Հայտարարություններ

Գնանշման ներկայացման հրավեր Ոչ-խորհդատվական ծառայությունների գնում

13.04.2023

Ծրագրի անվանումը` Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Ֆինանսավորման աղբյուրը` ՎԱՐԿ No. 9389-ԱՄ
Պայմանագրի անվանումը` ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների աշխարհագրության լաբորատորիաների համար քարտեզների

տպագրության ծառայությունների գնում
Գնորդը՝ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ
Փաթեթ No`  AF EIP SH-1.5.1.1-1
Ամսաթիվը` 12 Ապրիլ 2023թ.
Հարգելի Մատակարար,
1. Դուք հրավիրվում եք ներկայացնելու գնային առաջարկ ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների աշխարհագրության
լաբորատորիաների համար քարտեզների տպագրության ծառայությունների գնման մրցույթին: Անհրաժեշտ ոչ-
խորհդատվական ծառայությունների ցանկը՝ նրանց համապատասխան տեխնիկական հատկորոշիչներով ներկայացված է
Հավելված 1.1-ում։
2. Անհրաժեշտ է գնային առաջարկ ներկայացնել սույն հրավերում նշված բոլոր ոչ-խորհդատվական ծառայությունների
համար: Գնային առաջարկները կգնահատվեն բոլոր տողերի համար միասին, և պայմանագիրը կշնորհվի այն
կազմակերպությանը, որը կառաջարկի ամենացածր գնահատված ընդհանուր գինը՝ բոլոր տողերի համար։
3. Մրցույթի մասնակիցները իրենց առաջարկները պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների
Armeps ( www.armeps.am ) համակարգի միջոցով մինչև 2023թ-ի ապրիլի 26-ը, ժամը 12:00-ը: Հայտը
ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և
ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ
մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:
4. Ձեր հայտը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով: Գնային առաջարկի հետ միասին պետք է ներկայացվեն նշված
յուրաքանչյուր տողի վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր, կատալոգներ և այլ տեղեկատվություն առաջարկված
յուրաքանչյուր տողի մասին:
5. Ձեր առաջարկ/ներ/ը պետք է ներկայացվի համաձայն հետևյալ հրահանգների և կցվող Պայմանագրի: Կցված
«Ծառայությունների Մատուցման պայմանները» հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մաս:
(i) Գներ: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով պայմանագրի ընդհանուր արժեքի համար` վերջնական նշանավայր
(համաձայն Հավելված 1.2-ի) մատակարարման պայմանով, որը կներառի բոլոր հարկերը, ավելացված արժեքի հարկը,
մաքսային ծախսերը, տեղափոխման և ապահովագրության ծախսերը, բեռնելու և բեռնաթափելու ծախսերը:
(ii) Առաջարկների գնահատում: Տեխնիկական հատկորոշիչներին էականորեն համապատասխանող առաջարկները
կգնահատվեն վերջնական նշանավայրում ընդհանուր գնի համեմատության միջոցով՝ համաձայն վերը նշված կետ 2-ի:
Առաջարկների գնահատման ժամանակ Գնորդը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի գնահատված գինը` կատարելով
ցանկացած թվաբանական սխալների ուղղում՝ հետևյալ կարգով.
(ա) եթե անհամապատասխանություն կա թվերով և բառերով արտահայտված արժեքների միջև, ապա որոշիչ
կլինի բառերով արտահայտվածը;
(բ) միավոր գնի և դրա ու քանակի արտադրյալի արդյունքում ստացված ընդհանուր գումարի միջև
անհամապատասխանության դեպքում որոշիչ կլինի առաջարկված միավոր գինը;
(գ) եթե Մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ուղղումը, ապա նրա առաջարկը մերժվում է:

