Հայտարարություններ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 1 Մրցութային փաստաթղթերի Ապրանքների գնում

12.04.2024

 

Ծրագիր՝ Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Ծրագրի ՆՀ՝ P130182
Վարկ No. 9389-ԱՄ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՈՒՄ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԵՎ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՄԳ No` AF EIP NCB-1.5.3.2

Համակարգչային սարքավորումների և պարագաների գնում ՀՀ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի դպրոցների համար, ԱՄԳ NO` AF EIP NCB-1.5.3.2 մրցութային փաստաթղթում կատարվել է հետևյալ փոփոխությունները.
1. «Բաժին III – Գնահատման և որակավորման չափանիշների» «Մրցույթի մասնակցի որակավորում (ՀՄՄ 34)» կետի «Որակավորման պահանջներ (ՀՄՄ 34.1)» ենթակետի «Ֆինանսական կարողություններ» բաժնում ավելացվել է հետևյալ պարբերությունը.
Մեկից ավելի չափաբաժիններում որակավորվելու համար մրցույթի մասնակիցը պետք է բավարարի Հայտում ներկայացված միասնական որակավորման պահանջներին:

2. «Բաժին IX. Պայմանագրի հատուկ պայմաններ»-ի «ՊԸՊ 28.3» - առաջին նախադասությունը խմբագրվել է հետևյալ կերպ.

Երաշխիքի վավերականության ժամկետը՝ ինչպես նշված է Պահանջների ցանկի (Բաժին VII) «3. Տեխնիկական հատկորոշիչներ» բաժնում (ըստ յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի):

 

Նորություններ

28.04.2024 ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր: Մասնագիտական թիմն իրականացնելու է դեղերի և հանքանյութերի փորձաքննություն: Հիշեցնենք, որ նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակում 2021թվականին : Ժամանակակից վերլուծական սարքավորումներով համալրված գիտաուսումնական կենտրոնի գործունեությունը և դրա հենքի վրա... 23.04.2024 ԵՊՀ-ն՝ «Գիտություն» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծված ենթակառուցվածքները ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովի շրջանակում անցկացվեց «Գիտություն» ցուցահանդեսը՝ մեկ հարթակում համախմբելով գիտական կազմակերպությունների, ՀՀ պետական բուհերի ներկայացուցիչներին, կրթության և գիտության ոլորտում ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ԳԱԱ գործընկերներին: ԵՊՀ-ն նույնպես մասնակցեց ցուցահանդեսին՝ առանձին տաղավարով ներկայացնելով բուհի գիտական գործունեությունը, կրթական ծրագրերը: Ցուցահանդեսին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանը։ Նա... 19.04.2024 Աշխատանքային այց Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում Ապրիլի 19-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում : Այցի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցը ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող վերանորոգման ծրագրում...