմուծելով՝ և  դրա մեջ չդնելով որակ,  աշխատանքը կորցնում է իր հիմնական նպատակը: Որակի և համապատասխանության հավասարակշռության  խնդիրը  մեր հիմնական ուղենիշն պետք է լինի կրթության ոլորտում: ԱԺ պատգամավոր, <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության նախագահ Ռուզաննա Մուրադյանի խոսքով այս տարիների ընթացքում որոշ գործոններով պայմանավորված՝ սկզբնական փուլում կրթական ոլորտը  ունեցել է բովանդակային կորուստներ: ՙՀիմա մենք արդեն հասել ենք մի փուլի, երբ  բարեփոխումների կառուցվածքը՝ հիմնական կմախքը, արդեն կա, ու պետք է դրա մեջ լուրջ բովանդակություն դնել, ավագ դպրոցի բարեփոխումն այն անկյունաքարն է, որը կարող է կարգավորել կրթության ամբողջական համակարգը և ուրվագծել կրթական համակարգի հեռանկարը,՚ - նշեց ԱԺ պատգամավորը: Կրթական ծրագրերի կենտրոնի  ենթաբաղադրիչի ղեկավար Կարեն Մելքոնյանը փաստեց. ՙԿարիքների գնահատման հետազոտությունը  պետք է հիմք հանդիսանա հանրակրթության ոլորտում անհրաժեշտ փոփոխություններ նախաձեռնելու և համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար: <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի  աշխատանքները ուղղված են մեկ նպատակի` հանրակրթության բովանդակությանն առնչվող  նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի` հանրակրթության պետական կրթակարգի, հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայմանը և ներդրմանը, ինչը կապահովի ամբողջ կրթական գործընթացի բարելավումը՚: Այսպիսով՝ կրթության բովանդակության վերանայումը և համապատասխանեցումը  արդի զարգացումներին  դարձել է առաջնահերթ խնդիր:  

Նորություններ

28.03.2024 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման Մարմին հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2024 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2023 թվականի դեկտեմբերից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2023 թվականի դեկտեմբերին ՀՀ թվով 9 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է ներկայացվել... 22.03.2024 Աշխատանքային այց Աշտարակի և Արտաշատի ավագ դպրոցներում Մարտի 22-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում : Այցերի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցները ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների... 20.03.2024 Աշխատանքային այցեր մայրաքաղաքի հիմնական դպրոցներում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իր աշխատանքներն է շարունակում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչը: Այդ համատեքստում ենթաբաղադրիչի աշխատակիցները կարիքների գնահատման, տարածքի ուսումնասիրման և իրազեկման գործողությունների կազմակերպման նպատակով մարտի 5-ից 20-ը աշխատանքային այցեր են իրականացրել Երևանի ուսումնական...