Նորություններ

ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում որակի ներքին ապահովման հիմնահարցերին նվիրված սեմինար Աղվերանում

15.12.2015

test test test

Կրթության որակ և համապատասխանություն երկրորդ ծրագրի շրջանակներում մարտի 1-ից 3-ը Աղվերանում կազմակերպվեց «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում» սեմինար վերապատրաստում` «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի, Նիդերլանդների և Ֆլանդրիայի հավատարմագրման կազմակերպությունը (NVAO` Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) ներկայացնող խորհրդատուների, բուհերի, ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի համապատասխան մասնագետների մասնակցությամբ: Եռօրյա սեմինարների շարքով մեկնարկվեց 6 պետական և 2 ոչ պետական բուհերի հավատարմագրելու գործընթացը: Այդ բուհերն են Երևանի պետական համալսարանը (ԵՊՀ), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը (ԵՊԲՀ), Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը (ՀՊՃՀ), Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը, Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիան, Երևանի Հյուսիսային Համալսարանը և Երևանի “Գլաձոր” համալսարանը:
Հավատարմագրման գործընթացն իրականացնելու է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը, իսկ 3 բուհերի (ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՃՀ) հավատարմագրման աշխատանքներին մասնակցելու և համակարգելու է նաև NVAO-ն:
Սեմինարների շարքը միտված էր առավել մանրամասն ներկայացնելու հավատարմագրման էությունը, կրթության որակի ներքին ապահովման մեխանիզմները: Այս նպատակով մասնագետները վարեցին աշխատաժողովներ, քննարկեցին և ծանոթացրեցին կրթության որակի ապահովման լավագույն փորձին, ինքնավերլուծության իրականացման մեխանիզմներին, հավատարմագրման հիմնական հասկացություններին և այլն:
Սեմինարին բացման խոսք ասաց ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը: Նա կարևորեց հավատարմագրման գործընթացի մեկնարկը և որակեց այն որպես կրթության որակի շարունակական բարելավման անհրաժեշտ քայլ: ՈԱԱԿ տնօրեն Ռ. Թոփչյանը և NVAO-ի ներկայացուցիչ Միշել Վերան ներկայացրին ARQATA ծրագիրը (www.anqa.am/arqata), որի շրջանակում շուրջ 2 տարի համատեղ իրականացվելու է նշված երեք բուհերի (ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՃՀ) հավատարմագրման գործընթացը: Այդպիսով NVAO-ն նախապատրաստելու է ՈԱԱԿ-ին միջազգային հավատարմագրման համար:
Միշել Վերան, դիմելով բուհերի ներկայացուցիչներին, նշեց. «Հավատարմագրումը բյուրոկրատական գործընթաց չէ, երկար զեկույցներ չեն, որոնք ոչ ոք չի կարդալու: Մենք ուզում ենք սկսել գործընթաց, որի միջոցով կրթության որակը կբարելավվի՝ համապատասխանելով ձեր նպատակներին»:
Սեմինարի առաջին օրը ՀՊՃՀ ներկայացուցիչ Էդուարդ Հակոբյանը ներկայացրեց փորձագիտական գնահատման արդյունքում ձևավորված որակի ներքին ապահովման փորձի օրինակը ՀՀ-ում: Այնուհետև մասնակիցները բաժանվեցին երեք խմբերի և NVAO-ի ներկայացուցիչներ Հիլչե Բըլգլըրը, Իվոն Իփինկը և Իրմա Ֆրանսեն անցկացրին սեմինարներ որակի ներքին ապահովման վերաբերյալ: Օրվա երկրորդ կեսին ՈԱԱԿ տնօրեն Ռ. Թոփչյանը և NVAO-ի ներկայացուցիչ Իրմա Ֆրանսենը ներկայացրին որակի ապահովման տերմինաբանության առաջին մասը՝ «Սկզբունքներ, չափանիշներ և չափորոշիչներ»:
Սեմնարի երկրորդ օրը մասնակիցները ծանոթացան գնահատման տարբեր մեկնաբանություններին, որակի ներքին ապահովման լավագույն փորձին, մասնագիտության կրթական ծրագրերի գնահատման մեխանիզմներին:
Սեմինարի վերջին օրը մասնակիցները վերապատրաստվեցին ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության իրականացման թեմայով, ինչպես նաև շարունակեցին ծանոթանալ որակի ապահովման հիմնական տերմինաբանությանը: 

Նորություններ

27.05.2024 Իրականացվել են ստուգայցեր հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը ›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում ՀՀ մարզերում հիմնանորոգվող թվով երեք ավագ դպրոցներում իրականացվել են ստուգայցեր ԿԾԿ ԾԻԳ-ի բնապահպան-խորհրդատուի կողմից: 2024թ.-ի մայիսին Ա. Կարապետյանը իրականացրել է ընտրանքային տեղային մոնիթորինգներ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում, ինչպես նաև եղել է մայրաքաղաքի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ... 22.05.2024 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով:Մայիսի 22-ին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Կոտայքի և Լոռու մարզերի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ, որի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում նախակրթարանների հիմնման... 19.05.2024 ԵՊՀ-ն՝ « ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծվող Օպտիկական միկրոհամակարգերի կենտրոնը Մայիսի 16-ին ԵՊՀ-ում անցկացվեց «ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսը՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 105-ամյակին: Ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ համախմբեց դիմորդներին, ուսանողներին, շրջանավարտներին, համալսարանական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներին և գործատուներին։ «ԲանՈՒԳործ»-ի շրջանակում դիմորդները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու մրցունակ կրթական ծրագրերին, ուսանողները` հանդիպելու իրենց ապագա գործատուներին, իսկ գործատուները՝ ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու...