Հայտարարություններ

Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ

01.02.2021

30.07.2019թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու վեց բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան բուհերի պաշտոնական կայքերում: Ստորև ներկայացվում է բուհերի դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում առ 01.02.2021թ. շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ հրապարակումների ցանկը: 

1.    Երևանի պետական համալսարան

·         Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում

http://www.ysu.am/uploaded/Laborator_kahuyq.pdf

 

·         Լաբորատոր անալիտիկ սարքավորումների ձեռքբերում –

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/11/ICB_publication.pdf?fbclid=IwAR3TMuunFHUnkfPmCdVJomnOttK9JPPEBJlTFPglF8xOar0hJyTTzffSsC8

 

 

2.    Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

·         Գրենական պիտույքների ձեռքբերում - https://brusov.am/hy/content/_erevani_v_bryusovi_

anvan_petakan_lezvahasarakagitakan_hamalsaran_

himnadramy_eplh_ir_koghmic_irakanacvogh_haylingvoteq_h/#sthash.H2t6N77w.nMFJd0HL.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.xJFo5NgF.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի  վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.unWY8ukG.dpbs

 

·         Լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի և Ուսանողների տեխնոլսարանի համար կահույքի ձեռքբերում -

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_tsragrov_

kahuyqi_gnman_gnanshman_ardyunqnery_/#sthash.4dGqmHwc.GsMGjUu1.dpbs

 

·         Գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan

_kentroni_steghtsum_dramashnorhayin_tsragri

_shrjanaknerum_ajakcutyun_haylingvoteq_kentroni_st/#sthash.563lbTAR.o2PzRYxV.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող և «Բանավոր թարգմանության տեսություններ», «Աղբյուր և թիրախ լեզուների տիպաբանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev

_banavor_targmanutyan_tesutyunne/#sthash.84emEXcw.7JagPtnf.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Բանավոր համընթաց թարգմանություն», «Մասնագիտական գործունեություն և մասնագիտական էթիկա» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն - https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_banavor_hamyntac_targmanutyun_masnagitakan_gortsuneutyun

_ev_masnagi/#sthash.NDEMVuqr.9DDQvBXw.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Ոլորտային տերմինաբանություն», «Բանավոր հաջորդական թարգմանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրության

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_olortayin_terminabanutyun_banavor_

hajordakan_targmanutyun_karucamas/#sthash.PqD4L1Qp.RlDbpw4J.dpbs

 

·         Գիտակրթական միջոցառումների սրահի համար կահույքի ձեռքբերում –

https://bit.ly/3mQSdEJ

 

·         Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում-

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hamakargchayin_sarqavorumneri_gnman_hama/#sthash.fwuMdGHt.bykH7Dfz.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգողի և «Բառագիտություն» ու «Տիպաբանություն» ուղղությունների մշակման անհատ խորհրդատուի ընտրություն-

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev_baragitutyun_u_tipabanutyun#sthash.1waLqlZY.tj79yFM1.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան քերականագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն-

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_qerakanaget_anhat_khorhrdatui_ynt/#sthash.KuURhYXk.DqA3emG3.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի կորպուսային լեզվաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն-

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_korpusayin_lezvaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.0wVYoFGw.SVzljFvZ.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն»  բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան իմաստաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն -

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_imastaban_anhat_khorhrdatui_yntru/#sthash.kpvEIYzD.5PSf456y.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս վիճակագրագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_vichakagraget_anhat_khorhrdatu/#sthash.P6sxXRTT.RsexWPpC.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակող աշխատանքային խմբի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (օպերացիոն համակարգեր, UNIX/LINUX և օբյեկտային ծրագրավորման իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakogh_ashkhatanqayin_khmbi_teghekatvakan_tekhnologianeri_operacion_ha/#sthash.jM72siOH.HxT7jjET.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման (ծրագրավորման հիմունքներ և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_tsragravorman_tsragravorman_himunqner_ev_a/#sthash.y4Owpb3T.3bau49QJ.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս տեսաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_tesaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.IGJWm1Gw.7Y8lEynE.dpbs

 

 

3.   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

·         Լսարանային կահույքի ձեռքբերում

https://anau.am/wp-content/uploads/2019/12/contract_award_goods.pdf

 

·         Լսարանային սենյակի համար մուլյաժների ձեռքբերում

https://anau.am/wp-content/uploads/2020/01/Contract_Award_Goods-_2.pdf

 

·         Կենսանվտանգության անհատ խորհրդատուի ընտրություն

https://anau.am/wp-content/uploads/2020/05/Contract_Award_Consultancy.pdf

 

·         Կենսանվտանգության  ուղղությամբ վերապատրաստման համար գրենական պիտույքների ձեռքբերում

 

Նորություններ

14.07.2024 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի այցը Արարատի մարզ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այցելել է Արարատի մարզ, հետևել մի շարք համայնքների նոր կառուցվող, հիմնանորոգվող և վերակառուցվող ուսումնական հաստատություններում ընթացող աշխատանքներին: Նախարարին ուղեկցել են ԿԳՄՍՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի տնօրեն Գրիշա Հովհաննիսյանը, Արարատի մարզպետի աշխատակազմի Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մարտին Մանուկյանը, մարզպետարանի և պատասխանատու շինարարական ընկերությունների ներկայացուցիչներ:Այցի համատեքստում... 11.07.2024 Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ 22.05.2023թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու երկու և 14.06.2023թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու երեք բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան... 03.07.2024 Արմավիրի մարզում մեկնարկել են ԲՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումները Արմավիրի մարզում հունիսի 29-ից «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի աջակցությամբ մեկնարկել է ԲՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստման դասընթացը՝ լաբորատոր սարքավորումների գործարկման և բնագիտական լաբորատորիաների ուղղությամբ ուսուցիչների կարողությունների զարգացման նպատակով: Ծրագրի շրջանակում իրականացվելու է «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» և «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» առարկաների շուրջ 1000...