(iii) Գնման պատվերի/պայմանագրի շնորհում: Պայմանագիրը կշնորհվի այն մասնակցին, որի գնահատված գինը կլինի
նվազագույնը, և որը կհամապատասխանի Գնորդի կողմից սահմանված տեխնիկական և ֆինանսական
կարողություններին: Հաղթող մասնակիցը Պայմանագիր կստորագրի համաձայն կցված պայմանագրի ձևի և մատուցման
պայմանների։
(iv) Առաջարկի վավերականությունը: Ձեր առաջարկ/ներ/ը ուժի մեջ պետք է լինի քառասունհինգ /45/ օրվա
ընթացքում՝ սկսած առաջարկ/ներ/ի ներկայացման վերջնաժամկետից, ինչպես նշված է Առաջարկների ներկայացման
հրավերի կետ 3-ում:
6. Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ`
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ
0070, Երևան, Վրացյան 73
Հեռախոս՝ (+374 10) 57-56-90—29
Ֆաքս՝ (+374 10) 55-97-50
Էլ. փոստ՝ info@cfep. am
7. Ստուգումներ և աուդիտ
7.1 Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք համապատասխանում են
նշանավայրում կիրառվող օրենքներին:
7.2 Բանկը իրավունք ունի պահանջել Մատակարարից, նրա ենթակապալառուներից և խորհրդատուներից թույլ տալ
Բանկին ստուգել իրենց հաշիվներն ու հաշվապահությունը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր կապված մրցութային
գործընթացի և պայմանագրի իրականացման հետ և աուդիտ անցկացնել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորական
կազմակերպության կողմից: Մատակարարի և նրա ենթակապալառուների ու խորհրդատուների ուշադրությունը պետք է
հրավիրել Պայմանագրի ձևի 5-րդ կետին` «Խարդախություն և կորուպցիա», որը, մասնավորապես, ապահովում է, որ
բոլոր այն գործողությունները, որոնք  նպատակ ունեն նյութապես խոչընդոտել Համաշխարհային Բանկի  ստուգման  և
աուդիտի իրավունքներին, համարվում են արգելված և կարող են հանդիսանալ պայմանագրի դադարեցման պատճառ
(ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի պատժամիջոցների կիրառման ընթացակարգերի համաձայն ոչ իրավասու
սահմանելու պատճառ): 

Հավելված 1.1,1.2,2,2.1,2.2,Ծառայությունների մատուցման   պայմաններ

Նորություններ

26.02.2024 Համաշխարհային բանկի թիմը Կրթական ծրագրերի կենտրոնի աշխատակիցների հետ ամփոփել է մայրաքաղաքային և մարզային այցերը Փետրվարի 23-ին Հայաստան այցի շրջանակում Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը ամփոփիչ հանդիպում է ունեցել ՀՀ ԿԳՄՍՆ ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցների հետ: Առաքելության կազմում էին Առաջադրանքի թիմի համաղեկավար Շիզուկա Կոնիմոտոն, ՀԲ խորհրդատու Աննա Մալխասյանը, ՀԲ Հայաստանի գրասենյակի ծրագրերի ավագ պատասխանատու՝ Նարինե Թադևոսյանը և ՀԲ գնումների մասնագետ Արմինե Այդինյանը : Հանդիպման առանցքում ՀԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Կրթության բարելավման ծրագրի... 23.02.2024 ՀԲ-ն ներկայացրել է ԲՏՃՄ ուղղություններով իրականացված կրթական բարեփոխումների անկախ գնահատման արդյունքները ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր մասնակցել է Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանում ԲՏՃՄ ուղղություններով իրականացված կրթական բարեփոխումների գնահատման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների ներկայացմանը նվիրված միջոցառմանը: Միջոցառմանը ներկա են եղել նաև Հայաստանում Եվրոպական միության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Կարոլին Գեգինաթը, ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալներ Արաքսիա Սվաջյանն ու Արթուր... 22.02.2024 ՀԲ պատվիրակության այցերը ՀՀ մարզեր շարունակվում են ՀԲ պատվիրակության այցերը ՀՀ մարզեր շարունակվեցին նաև փետրվարի 21-ին: ՀԲ պատվիրակությունը եղավ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռ և Զարթոնք համայնքների միջնակարգ դպրոցներում, որտեղ դիտարկվեցին նորաստեղծ նախակրթարանները և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ( ինֆորմատիկա) և բնագիտական առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն և կենսաբանություն) գծով լաբորատորիաները:: ՀԲ Առաջադրանքի թիմի համաղեկավար, Շիզուկա Կոնիմոտոն, նշեց, որ նախադպրոցական կրթությունը դպրոցում ուսումնական գործընթացի հաջող մեկնարկի...