Հայտարարություններ

Տեղեկատվություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ

01.02.2021

30.07.2019թ. կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով դրամաշնորհառու վեց բուհերը մեկնարկել են նորարարական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, ներքոնշյալ բուհերը, ըստ նախատեսվածի, իրականացրել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համաձայն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Ղեկավար ձեռնարկի պահանջների, հրապարակվել է համապատասխան բուհերի պաշտոնական կայքերում: Ստորև ներկայացվում է բուհերի դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում առ 01.02.2021թ. շնորհված պայմանագրերի վերաբերյալ հրապարակումների ցանկը: 

1.    Երևանի պետական համալսարան

·         Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում

http://www.ysu.am/uploaded/Laborator_kahuyq.pdf

 

·         Լաբորատոր անալիտիկ սարքավորումների ձեռքբերում –

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/11/ICB_publication.pdf?fbclid=IwAR3TMuunFHUnkfPmCdVJomnOttK9JPPEBJlTFPglF8xOar0hJyTTzffSsC8

 

 

2.    Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

·         Գրենական պիտույքների ձեռքբերում - https://brusov.am/hy/content/_erevani_v_bryusovi_

anvan_petakan_lezvahasarakagitakan_hamalsaran_

himnadramy_eplh_ir_koghmic_irakanacvogh_haylingvoteq_h/#sthash.H2t6N77w.nMFJd0HL.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.xJFo5NgF.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի  վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_anhat_khorhrdatui_yntrutyan_mrcuyti_ardyunqnery/#sthash.unWY8ukG.dpbs

 

·         Լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի և Ուսանողների տեխնոլսարանի համար կահույքի ձեռքբերում -

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_tsragrov_

kahuyqi_gnman_gnanshman_ardyunqnery_/#sthash.4dGqmHwc.GsMGjUu1.dpbs

 

·         Գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan

_kentroni_steghtsum_dramashnorhayin_tsragri

_shrjanaknerum_ajakcutyun_haylingvoteq_kentroni_st/#sthash.563lbTAR.o2PzRYxV.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող և «Բանավոր թարգմանության տեսություններ», «Աղբյուր և թիրախ լեզուների տիպաբանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev

_banavor_targmanutyan_tesutyunne/#sthash.84emEXcw.7JagPtnf.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Բանավոր համընթաց թարգմանություն», «Մասնագիտական գործունեություն և մասնագիտական էթիկա» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրություն - https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_banavor_hamyntac_targmanutyun_masnagitakan_gortsuneutyun

_ev_masnagi/#sthash.NDEMVuqr.9DDQvBXw.dpbs

 

·         «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Ոլորտային տերմինաբանություն», «Բանավոր հաջորդական թարգմանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրության

https://brusov.am/hy/announcement/_hamyntac_targmanutyun_magistrosakan_mkts-i_mshakman_olortayin_terminabanutyun_banavor_

hajordakan_targmanutyun_karucamas/#sthash.PqD4L1Qp.RlDbpw4J.dpbs

 

·         Գիտակրթական միջոցառումների սրահի համար կահույքի ձեռքբերում –

https://bit.ly/3mQSdEJ

 

·         Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում-

https://brusov.am/hy/announcement/_haylingvoteq_gerazancutyan_kentroni_steghtsum_

tsragri_shrjanaknerum_anckacrats_hamakargchayin_sarqavorumneri_gnman_hama/#sthash.fwuMdGHt.bykH7Dfz.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգողի և «Բառագիտություն» ու «Տիպաբանություն» ուղղությունների մշակման անհատ խորհրդատուի ընտրություն-

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_hamakargogh_ev_baragitutyun_u_tipabanutyun#sthash.1waLqlZY.tj79yFM1.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան քերականագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն-

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_qerakanaget_anhat_khorhrdatui_ynt/#sthash.KuURhYXk.DqA3emG3.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի կորպուսային լեզվաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն-

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_korpusayin_lezvaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.0wVYoFGw.SVzljFvZ.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն»  բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան իմաստաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն -

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_lezvaban_imastaban_anhat_khorhrdatui_yntru/#sthash.kpvEIYzD.5PSf456y.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս վիճակագրագետ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_vichakagraget_anhat_khorhrdatu/#sthash.P6sxXRTT.RsexWPpC.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակող աշխատանքային խմբի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (օպերացիոն համակարգեր, UNIX/LINUX և օբյեկտային ծրագրավորման իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakogh_ashkhatanqayin_khmbi_teghekatvakan_tekhnologianeri_operacion_ha/#sthash.jM72siOH.HxT7jjET.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման (ծրագրավորման հիմունքներ և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_tsragravorman_tsragravorman_himunqner_ev_a/#sthash.y4Owpb3T.3bau49QJ.dpbs

 

·         «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս տեսաբան անհատ խորհրդատուի ընտրություն –

https://brusov.am/hy/announcement/_hashvoghakan_lezvabanutyun_bakalavrakan_mkts-i_mshakman_ashkhatanqayin_khmbi_matematikos_tesaban_anhat_khorhrdatui_yntr/#sthash.IGJWm1Gw.7Y8lEynE.dpbs

 

 

3.   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

·         Լսարանային կահույքի ձեռքբերում

https://anau.am/wp-content/uploads/2019/12/contract_award_goods.pdf

 

·         Լսարանային սենյակի համար մուլյաժների ձեռքբերում

https://anau.am/wp-content/uploads/2020/01/Contract_Award_Goods-_2.pdf

 

·         Կենսանվտանգության անհատ խորհրդատուի ընտրություն

https://anau.am/wp-content/uploads/2020/05/Contract_Award_Consultancy.pdf

 

·         Կենսանվտանգության  ուղղությամբ վերապատրաստման համար գրենական պիտույքների ձեռքբերում

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...